Ontbossing en voeding

Ontbossing
op ons bord

Om het voedsel te produceren dat we in België invoeren, wordt niet minder dan 4,2 miljoen hectare* landbouwgrond verbouwd in landen waar tropische wouden tegen een hoog tempo worden gekapt. Dat is 1,4 keer de grootte van België!

* Studie in opdracht van WWF

Het risico is groot dat die oppervlakte ontbost of aangetast werd om goederen te produceren die wij dagelijks consumeren. De producten in onze supermarkten kunnen op die manier mogelijk verband houden met de toestand van de bossen en andere waardevolle ecosystemen elders in de wereld …

De Belgische overheid en veel bedrijven zijn zich bewust van de uitdagingen die ontbossing en duurzaam beheer van landbouwgrond en bosgebieden met zich meebrengen. Veel spelers hebben zich individueel of collectief vrijwillig geëngageerd voor toeleveringsketens die vrij zijn van ontbossing. 

Ondanks de uitgesproken ambities blijft de ontbossing en de aantasting van natuurgebieden echter doorgaan. Ook de sociale en ecologische risico’s die ermee samenhangen, blijven bestaan.

Los van het engagement en de acties van bedrijven pleit WWF voor een nieuwe Europese wetgeving. Die moet garanderen dat producten die op de Europese markt komen niet hebben bijgedragen aan ontbossing of aan de omvorming van natuurlijke ecosystemen naar landbouwgrond, noch aan schendingen van de mensenrechten.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

7
landbouwgrondstoffen die o.a. geïmporteerd worden in België, zijn afkomstig uit landen waar tropische wouden met grote snelheid worden gekapt
1 Belg op 4
is van mening dat ontbossing één van de drie belangrijkste milieuproblemen is in de wereld en dat onze leiders er de grootste aandacht aan zouden moeten besteden

Verband tussen ontbossing en voeding:
concrete voorbeelden

België importeert en consumeert een aanzienlijke hoeveelheid land- en bosbouwproducten zoals soja, palmolie of cacao. Hun productie heeft een directe invloed op de ontbossing en de verdwijning van ecosystemen.

Cacao

België staat bekend om zijn pralines. Maar vanwaar komt de cacao die onze smaakpapillen betovert? Meer dan de helft van onze ‘cacao-voetafdruk’ is geconcentreerd in Ivoorkust – op een oppervlakte die overeenkomt met die van onze Belgische bossen.

De uitbreiding van de plantages gaat ten koste van de bossen, en zelfs van beschermde gebieden. Gezien de grote vraag naar cacao vanuit België is het zeer waarschijnlijk dat onze pralines bijdragen aan de ontbossing van Ivoorkust. Sinds 1990 zijn bijna 60% van de bossen er verdwenen.

De overheid en de Belgische chocoladesector hebben zich recent geëngageerd om de producenten een eerlijke prijs te betalen en de ontbossing een halt toe te roepen.

Acties

  • Er voor zorgen dat de invoer van cacao geen verband houdt met ontbossing en met de vernietiging van andere natuurlijke ecosystemen door nieuwe wetgeving en duurzame bevoorrading van alle betrokken bedrijven.
  • Ter plaatse projecten steunen om bossen te behouden, te herstellen en boslandbouw te promoten.

Soja

Elke Europese burger ‘consumeert’ gemiddeld 61 kg soja per jaar. Maar die soja wordt niet rechtstreeks verbruikt door de Europeanen: de soja dient vooral als dierenvoer voor varkens en gevogelte die we daarna consumeren. Onze studies tonen aan dat een gebied zo groot als Wallonië (17 000 km²) in de waardevolle bossavanne in Latijns-Amerika ontgonnen wordt om te voldoen aan de Belgische vraag naar soja.

Acties

  • Een soja-invoer waarborgen die geen verband houdt met ontbossing en met de aantasting van andere natuurlijke ecosystemen. Dat kan door een nieuw Europees wettelijk kader en een verantwoorde bevoorrading door alle bedrijven uit de productieketen.
  • Consumenten sensibiliseren om minder soja te consumeren door te kiezen voor voeding die minder dierlijke eiwitten bevat.
  • Soja voor dierenvoer vervangen door lokale granen en peulvruchten. 

Palmolie

Palmolie is de meest geproduceerde, geconsumeerde en verhandelde plantaardige olie ter wereld. Ze wordt gebruikt voor de productie van heel veel producten, van margarine tot lippenstift, van koekjes tot kaarsen, van chocolade tot schoonmaakmiddelen. Ook voor de productie van agrobrandstoffen is palmolie nodig. De onbedachtzame productie van palmolie veroorzaakt de vernietiging van tropische wouden en de verdwijning van wilde dieren. Het heeft ook een negatieve impact op de klimaatverandering en beïnvloedt het dagelijks leven van lokale gemeenschappen.

Acties

  • Stimuleren van de vraag naar duurzame palmolie – vrij van ontbossing – bij bedrijven en verbeteren van de transparantie en traceerbaarheid van hun toeleveringsketens. Daarvoor gebruiken we de ‘Palm Oil Buyers Scorecard’ (barometer voor inkopers van palmolie).
  • Pleiten voor een nieuwe Europese wetgeving die duurzaamheidscriteria vastlegt voor de invoer van producten die mogelijk verband houden met ontbossing, zoals palmolie.

Onze experten over het onderwerp

Wetenschap, engagement, passie en hoop zijn essentieel om de toekomst van de natuur te beschermen. We zullen onze ambitieuze doelstellingen bereiken dankzij de inspanningen van ons team wetenschappers, biologen en experten.

Béatrice Wedeux

Forest Policy Officer

MAAK KENNIS

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!