Lynx boréal

Lynx

Familie

Katachtigen

Wetenschappelijke naam

Lynx lynx

Populatie

Ongeveer 10 000 (Europa)

Dieet

Carnivoor, vooral reeën en gemzen

Voortplanting

Drie tot vier welpjes per nest en per jaar

Habitat

Boreale en gematigde bossen

Verhouding lynx-mens

Grootte en gewicht

90 tot 110 cm / 15 tot 28 kg

Verspreidingskaart van de lynx

Gebied

Noord-Europa en West-Azië

Status

Niet bedreigd

Bedreigingen voor de lynx

De Euraziatische lynx wordt miskend door de mens die er vaak een bedreiging in ziet. Lynxen worden wettelijk beschermd in de Europese Unie, maar de fragmentatie van hun habitat, de jacht en, in sommige regio’s, het gebrek aan genetische uitwisseling bedreigen het dier.

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

Eigenlijk heeft elke lynx een oppervlakte nodig van 10 000 tot 100 000 hectare. Dat is één tot tien keer de grootte van Parijs! Maar de natuurgebieden raken steeds meer versnipperd en de habitat van de lynx krimpt. Het dier vindt minder partners en het genetisch materiaal verarmt waardoor de soort zwakker wordt.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

MENS-DIERCONFLICTEN

Net zoals bij de wolf kan het gebeuren dat de lynx bejaagd en gedood wordt uit onwetendheid en angst. Mensen vrezen voor hun veiligheid of voor schade aan hun vee. Nochtans heeft de lynx nauwelijks gevolgen voor wilde dieren en huisdieren.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

Het engagement van WWF-België

WWF-België biedt financiële steun aan teams die actief zijn in het ‘Groene hart van Europa’ in Centraal- en Oost-Europa waar er nog veel wilde soorten leven. Deze teams doen er alles aan om de habitat van de lynx te beschermen en om de gebieden te verbinden waar het dier leeft.

Een volwassen lynx zittend op een rots in het Karpatenwoud

De habitat beschermen

WWF is sterk aanwezig in het ‘Groene hart van Europa’, waar we de leefgebieden beschermen van de lynx en nog veel andere soorten. Bij overheden dringen we er op aan om een einde te maken aan de illegale ontbossing die oerbossen vernietigt.

Volwassen lynx beweegt zich door een groene corridor die is aangelegd om zijn natuurlijke habitat uit te breiden

‘Groene corridors’ creëren en beschermen

De habitat van de lynx krimpt. Daarom creëert en beschermt WWF ecologische corridors die de lynx en andere soorten kunnen gebruiken om zich te verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere.

Minder conflict tussen mens en dier

In gebieden waar de lynx op het punt staat te verdwijnen, wil WWF de mensen sensibiliseren en informeren zodat ze niet langer schrik hebben om samen te leven met het dier.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!