Neushoorn

neushoorn

Familie

Rhinocerotidae

Wetenschappelijke naam

In Afrika: Ceratotherium simum (witte neushoorn) en Diceros bicornis (zwarte neushoorn)
In Azië: Rhinoceros sondaicus (Javaanse neushoorn), Dicerorhinus sumatrensis (Sumatraanse neushoorn) en Rhinoceros unicornis (Indische neushoorn)

Populatie

In Afrika: 5 500 zwarte neushoorns en 20 000 witte neushoorns
In Azië: 3 600 Indische neushoorns, maar slechts 75 Javaanse neushoorns en minder dan 80 Sumatraanse neushoorns.

Dieet

Planteneter

Voortplanting

Één jong elke drie tot vier jaar

Habitat

Tropische en subtropische graslanden, savannes, wouden, woestijnen en struikgewassen

Verhouding neushoorn-mensenmaat

Grootte en gewicht

230 cm tot 420 cm / 500 tot 3600 kg

Geografische verspreiding van de neushoorn

Gebied

Afrika en Azië

Status

Kwetsbaar voor de Indische neushoorn, bijna bedreigd voor de Afrikaanse witte neushoorn en ernstig bedreigd voor de Afrikaanse zwarte neushoorn, de Javaanse neushoorn en de Sumatraanse neushoorn

SOORTEN BESCHERMD DOOR WWF-BELGIË

Witte neushoorn

Naam

Witte neushoorn

Wetenschappelijke naam

Ceratotherium simum

Familie

Rhinocerotidae

Gebied

Botswana, Kenia, Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia en Zimbabwe

Habitat

Gras- en bosrijke savannes

Populatie

Ongeveer 20 000

Grootte en gewicht

340 tot 420 cm / 1 800 tot  2 500 kg

Dieet

Planteneter

Voortplanting

Één jong elke drie tot vier jaar

Statut

Bijna bedreigd

Zwarte neushoorn

Naam

Zwarte neushoorn

Wetenschappelijke naam

Diceros bicornis

Familie

Rhinocerotidae

Gebied

Kenia, Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Botswana en Malawi

Habitat

Bosrijke savannes, open bossen, ooibossen

Populatie

Ongeveer 5 500

Grootte en gewicht

250 tot 350 cm / 800 tot 1 300 kg

Dieet

Planteneter

Voortplanting

Één jong elke tweeënhalf tot drieënhalf jaar

Statut

Ernstig bedreigd

Bedreigingen voor de neushoorn

Tot het midden van de 20ste eeuw was de neushoorn wijd verspreid in de Afrikaanse savannes en de Aziatische tropische wouden. Vandaag telt het zoogdier nog maar vijf soorten, vier daarvan zijn met uitsterven bedreigd.

STROPERIJ

De illegale handel in hoorns is de belangrijkste oorzaak van het uitsterven van neushoorns. In Azië wordt het poeder van de hoorns gebruikt als medisch wondermiddel. Het is er even duur als goud of cocaïne. Nochtans bestaat het gewoon uit keratine, net als onze nagels.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

De habitat van de neushoorn verdwijnt steeds meer, vooral in Azië. Graslanden worden vervangen door landbouw en wouden worden vernietigd. Ook de klimaatverandering speelt een rol bij het uitsterven van de soort. Tijdens het lange droge seizoen verdwijnen de poelen zodat de neushoorns er niet meer in kunnen rollen om zich te beschermen tegen insecten en tegen de warmte.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

Het engagement van WWF-België

WWF-België levert financiële steun aan acties voor de bescherming van neushoorns en hun habitat in Zambia en Malawi. Zo zetten we ons in om natuurgebieden te beschermen en stroperij te stoppen, vooral door de lokale gemeenschappen erbij te betrekken.

Vrijwilliger voor het behoud van de neushoorn gebruikt een verrekijker om de savanne te observeren om stroperij te stoppen

Stroperij stoppen

WWF werkt samen met de internationale ngo TRAFFIC die de handel in wilde soorten bestrijdt op lokaal, regionaal en internationaal niveau. In Zambia en Malawi ondersteunen we ook acties tegen stroperij van de organisatie African Parks.

Bescherming en herstel van de natuurlijke habitat van de neushoorn, gesteund door het WWF

De habitat herstellen

WWF steunt de creatie en het behoud van beschermde gebieden zodat neushoorns vrijer kunnen bewegen. In sommige reservaten ondersteunde WWF ook de herintroductie van de neushoorn om de genetische diversiteit te verhogen en hun toekomst op lange termijn te verzekeren.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!