Lynx boréal

Lynx

Familie

Katachtigen

Wetenschappelijke naam

Lynx lynx

Populatie

7.000-8.000 (in EU-lidstaten)

Dieet

Carnivoor, vooral reeën en gemzen

Voortplanting

Twee tot vier welpjes per nest

Habitat

Boreale en gematigde bossen

Verhouding lynx-mens

Grootte en gewicht

70 tot 130 cm lang, zo’n 65 cm hoog / 16 tot 25 kg

Verspreidingskaart van de lynx

Gebied

Van Europa tot in Azië

Status

Kwetsbaar in de EU-lidstaten

Bedreigingen voor de lynx

Lynxen zijn wettelijk beschermd in de Europese Unie, maar habitatfragmentatie, jacht en een gebrek aan genetische uitwisselingen bedreigen de soort.

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

Eigenlijk heeft elke lynx een oppervlakte nodig van 50 tot 450 km². Maar natuurgebieden raken steeds meer versnipperd en de habitat van de lynx krimpt. Daardoor kunnen lynxen van verschillende populaties elkaar minder makkelijk tegenkomen. Gevolg: minder genetische diversiteit, waardoor de soort vatbaarder wordt voor erfelijke ziekten en afwijkingen.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

MENS-DIERCONFLICTEN

Soms wordt de lynx het slachtoffer van illegale dodingen, omdat mensen uit onwetendheid bang zijn voor de soort. Maar lynxen maken zelden slachtoffers onder landbouwdieren, en vallen al helemaal geen mensen aan.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

WAT DOET WWF-België?

WWF-België biedt financiële steun aan teams die actief zijn in het groene hart van Europa, in Centraal- en Oost-Europa, waar er nog veel wilde soorten leven. Deze teams doen er alles aan om de habitat van de lynx te beschermen en om de gebieden waar het dier leeft, met elkaar te verbinden.

Een volwassen lynx zittend op een rots in het Karpatenwoud

Habitat beschermen

In het groene hart van Europa zet WWF alles op alles om de leefgebieden van de lynx en nog veel andere soorten te beschermen. Bij overheden dringen we erop aan om een einde te maken aan illegale ontbossing, die oerbossen vernietigt.

Groene corridors creëren en beschermen

De habitat van de lynx krimpt. Daarom creëert en beschermt WWF ecologische corridors die de lynx en andere soorten kunnen gebruiken om zich te verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere.

Minder conflict tussen mens en dier

In gebieden waar de lynx op het punt staat te verdwijnen, informeert en sensibiliseert WWF mensen, zodat ze niet bang zijn om samen te leven met het dier.

 

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!