Focus

Voor een wereld waarin mens en natuur in harmonie leven

 

Het werk van WWF evolueerde van de bescherming van soorten en beschermde gebieden naar een meer globale aanpak van de bedreigingen en krachten die een impact hebben op de natuur.

Deze nieuwe strategie moet zorgen voor een aanzienlijke en duurzame verandering op grote schaal. Daarbij erkennen we de noodzaak om een versnelling hoger te schakelen in de transitie naar een duurzame toekomst waarbij economische ontwikkeling hand in hand gaat met milieubescherming.

Ons werk richt zich op zes actiedomeinen - bossen, wilde dieren, oceaan, klimaat, voeding en zoetwater - en drie hefbomen – de markten, de financiële sector en de overheid – om de achteruitgang van het milieu een halt toe te roepen.

100
landen waar
WWF actief is
1 miljoen
soorten planten en dieren zijn met uitsterven bedreigd (IPBES Report)

 

 

Onze actiedomeinen voor een levende planeet

Bossen

De bossen bedekken ongeveer 31% van de oppervlakte van de planeet, maar ze herbergen meer dan de helft van de dier- en plantensoorten die op land voorkomen. De bomen spelen bovendien een zeer belangrijke rol voor het klimaat: ze absorberen CO₂ en zetten die om in zuurstof terwijl ze de koolstof opslaan in hun stam, wortels en takken. WWF werkt hard om de vernietiging van dit ecosysteem dat cruciaal is voor de planeet, te stoppen.

Klimaat

De impact van de klimaatverandering kan niet langer genegeerd worden. Heel wat dieren en planten kunnen zich niet snel genoeg aanpassen aan de verandering, met een enorm biodiversiteitsverlies als gevolg. De klimaatverandering bedreigt het evenwicht van de ecosystemen en heeft een grote impact op de economie, de maatschappij en het leven van elk van ons. WWF is ervan overtuigd dat we de temperatuurstijging nog onder de 1,5°C kunnen houden als we nu in actie komen.

Een troep leeuwinnen jagend in de Afrikaanse savanne

Wilde dieren

De vernietiging en aantasting van de ecosystemen en de overexploitatie van planten- en diersoorten en natuurlijke rijkdommen door de intensieve landbouw, stroperij en visserij zijn de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit op onze planeet. Onze belangrijkste doelstelling is om ervoor te zorgen dat de meest bedreigde en iconische soorten beschermd worden en dat ze kunnen gedijen in hun natuurlijke leefgebied.

Voeding

Onze voeding, productie en consumptie hebben een zeer grote impact op het milieu. Het is de hoogste tijd om onze manier van leven te herbekijken! Als internationale natuurbehoudsorganisatie zien we de transformatie van onze voedingssystemen als één van onze prioriteiten, zowel wereldwijd als lokaal.

Oceaan

De oceaan bedekt meer dan 70% van de oppervlakte van onze planeet. Het is een enorm ecosysteem dat ons voorziet van zuurstof, voedsel en hernieuwbare energie. Door de oceaan te beschermen, dragen we niet alleen bij aan het behoud van heel wat mariene leefgebieden en soorten, maar zorgen we ook voor de toekomst van de hele planeet.

Zoet water

Zoetwaterhabitats zoals meren, stromen, rivieren, moerassen, grondwater en ondergrondse waterbekkens herbergen een aanzienlijk deel van de biodiversiteit van onze planeet. Zoet water is niet alleen essentieel voor de productie van ons voedsel, maar ook voor het welzijn van talrijke ecosystemen en voor de gezondheid van mens en dier. WWF werkt aan systemen die kunnen voorzien in de behoefte aan zoet water van mens en natuur.

 

Hefbomen voor een levende planeet

Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken, werken we op mondiaal vlak samen met alle sectoren en op alle niveaus. We identificeerden drie hefbomen voor verandering.

BEDRIJVEN TRANSFORMEREN

We willen voor een belangrijke verandering zorgen op de internationale markt zodat de goederen en diensten waarvan we genieten op een duurzame manier geproduceerd, geleverd en geconsumeerd worden.

Ontdek meer

BEDRIJVEN TRANSFORMEREN

FINANCIËLE INSTELLINGEN BETREKKEN

We ondersteunen financiële systemen om de investeringen te oriënteren naar meer duurzame manieren van produceren en consumeren.

Ontdek meer

FINANCIËLE INSTELLINGEN BETREKKEN

WEGEN OP HET BELEID

We geven een stem aan de natuur omdat ze haar eigen stem niet kan laten horen. We zorgen ervoor dat de wetgeving en de politieke en culturele context de biodiversiteit en het klimaat zo goed mogelijk beschermen – of zelfs verbeteren.

Ontdek meer

WEGEN OP HET BELEID

WWF beheert wereldwijd niet minder dan 3 000 projecten

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!

Jaarrapport

Samen in actie!

Ontdek in ons jaarrapport alle acties die WWF heeft ondernomen dankzij de steun van onze leden, donateurs en partners.

ONTDEK HET VOLLEDIGE JAARRAPPORT

Nieuws