Beleidswerk

Een stem geven
aan de natuur

De natuur biedt ons alle natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben om te leven. Als natuurbehoudsorganisatie ijvert WWF ervoor dat waardevolle ecosystemen goed beheerd en beschermd worden. Dat doen we door onze projecten op het terrein, dicht bij de wilde diersoorten en ecosystemen die beschermd moeten worden, maar ook door beleidswerk.

WWF zet druk op beleidsmakers om een ambitieus klimaat- en milieubeleid te ontwikkelen en aan te nemen. Ons doel? Wetgeving die de biodiversiteit en het klimaat zo goed mogelijk beschermt en zelfs versterkt.  

Projecten van WWF

WWF streeft naar ambitieuze en tegelijk realistische oplossingen voor milieuproblemen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

We informeren en adviseren overheden: ministers, kabinetsmedewerkers, parlementsleden enz. Op die manier willen we hen overtuigen en tot concrete en duurzame oplossingen komen.

De publieke opinie mobiliseren is daarvoor van groot belang. Petities en andere campagnes zijn belangrijke en soms zelfs onmisbare drukkingsmiddelen om beleidsmakers te overtuigen. 

Beleidswerk is een langzaam en moeilijk proces. Als het echter vruchten afwerpt en er ambitieuze wetten gestemd worden, zijn we een stap dichter bij een meer duurzame samenleving.

Voorstellen van WWF

WWF-België werkt op nationaal en Europees niveau.
Hoewel milieuwetgeving meestal op Europees niveau vorm krijgt, zijn Belgische regionale en federale overheden nog altijd verantwoordelijk voor de omzetting van de EU-wetgeving in nationale wetten. Andere belangrijke beslissingen voor het klimaat en de biodiversiteit worden genomen tijdens internationale onderhandelingen op het niveau van de Verenigde Naties.

Nationaal niveau

Als ngo staat WWF rechtstreeks in contact met beleidsmakers, vakbonden en bedrijven. Om sterker te staan en onze stem luider te laten klinken, werken we ook nauw samen met andere Belgische organisaties.

WWF is vertegenwoordigd in overlegorganen zoals de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Die raad adviseert de Belgische overheid over het federale beleid rond duurzame ontwikkeling.

Europees niveau

WWF is een netwerk. Alle nationale afdelingen werken samen om vertegenwoordigers te beïnvloeden in het Europees Parlement of in de Europese Commissie. Het WWF European Policy Office coördineert deze inspanningen en beïnvloedt milieubeleid op Europese schaal rond thema’s als duurzame ontwikkeling, natuurbehoud, klimaat en energie, mariene bescherming, duurzame financiering en buitenlands beleid.

Internationaal niveau

WWF-België speelt ook een belangrijke rol op internationaal niveau. We maken deel uit van de Belgische delegatie bij belangrijke onderhandelingen over biodiversiteit en klimaat.