Wat doet WWF om de natuur in België te beschermen?

In België zijn er weinig natuurgebieden en bovendien zijn ze gefragmenteerd. Daarnaast krijgen deze gebieden te maken met vervuiling en worden ze vaak gebruikt als recreatiegebieden voor de mens. 

Daarom werkt WWF aan een ecologisch netwerk dat de overlevingskansen van de dieren verhoogt. De otter en de wilde kat staan hier symbool voor. Door de leefomgeving van deze 'paraplusoorten' te verbeteren helpen we ook andere dieren zoals vissen, vogels en amfibieën. WWF werkt ook aan het vreedzaam samenleven van mens en dier, door conflicten met de wolf te voorkomen.

WWF beschermt ook de Noordzee, van schelpkokerwormbanken tot stranden en duinen, om de negatieve effecten van menselijke activiteiten en klimaatverandering te beperken.  

Ten slotte wil WWF door middel van sensibiliseringsacties de burgers betrekken bij het proces en hen tonen hoe prachtig de natuur is. Zo kunnen we hen leren hoe ze samen met ons de natuur kunnen beschermen.

Lees meer over onze projecten in ons jaarrapport

Geografische ligging

België

Oppervlakte

30 528 km²

Klimaat

Gematigd zeeklimaat

Landschap

Kustduinen, polders, landbouwgebieden, heide, naald- en loofboombossen

De natuur in België beschermen, is ook in actie komen tegen

DEGRADATIE VAN LEEFGEBIEDEN

Menselijke activiteiten vormen een bedreiging voor onze natuur: zeer snel toenemende urbanisatie, intensivering van land- en bosbouw, vervuiling. Deze activiteiten zijn de hoofdoorzaak van de aantasting van natuurlijke leefgebieden.

ontdek meer

DEGRADATIE VAN LEEFGEBIEDEN

MENS-DIERCONFLICTEN

Sommige natuurgebieden lijden onder de steeds groeiende menselijke activiteiten. Daardoor krijgen dier- en plantensoorten het steeds lastiger en verdwijnt de biodiversiteit.

ontdek meer

MENS-DIERCONFLICTEN

Volwassen otter rennend in het gras

Otter

De otter, een solitair dier dat zowel in het water als op het land in zijn nopjes is, staat symbool voor levende rivieren. De Europese otter heeft zwaar te lijden onder de afwatering van waterrijke gebieden en de vervuiling van rivieren. WWF heeft samen met het INBO de soort bestudeerd en bepaald welke zones in Vlaanderen, o.a. in de Scheldevallei, prioritair beschermd moeten worden.

Twee volwassen grijze wolven en een witte wolf spelen in het gras

Wolf

Begin 2018 dook de wolf, na een afwezigheid van meer dan honderd jaar, terug in België op. WWF begeleidt de terugkeer van de soort door maatregelen voor te stellen die het harmonieus samenleven van dier en mens mogelijk maken.

Een volwassen boskat in een bloemenweide

Wilde kat

De wilde kat leeft in de uitgestrekte bossen van Wallonië. We weten nog relatief weinig over de soort in België. WWF doet onderzoek naar de wilde kat om de soort de nodige kansen te bieden. 

Volwassen mannetje korhoen in een besneeuwde weide

Korhoen

Het korhoen is één van de meest iconische en bedreigde soorten op het plateau van de Hoge Venen. WWF heeft een herintroductieproject opgezet om te vermijden dat het dier lokaal zou uitsterven.

 

Het is heel motiverend om soorten zoals de wolf en de otter te zien terugkeren, soms na meer dan een eeuw afwezigheid! Er zijn nog geschikte natuurlijke gebieden maar die zijn klein en gefragmenteerd. Op lange termijn hebben we dus nog veel werk voor de boeg. Samen met onze partners zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze soorten, en vele andere, een mooie toekomst tegemoet gaan in België.

Corentin Rousseau,

Program Manager

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!