Over WWF-BelgiË

Bestuursorganen

In België wordt WWF vertegenwoordigd door drie vzw’s

WWF-Belgium:

WWF-Belgium vertegenwoordigt WWF op het Belgische grondgebied

WWF-Vlaanderen en WWF-Belgique Communauté francophone

WWF-Vlaanderen en WWF-Belgique Communauté francophone zijn door de Minister van Financiën erkend als instellingen die recht geven op een belastingvermindering voor ontvangen giften.

Deze drie juridische entiteiten functioneren als één operationele entiteit. Hun activiteiten en rekeningen worden geconsolideerd in het jaarverslag.

De bestuurders staan in voor het strategisch management van de organisatie. Ze werden gekozen omwille van hun competenties en ervaring (natuurbehoud en -bescherming, fondsenwerving, communicatie, management …) en hun netwerk (relaties met overheden en beleidsorganen, privésector, potentiële partners, media …), troeven die stuk voor stuk waardevol zijn voor onze organisatie. Ze oefenen hun mandaat uit zonder een vergoeding te ontvangen.

Bestuursleden

Roseline C. Beudels-Jamar

VOORZITSTER VAN HET BESTUURSORGAAN VAN WWF-BELGIUM; BESTUURDER VAN WWF-BELGIQUE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE, CONSERVATION BIOLOGY UNIT; KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Ronald Biegs

EREVOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN VAN WWF-BELGIUM

Yan Verschueren

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN; VICE-VOORZITTER VAN WWF-BELGIUM; NATUUR EDUCATIEF HOOFDMEDEWERKER NATUURCENTRUM BEISBROEK

Alain Peeters

VOORZITTER VAN WWF-BELGIQUE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE; BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; VOORZITTER VAN HET CONSERVATIE COMITÉ VAN WWF-BELGIUM; PROFESSOR AAN DE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (1990-2007); DIRECTEUR ONDERZOEKSCENTRUM RHEA ; Vice-Voorziter van Agroecology Europe aisbl; Bestuurder van vzw ; Lid van de Wetenschappelijke Raad van Pour une Agriculture Du Vivant (PADV), Frankrijk

Paul Galand

VICE-VOORZITTER VAN WWF-BELGIQUE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE; ERE-ONDERZOEKSDIRECTEUR VAN HET FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS

Karine De Batselier

VICE-VOORZITSTER VAN WWF-VLAANDEREN; BIOLOOG; KLIMAATCOÖRDINATOR STAD BRUGGE

Herman Craeninckx

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; VOORZITTER VAN HET OPERATIONS COMITÉ VAN WWF-BELGIUM; VENNOOT BIJ STRELIA

Guido Ravoet

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; ; BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAPPEN ; Voorzitter en bestuurder van banken

Johan Coeck

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN; HEAD OF RESEARCH GROUP AQUATIC MANAGEMENT INBO

Marianne Claes

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; VOORZITSTER VAN HET MARKETING EN COMMUNICATION COMITÉ VAN WWF-BELGIUM; PROFESSOR AAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES; DEPUTY DEAN VIETNAM AFFAIRS AT SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Carl Craey

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN; VOORZITTER MARIEN ECOLOGISCH CENTRUM VZW ;MANAGER JEUGDHERBERG DE PLOATE, OOSTENDE

Helga Van der Veken

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; SCHATBEWAARSTER VOOR WWF-BELGIUM. VOORZITSTERVAN WWF-VLAANDEREN; SENIOR SUSTAINABILITY ADVISOR, KBC GROUP

Dr Janine van Vessem

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN; HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS, INBO

Roland Moreau

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; Bestuurder VAN ‘CLUB OF ROME – EU CHAPTER’ Bestuurder VAN BE-PLANET; MILIEU-NGO VERTEGENWOORDIGER BIJ CESEW

Sabine Denis

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; DOCENT Louvain SCHOOL OF MANAGEMENT; Voorzitster VAN SCHUMACHER SPROUTS BELGIUM; VOORZITster VAN BE-PLANET

Chris Tijsebaert

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN; SCHATBEWAARSTER VOOR WWF-Vlaanderen; VENNOOT EN BESTUURDER FIDAS LAW ADVOCATEN; BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAPPEN

Lode Beckers

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN

Jessica Nibelle

BESTUURDER VAN WWF-BELGIQUE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE

Filip Wuyts

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN