Wat doet WWF om de oceaan te beschermen?

WWF zet zich in voor de bescherming van productieve en veerkrachtige mariene ecosystemen die het menselijk welzijn ondersteunen en de biodiversiteit behouden.

Concreet willen we dat tegen 2030 ten minste 30% van de kust- en mariene ecosystemen effectief beschermd worden en dat het aantal duurzame visserijen wordt verdubbeld.

Met de hulp van 500 experten werken we in de hele wereld aan een toekomst met een oceaan vol leven. Samen met alle gebruikers van de oceaan, inclusief ngo’s en beleidsmakers, zetten we acties op die gericht zijn op verschillende doelstellingen. We willen mariene en kustecosystemen (zoals duinen, mangroves, zoutmoerassen, koraalriffen, zeegras- en oesterbedden) monitoren, evalueren en herstellen. Ook willen we innoverende technologieën ontwikkelen om de grootste problemen inzake natuurbehoud in de oceaan op te lossen. Tot slot willen we bevolkingen wereldwijd sensibiliseren zodat we samen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit van onze oceaan.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

Belangrijkste werkgebieden

DE VISSERIJ VERDUURZAMEN

Al eeuwen wordt er in de Noordzee gevist met boomkorren die de bodem afschrapen om vis te vangen. Boomkorren vernietigen alles op hun pad. WWF-België wil duurzame en volwaardige alternatieven ontwikkelen die selectiever en minder vernietigend zijn voor de zeebodem en die zorgen voor minder tot geen ongewenste vangst.

Ontdek meer

DE VISSERIJ VERDUURZAMEN

DE NOORDZEE BESCHERMEN

WWF-België ijvert voor een betere bescherming van de Noordzee. We zetten ons in voor een herziening van de wet marien milieu zodat de ruimte voorzien voor de natuur effectief beschermd wordt. In de kustzone ijveren we voor het verbinden van natuurgebieden op land en op zee, zodat ze samen beheerd worden als één natuurreservaat.

Ontdek meer

DE NOORDZEE BESCHERMEN

DE ONTGINNING VAN DE ZEEBODEM TEGENHOUDEN

WWF-België streeft naar een wereld waarin diepzeemijnbouw niet nodig is, dit door meer te investeren in de circulaire en de deeleconomie. In afwachting willen we ook regelgeving invoeren die de diepzee-ecosystemen beschermt.

Ontdek meer

DE ONTGINNING VAN DE ZEEBODEM TEGENHOUDEN

klimaat

De oceaan: verstoord door de klimaatverandering

Al millennia lang is het klimaat op onze planeet voortdurend onderhevig aan verandering, maar de huidige toename van de hoeveelheid broeikasgassen (voornamelijk CO₂) en de gemiddelde globale temperatuurstijging zijn ongezien. De klimaatverandering laat zich ook voelen in de oceaan. Het teveel aan CO₂ wordt deels opgenomen door de oceaan, waardoor die verzuurt. Bovendien wijzigt de temperatuur, de soortensamenstelling en de zeestromingen, stijgt de zeespiegel en wordt het zoet water zouter. We zien ook steeds vaker extreme weerfenomenen zoals zware stormen en overvloedige neerslag.

BELGIË

Onze Noordzee beschermen

In het Belgisch deel van de Noordzee leven meer dan 2 100 soorten planten en dieren. Het ecosysteem ‘Noordzee’ loopt door over het strand, over de duinen, tot in de polders. Ondanks de beperkte oppervlakte is de mens zeer actief in, op en rond de Noordzee. Daardoor komen er steeds meer soorten en hun leefgebieden in gevaar.

 

Een groep dolfijnen zwemt met een baby dolfijn in de oceaan

Het is heel belangrijk dat mensen de oceaan leren kennen. Als ze de schoonheid en het belang van de oceaan zouden kennen en waarderen, zouden ze zorgen dat toekomstige generaties er ook van kunnen genieten. Wat we niet kennen, beschermen we niet. Ik wil bijdragen aan deze verandering.

Sarah Vanden Eede,

Oceans Policy Officer

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!