Tijger

Tijger

Familie

Katachtigen

Wetenschappelijke naam

Panthera tigris

Populatie

Ongeveer 4.500

Dieet

Carnivoor

Voortplanting

Twee tot drie welpjes om de twee jaar

Habitat

Tropisch regenwoud, immergroen bos, gematigd bos, mangrovebos, grasland en savannes

Grootte en gewicht

140 tot 280 cm / 100 tot 300 kg

Tijger wereldkaart geografische spreiding

Gebied

Azië en Russische Verre Oosten

Status

Bedreigd

Adopteer een tijger!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Bedreigingen voor de tijger

In het begin van de 20ste eeuw telde Azië bijna 100.000 wilde tijgers. Vandaag zijn het er nog maar zo'n 5.574. De soort wordt vooral bedreigd door stroperij, maar ook door een gebrek aan prooidieren en jachtgebieden.

TIJGERSTROPERIJ

De jacht op de tijger blijft vandaag nog altijd de grootste bedreiging voor de soort. Bepaalde lichaamsdelen worden gebruikt voor de traditionele geneeskunde en de vraag ernaar blijft ondanks het verbod op internationale handel groot. De vacht en klauwen, maar ook de tanden, beenderen, snorharen en geslachtsdelen zijn zeer populair op de zwarte markt.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

VERNIETIGING VAN HET LEEFGEBIED VAN DE TIJGER

Het leefgebied van de soort wordt kleiner naarmate de landbouw, verstedelijking en ontbossing toenemen. Omdat de tijger wordt afgesneden van andere individuen van zijn soort, verloopt het voortplantingsproces moeilijker en is er minder genetische diversiteit.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

MENS-DIERCONFLICTEN

Stropers jagen ook op de prooien van tijgers. Dat zorgt ervoor dat mens en dier elkaar beconcurreren. Bovendien blijft er door de vernieling van hun leefgebied minder voedsel over voor tijgers. Daardoor belanden ze soms in steden waar ze de bevolking angst aanjagen en kunnen worden gedood.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

Het engagement van WWF-België OM DE TIJGER TE BESCHERMEN

Om snel te kunnen reageren tegen de verdwijning van de tijger heeft WWF samen met 13 Aziatische landen ‘Tx2’ gelanceerd. Met dat project willen we het aantal wilde tijgers in Azië tegen 2022 verdubbelen. De eerste resultaten zijn vandaag al zichtbaar! WWF-België levert vooral financiële steun voor de bescherming van tijgers en/of hun habitat in Cambodja en Thailand.

Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Habitat die gunstig is voor de terugkeer van de tijger

In Cambodja is WWF bezig met diverse strategieën om te zorgen voor een leefgebied dat gunstig is voor de herintroductie van de tijger. We zetten in op het tegengaan van stroperij en toepassing van de wet. Door maatregelen voor natuurbescherming willen we zorgen voor meer planteneters en dus ook prooien, vooral hoefdieren en runderen.

Een boer en zijn zoon oogsten rijst in een rijstveld

Minder conflict tussen mens en tijger

WWF steunt lokale gemeenschappen die in de buurt van de leefgebieden van de tijgers wonen. We reiken oplossingen aan om duurzame inkomstenbronnen te ontwikkelen en tegelijk de biodiversiteit van de reservaten in de buurt te bewaren.

Vrouw met bord "#Iprotecttigers" zet zich in voor tijgers

Stop tijgerstroperij

Stroperij is een van de belangrijkste oorzaken van de verdwijning van de tijger. Samen met internationale ngo TRAFFIC doet WWF er alles aan om de markten met tijgerproducten te sluiten. We steunen ook patrouilles die stroperij tegengaan door het woud te bewaken en valstrikken te verwijderen.

Panoramisch uitzicht op de in mist gehulde Aziatische jungle, thuis van de tijger

Grotere habitat voor de tijger

WWF oefent druk uit op overheden zodat ze zich engageren voor de uitbreiding van de beschermde gebieden waar de tijger leeft. We zorgen ook dat ze hun beloften rond natuurbehoud nakomen.

