Tijger

Tijger

Familie

Katachtigen

Wetenschappelijke naam

Panthera tigris

Populatie

Ongeveer 3 900

Dieet

Carnivoor

Voortplanting

Twee tot drie welpjes om de twee jaar

Habitat

Tropisch regenwoud, immergroen bos, gematigd bos, mangrovebos, grasland en savannes

Grootte en gewicht

140 tot 280 cm / 100 tot 300 kg

Tijger wereldkaart geografische spreiding

Gebied

Azië en Russische Verre Oosten

Status

Bedreigd

Adopteer een tijger!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Bedreigingen voor de tijger

In het begin van de 20ste eeuw telde Azië bijna 100 000 wilde tijgers. Vandaag zijn het er minder dan 4 000. De soort wordt vooral bedreigd door stroperij, maar ook door een gebrek aan prooidieren en jachtgebieden.

STROPERIJ

De jacht op de tijger blijft vandaag nog altijd de grootste bedreiging voor de soort. Bepaalde lichaamsdelen worden gebruikt voor de traditionele geneeskunde en de vraag ernaar blijft ondanks het verbod op internationale handel groot. De vacht en klauwen, maar ook de tanden, beenderen, snorharen en geslachtsdelen zijn zeer populair op de zwarte markt.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

Het leefgebied van de soort wordt kleiner naarmate de landbouw, verstedelijking en ontbossing toenemen. Omdat de tijger wordt afgesneden van andere individuen van zijn soort, verloopt het voortplantingsproces moeilijker en wordt de genetische diversiteit beperkt.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

MENS-DIERCONFLICTEN

Stropers jagen ook op de prooien van tijgers. Dat zorgt ervoor dat mens en dier elkaar beconcurreren. Bovendien blijft er door de vernieling van hun leefgebied minder voedsel over voor tijgers. Daardoor belanden ze soms in steden waar ze de bevolking angst aanjagen en kunnen worden gedood.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

Het engagement van WWF-België

Om snel te kunnen reageren tegen de verdwijning van de tijger heeft WWF samen met 13 Aziatische landen ‘Tx2’ gelanceerd. Met dat project willen we het aantal wilde tijgers in Azië tegen 2022 verdubbelen. De eerste resultaten zijn vandaag al zichtbaar! WWF-België levert vooral financiële steun voor de bescherming van tijgers en/of hun habitat in Cambodja en Thailand.

Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Habitat die gunstig is voor de terugkeer van de tijger

In Cambodja is WWF bezig met diverse strategieën om te zorgen voor een leefgebied dat gunstig is voor de herintroductie van de tijger. We zetten in op het tegengaan van stroperij en toepassing van de wet. Door maatregelen voor natuurbescherming willen we zorgen voor meer planteneters en dus ook prooien, vooral hoefdieren en runderen.

Een boer en zijn zoon oogsten rijst in een rijstveld

Minder conflict tussen mens en dier

WWF steunt lokale gemeenschappen die in de buurt van de leefgebieden van de tijgers wonen. We reiken oplossingen aan om duurzame inkomstenbronnen te ontwikkelen en tegelijk de biodiversiteit van de reservaten in de buurt te bewaren.

Vrouw met bord "#Iprotecttigers" zet zich in voor tijgers

Stroperij stoppen

De stroperij is een van de belangrijkste oorzaken van de verdwijning van de tijger. Samen met de internationale ngo TRAFFIC doet WWF er alles aan om de markten met tijgerproducten te sluiten. We steunen ook patrouilles die stroperij tegengaan door het woud te bewaken en valstrikken te verwijderen.

Panoramisch uitzicht op de in mist gehulde Aziatische jungle, thuis van de tijger

Groter habitat voor de tijger

WWF oefent druk uit op overheden zodat ze zich engageren voor de uitbreiding van de beschermde gebieden waar de tijger leeft. We zorgen ook dat ze hun beloften rond natuurbehoud nakomen.

Volwassen tijger loopt 's nachts in de jungle

Wetenschappelijk onderzoek

Zes studies over biodiversiteit werden uitgevoerd naar carnivoren en hun prooien, waaronder de tijger. Door wildcamera’s te plaatsen in de leefgebieden van tijgers monitort WWF hun migratie, de aanwezigheid van prooien en het leven van tijgerwelpen.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!