Wat doet WWF om het zoet water
te beschermen?

WWF werkt samen met overheden, bedrijven, financiële instellingen en lokale gemeenschappen om gezonde zoetwaterecosystemen te beschermen en te herstellen. Zo kunnen we zorgen voor een duurzame toekomst voor alle mensen.

We werken op het terrein in de gebieden die de belangrijkste rivieren van de planeet herbergen. We ondersteunen er verantwoord watergebruik en duurzame voorzieningen. We testen en implementeren innovatieve oplossingen die gerealiseerd worden samen met experten in hydrologie en klimatologie. We werken samen met invloedrijke spelers uit de publieke en privésector en met academische partners, in een wereldwijd netwerk voor de bescherming van zoet water. Op basis van onze ervaring op het terrein zorgen we ook voor de mondiale verspreiding van alle instrumenten, technieken en kennis die nuttig zijn voor een beter zoetwaterbeheer.

We zetten ons in voor een duurzamer beheer van zoetwaterhabitats, zowel op nationaal als internationaal niveau. In meer dan 50 landen hebben we projecten voor behoud van zoetwatersystemen, van in de Amazone tot in de Zambezi. Daarbij werken we aan de bescherming van iconische soorten zoals de steur en de rivierdolfijn, het herstel van waterrijke gebieden en het behoud van propere en stromende rivieren. Door beter zorg te dragen voor onze zoetwaterecosystemen kunnen we de risico’s op overstroming, watertekort en hongersnoden beperken en ons beter aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

Het werk van WWF in Europa

Met het ‘Living European Rivers Initiative’ wil WWF het huidige model van waterbeheer veranderen om het biodiversiteitsverlies en de aantasting van Europese zoetwaterecosystemen te stoppen. Zo kunnen ze natuur en mens opnieuw ten goede komen.

Het ‘Living European Rivers Initiative’ is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

1. Bescherming

We maken de samenleving bewust van het enorme belang van zoetwaterecosystemen om steun te krijgen voor de bescherming van de laatste stromen en waterrijke gebieden in Europa.

2. Herstel

We promoten en gebruiken daarbij vooral de Nature-based Solutions. Deze oplossingen verwijzen naar een reeks acties of beleidsmaatregelen die de kracht van de natuur gebruiken om de meest dringende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door dammen weg te halen, willen we bijvoorbeeld opnieuw zorgen voor ecologische verbindingen en vrij stromende rivieren.

3. Versterking van het beleid

Onze gezamenlijke inspanningen hadden al succes bij de campagne #ProtectWater, waarvoor we de steun kregen van meer dan 300 000 mensen. Vandaag willen we zorgen dat de hoge ambities van de Europese Kaderrichtlijn Water gerealiseerd worden en verder bijdragen aan een ander model voor waterbeheer.

4. Heroriëntering van de investeringen

Geld is een belangrijke hefboom. We streven ernaar om de Europese fondsen, subsidies en privé-investeringen die naar projecten gaan die het milieu schaden, te verschuiven naar duurzame groene oplossingen.

Belangrijkste werkgebieden

DE TERUGKEER VAN DE OTTER IN BELGIË

Waterrijke leefgebieden herstellen en de waterkwaliteit verbeteren om de vorming van gezonde otterpopulaties te stimuleren in België.

ontdek meer

De terugkeer van de otter in België

DE IRRAWADDYDOLFIJN BESCHERMEN

De Irrawaddydolfijn beschermen om te voorkomen dat de soort uitsterft in het Cambodjaanse deel van de Mekong, via versterkte wetgeving, wetenschappelijk onderzoek en bewustmakingscampagnes bij de lokale bevolking.

ontdek meer

De Irrawaddydolfijn beschermen

VELDWERK

WWF werkt elke dag op het terrein. Al meer dan 15 jaar maakt WWF de Cambodjaanse regering bewust van het belang van kwetsbare ecosystemen in de Mekongregio. We werken ook aan een duurzame energieoplossing als alternatief voor waterkrachtcentrales.

Ontdek meer

VELDWERK

2,4 miljoen ton
Tot 2,4 miljoen ton plastic afval komt wereldwijd in de oceaan terecht via rivieren

Oceaan

De vervuiling van de zoetwaterbronnen heeft ook gevolgen voor de oceaan

Verontreinigd rivierwater beïnvloedt en vervuilt de oceaan. Plastic, olie, chemicaliën, gevaarlijke stoffen, pesticiden, meststoffen en rioolwater die in mariene habitats aanwezig zijn, worden meestal niet rechtstreeks geloosd in de oceaan. Ze komen van op het land en worden meegevoerd met rivieren en stromen. Zoetwaterrivieren beschermen, betekent dus ook een minder verontreinigde oceaan.

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": true}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": true}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false}, {"panda": false} ], "regions": [ {"amazonia": false}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": false}, {"mekong": true}, {"congo": false} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Belgique_Wild%20Wonders%20of%20Europe%20%3A%20Maurizio%20Biancarelli%20%3A%20WWF.jpg?h=265e640d&itok=3z-wA1S1&focal_point_preview_value=50x50"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

We zijn vooral actief in gebieden waar zoetwaterbronnen bedreigd worden: Zuidoost-Azië en Europa.

nze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

Dieren
Jaguar
lynx
BRUINE BEER
DOLFIJN
OLIFANT
TIJGER
WILDE KAT
OTTER
WOLF
NEUSHOORN
LEEUW
bonobo
GORILLA
KORHOEN
panda

Water is de bron van alle leven op aarde. Geef het de ruimte die het verdient en laat de rivieren opnieuw vrij stromen. Zo kunnen waterrijke gebieden hersteld worden en kan het water de bodem binnendringen om onze beperkte voorraad aan te vullen.

Céline De Caluwé,

Program Manager

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!