Volwassen tijger loopt 's nachts in de jungle

Wetenschappelijk onderzoek naar tijgers

Zes studies over biodiversiteit werden uitgevoerd naar carnivoren en hun prooien, waaronder de tijger. Door wildcamera’s te plaatsen in de leefgebieden van tijgers monitort WWF hun verplaatsingen, de aanwezigheid van prooien en het leven van tijgerwelpen.

Vraag en antwoord over de tijger

In de familie der katachtigen (Felidae) bestaan er in het geslacht Panthera vijf soorten: het luipaard (Panthera pardus), de leeuw (Panthera leo), de tijger (Panthera tigris), de jaguar (Panthera onca) en het sneeuwluipaard (Panthera uncia). Wanneer we spreken over spierkracht is de tijger waarschijnlijk sterkste soort. Maar elke katachtige heeft zijn talenten: de tijger is de grootste; de tijger en de jaguar zijn de beste zwemmers; de jaguar heeft de sterkste beet; en de leeuw is de snelste.

In de meeste gevallen gaan wilde tijgers en mensen niet samen. Want laten we eerlijk zijn: oog in oog staan met een tijger is helemaal niet aan te raden.
Waar de bossen onaangetast zijn, en waar het dier voldoende ruimte en prooi heeft, zoals in nationale parken, hebben wilde dieren en mensen elk hun eigen plaats. Er is dus meestal geen direct gevaar. De situatie wordt echter delicaat wanneer het landschap door de mens wordt gedomineerd. De katachtigen kunnen dan vee met prooi verwarren. Uitzonderlijk jagen ze op mensen zelf. WWF doet er alles aan om mens-dierconflicten te vermijden.

De vrouwelijke tijger, een tijgerin genoemd, bevalt na een draagtijd van drie tot vier maanden. Haar worp bestaat meestal uit twee tot drie welpen, die "tijgerwelpen" worden genoemd. De mannelijke tijger blijft trouw aan de vrouwelijke tijger tijdens het paringsproces. Als het paringsproces voorbij is, zal het mannetje zich voortplanten met andere vrouwtjes. Het is dus de moeder die alleen voor de tijgerwelpen zorgt.

Tijgerwelpen worden blind geboren. Ze zullen dat ongeveer twee weken blijven. Hun moeder, de tijgerin, zorgt alleen voor haar kroost. Ze zoogt ze en leert ze dan geleidelijk op prooi te jagen. De tijgerwelpen blijven ongeveer 18 tot 28 maanden dicht bij hun moeder, die hen beschermt tegen gevaar van buitenaf. De tijgerin zorgt voor haar welpen tot ze weer loops is. Op dat moment zal ze hen verlaten om opnieuw te paren.
In het wild worden tijgers gemiddeld 16 jaar.

Witte tijgers zijn geen ondersoort van tijgers. Deze gestreepte witte vachtkleur is gewoon het resultaat van een genetische mutatie, leucisme genaamd. De witte vacht is zeldzaam, onder meer omdat het dier zich daardoor moeilijker kan camoufleren, en dus minder overlevingskansen heeft.

Een eeuw geleden leefde de wilde tijger over het hele Euraziatische continent, van India tot Zuidoost-Azië, via China, Rusland en tot in Indonesië. Door de jacht, die nu illegaal is, maar ook door de vernietiging van zijn habitat, is de tijger beperkt tot veel kleinere bossen. Vandaag leeft de soort nog in Bangladesh, Bhutan, Birma, China, India, Indonesië, Laos, Maleisië, Nepal, Rusland, Thailand en Vietnam. Meer dan de helft van de wilde tijgers leeft op dit moment in India.

Door tijgers te beschermen, beschermen we zoveel meer. De tijger is een dier dat grote wilde habitats nodig heeft om goed te leven. Door zijn habitat in stand te houden, beschermen we vele andere soorten die er ook van afhangen. Bovendien staat de tijger aan de top van de voedselketen. Het veiligstellen van zijn toekomst draagt bij tot het evenwicht van het hele ecosysteem. En een gezond ecosysteem onderhoudt de essentiële functies waarvan miljoenen mensen afhankelijk zijn. Watercycli, koolstofopvang, voedselzekerheid … De bescherming van de soort is dus positief voor de biodiversiteit, maar ook voor het klimaat en de menselijke bevolking.

 

Hoe kan ik het verschil maken voor de tijger?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!