Over WWF-BelgiË

Bestuursorganen

In België wordt WWF vertegenwoordigd door drie vzw’s

WWF-Belgium:

WWF-Belgium vertegenwoordigt WWF op het Belgische grondgebied

WWF-Vlaanderen en WWF-Belgique Communauté francophone

WWF-Vlaanderen en WWF-Belgique Communauté francophone zijn door de Minister van Financiën erkend als instellingen die recht geven op een belastingvermindering voor ontvangen giften.

Deze drie juridische entiteiten functioneren als één operationele entiteit. Hun activiteiten en rekeningen worden geconsolideerd in het jaarverslag.

De bestuurders staan in voor het strategisch management van de organisatie. Ze werden gekozen omwille van hun competenties en ervaring (natuurbehoud en -bescherming, fondsenwerving, communicatie, management …) en hun netwerk (relaties met overheden en beleidsorganen, privésector, potentiële partners, media …), troeven die stuk voor stuk waardevol zijn voor onze organisatie. Ze oefenen hun mandaat uit zonder een vergoeding te ontvangen.

Bestuursleden

Roseline C. Beudels-Jamar

Voorzitster van het bestuursorgaan van WWF-Belgium; Bestuurslid van WWF-Belgique Communauté Francophone, Conservation Biology Unit; Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Ronald Biegs

Erevoorzitter van het bestuursorgaan van WWF-Belgium

Yan Verschueren

Voorzitter van WWF-Vlaanderen; Vice-Voorzitter van WWF-Belgium; Natuur Educatief Hoofdmedewerker Natuurcentrum Beisbroek

Alain Peeters

Voorzitter van WWF-Belgique Communauté Francophone; Bestuurslid van WWF-Belgium; VOORZITTER VAN HET conservatie COMITÉ VAN WWF-BELGIUM; Professor aan de Université Catholique de Louvain (1990-2007); Directeur Onderzoekscentrum RHEA

Paul Galand

Vice-Voorzitter van WWF-Belgium; Vice-Voorzitter van WWF-Belgique Communauté Francophone; Ere-Onderzoeksdirecteur van het Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS

Karine De Batselier

Vice-Voorzitster van WWF-Vlaanderen; Bioloog; Klimaatcoördinator Stad Brugge

Herman Craeninckx

Bestuurslid van WWF-Belgium; Voorzitter van het Operations Comité van WWF-Belgium; Vennoot bij Strelia

Manoël Dekeyser

Bestuurslid van WWF-Belgium; VOORZITTER VAN HET MAJOR DONORS COMITÉ VAN WWF-BELGIUM; Tax lawyer (Dekeyser & Partners); Bestuurslid van vennootschappen

Guido Ravoet

Bestuurslid van WWF-Belgium; CEO Europese Bankfederatie; Bestuurslid van vennootschappen

Johan Coeck

Bestuurslid van WWF-Belgium; Bestuurslid van WWF-Vlaanderen; Head of Research Group Aquatic Management INBO

Marianne Claes

Bestuurslid van WWF-Belgium; voorzitster VAN HET Marketing en communication COMITÉ VAN WWF-BELGIUM; Professor aan de Université Libre de Bruxelles; Deputy Dean Vietnam Affairs at Solvay Brussels School of Economics and Management

Gil Claes

Bestuurslid van WWF-Vlaanderen; A/V producer; Partner Comevent Communication - Event organization

Carl Craey

Bestuurslid van WWF-Vlaanderen; Voorzitter Marien Ecologisch Centrum vzw / Oostende Manager Jeugdherberg De Ploate / Oostende

Martine Van Audenhove

Bestuurslid van WWF-Vlaanderen; Bioloog; Freelance illustrator

Helga Van der Veken

BESTUURSLID VAN WWF-BELGIUM; Bestuurslid van WWF-Vlaanderen; Schatbewaarster voor WWF-Belgium; Senior Sustainability Advisor, KBC Group

Dr Janine van Vessem

Bestuurslid van WWF-Vlaanderen; Head of International Relations, INBO

Ludo Vandewal

Bestuurslid WWF-Vlaanderen; Pedagoog: Specialist natuur- en milieu-educatie; Lesgever UCLL BaNaBa BO; Ere-Directeur buitengewoon onderwijs; Voormalig medewerker Koning Boudewijnstichting

Roland Moreau

Bestuurslid van WWF-Belgium; Voorzitter van ‘Club of Rome – EU Chapter’

Sabine Denis

Bestuurslid van WWF-Belgium; Hoofddocent Leuven School of Management; Hoofd van Schumacher Sprouts Belgium; VOORZITTER VAN BE-PLANET

Chris Tijsebaert

Bestuurslid van WWF-Vlaanderen; Vennoot en Bestuurslid FIDAS LAW advocaten; Bestuurslid van vennootschappen

Lode Beckers

Bestuurslid van WWF-Vlaanderen

Jean-Marie Postiaux

Bestuurslid van WWF-Belgique Communauté Francophone; Public Affairs Director Belgium; Bestuurslid van het bestuursorgaan van Pairi Daiza

Virginie Hess

Bestuurslid van WWF-Belgique Communauté Francophone; Milieucommunicatie-expert en natuurcolomnist

Jessica Nibelle

Bestuurslid van WWF-Belgique Communauté Francophone.