Onze partners

Samen sterker

Dialoog en samenwerking met verschillende partijen zijn verankerd in het DNA van WWF. Al sinds het prille begin werken we nauw samen met lokale, nationale en internationale publieke partners zodat onze verbintenissen voor een levende planeet worden nagekomen.

Dankzij onze samenwerkingen kunnen we invloed uitoefenen op het juiste moment, de juiste plaats en het juiste niveau. Op die manier bouwen we regelmatig sterke en waardevolle partnerships uit;

Institutionele partners

Dankzij hun steun in de vorm van subsidies kunnen we heel wat van onze projecten tot een goed einde brengen.

Partners voor onze projecten in België

Deze partners steunen ons financieel of bieden expertise die onmisbaar is voor de realisatie van onze projecten in België.

Partners voor onze projecten elders in de wereld

Deze partners steunen ons financieel of bieden expertise die essentieel is voor de realisatie van onze projecten wereldwijd.