Over WWF-BelgiË

Bestuursorganen

In België wordt WWF vertegenwoordigd door drie vzw’s

WWF-Belgium:

WWF-Belgium vertegenwoordigt WWF op het Belgische grondgebied.

WWF-Vlaanderen en WWF-Belgique Communauté francophone

WWF-Vlaanderen en WWF-Belgique Communauté francophone zijn door de minister van Financiën erkend als instellingen die recht geven op belastingvermindering voor ontvangen giften.

De drie juridische entiteiten functioneren als één operationele entiteit. Hun activiteiten en rekeningen worden geconsolideerd in het jaarverslag.

De bestuurders staan in voor het strategische beheer van de organisatie. Ze werden gekozen voor hun competenties en ervaring (natuurbehoud en -bescherming, fondsenwerving, communicatie, management …) en hun netwerk (relaties met overheden en beleidsorganen, privésector, potentiële partners, media …): troeven die stuk voor stuk waardevol zijn voor onze organisatie. Ze oefenen hun mandaat uit zonder vergoeding.

Bestuursleden

Roseline C. Beudels-Jamar de Bolsée

VOORZITSTER VAN HET BESTUURSORGAAN VAN WWF-BELGIUM; BESTUURDER VAN WWF-BELGIQUE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE, CONSERVATION BIOLOGY UNIT; KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Ronald Biegs

EREVOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN VAN WWF-BELGIUM

Yan Verschueren

Erevoorzitter VAN WWF-VLAANDEREN; VICE-VOORZITTER VAN WWF-BELGIUM; NATUUR EDUCATIEF HOOFDMEDEWERKER NATUURCENTRUM BEISBROEK

Alain Peeters

VOORZITTER VAN WWF-BELGIQUE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE; BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; VOORZITTER VAN HET CONSERVATIECOMITÉ VAN WWF-BELGIUM; PROFESSOR AAN DE UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN (1990-2007); DIRECTEUR ONDERZOEKSCENTRUM RHEA; Vice-Voorzitter van Agroecology Europe aisbl; Bestuurder van vzw; Lid van de Wetenschappelijke Raad van Pour une Agriculture Du Vivant (PADV), Frankrijk

Paul Galand

VICE-VOORZITTER VAN WWF-BELGIQUE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE; ERE-ONDERZOEKSDIRECTEUR VAN FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS

Karine De Batselier

Erevoorzitster VAN WWF-VLAANDEREN; BIOLOGe; KLIMAATCOÖRDINATrice STAD BRUGGE

Herman Craeninckx

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; VOORZITTER VAN HET OPERATIONSCOMITÉ VAN WWF-BELGIUM; VENNOOT BIJ STRELIA

Johan Coeck

Ondervoorzitter VAN WWF-BELGIUM; BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN; HEAD OF RESEARCH GROUP AQUATIC MANAGEMENT INBO

Marianne Claes

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; VOORZITSTER VAN HET MARKETING- EN COMMUNICATIONCOMITÉ VAN WWF-BELGIUM; PROFESSOR AAN DE UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES; DEPUTY DEAN VIETNAM AFFAIRS AT SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Carl Craey

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN; VOORZITTER MARIEN ECOLOGISCH CENTRUM VZW; MANAGER JEUGDHERBERG DE PLOATE, OOSTENDE

Helga Van der Veken

BESTUURDER en penningmeester VAN WWF-BELGIUM; VOORZITSTERVAN WWF-VLAANDEREN; SENIOR SUSTAINABILITY ADVISOR, KBC GROUP

Dr Janine van Vessem

BESTUURDER en secretaris VAN WWF-VLAANDEREN; HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS, INBO

Roland Moreau

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; Bestuurder VAN ‘CLUB OF ROME – EU CHAPTER’ Bestuurder VAN BE-PLANET; MILIEU-NGO VERTEGENWOORDIGER BIJ CESEW

Sabine Denis

BESTUURDER VAN WWF-BELGIUM; DOCENT Louvain SCHOOL OF MANAGEMENT; Voorzitster VAN SCHUMACHER SPROUTS BELGIUM; VOORZITster VAN BE-PLANET

Chris Tijsebaert

BESTUURDER en penningmeester VAN WWF-VLAANDEREN; VENNOOT EN BESTUURDER FIDAS LAW ADVOCATEN; BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAPPEN

Lode Beckers

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN

Filip Wuyts

BESTUURDER VAN WWF-VLAANDEREN