10 overwinningen voor de natuur in 2023

10 overwinningen voor de natuur in 2023

2023 gaat de boeken in als het warmste jaar ooit gemeten … Gelukkig was het niet al slecht nieuws dat de klok sloeg! We zetten voor jou de tien mooiste overwinningen voor de natuur op een rijtje.

1. Alle lichten op groen voor de Europese natuurherstelwet

Wat een rollercoaster! De Europese natuurherstelwet heeft in 2023 woelige watertjes doorzwommen. We sluiten het jaar af met goed nieuws: alle lichten staan op groen om de wet aan te nemen in 2024. Wat betekent dat ook alweer? Europese lidstaten gaan gedegradeerde ecosystemen herstellen, steden vergroenen, rivieren opnieuw vrij laten stromen, het aantal bestuivers doen toenemen, drooggelegde veengebieden vernatten en bossen robuuster maken.

De kogel is wel nog niet helemaal door de kerk. Begin 2024 moeten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de tekst nog finaal goedkeuren. En België zal daarbij een belangrijke rol spelen, want ons land neemt de voorzittersrol op in de raad. WWF roept de Belgische Europarlementsleden en ons land dus op om de wet te steunen tijdens deze laatste twee hordes. Zo stemmen we vóór de natuur, voor de huidige en de toekomstige generaties.

2. VN beschermt de volle zee

In maart 2023 bereikten de lidstaten van de Verenigde Naties een akkoord over de High Seas Treaty, of het verdrag over de volle zee. Wist je dat de volle zee bijna twee derde van het totale oceaanoppervlak uitmaakt? En dat vóór het verdrag amper 1% daarvan beschermd was? Dit is dus een belangrijke stap in de goede richting.

Het verdrag beschrijft welke mechanismen moeten worden ingevoerd om mariene biodiversiteit te behouden en duurzaam te gebruiken in internationale wateren. En dat is nodig: op COP15, in Montréal, gingen bijna 200 landen akkoord om 30% van de oceaan beschermen tegen 2030. Dankzij dit verdrag kunnen landen samenwerken om de impact van overbevissing, illegale visserij, vervuiling, klimaatverandering en andere dreigingen aan te pakken!

3. Drie nieuwe nationale parken voor België

In 2022 vierden we al dat de Semoisvallei en Entre-Sambre-et-Meuse werden uitgeroepen tot nationale parken. Samen met Nationaal Park Hoge Kempen bracht dat het Belgische totaal op drie. En in 2023 verdubbelde dat aantal! We verwelkomen Bosland, Brabantse Wouden en de Scheldevallei in het lijstje.

Waarom dat zo’n goed nieuws is? Nationale parken zijn grote, geografisch afgebakende gebieden met uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Dankzij de officiële erkenning krijgen de parken middelen om natuurgebieden te versterken en met elkaar te verbinden. En dat is goed nieuws voor de planten en dieren die er leven, want zo krijgen zij meer ademruimte.

Lees ons artikel en ontdek alles over de nieuwe parken en de voordelen die ze bieden voor mens en natuur.

4. Elf landen ondertekenden de Global Declaration for River Dolphins

Van kieuwnetten over dammen tot milieuvervuiling: rivierdolfijnen kampen met tal van bedreigingen. Daarom slaan elf landen waarin de soort voortkomt, nu de handen in elkaar om rivierdolfijnen te beschermen. Ze ondertekenden de Global Declaration For River Dolphins en verbinden zich er zo toe om de rivierdolfijnenaantallen te doen stoppen met dalen en de meest kwetsbare populaties te verdubbelen. Benieuwd waarom rivierdolfijnen zo belangrijk zijn en voor welke uitdagingen ze staan? Dat vertellen we je hier!

5. Aantal sneeuwluipaarden in Bhutan stijgt met 40%

Sinds de laatste telling van sneeuwluipaarden in 2016 heeft Bhutan mooie vooruitgang geboekt! Het aantal sneeuwluipaarden nam er namelijk toe met 40%. Nu tellen we er 134. In 2016 waren dat er nog 96! 70 rangers doorkruisten een gebied van 9.000 km² in de bergen van Bhutan, en gebruikten maar liefst 310 wildcamera’s om beelden te maken van deze prachtige katachtige.

Dit bemoedigende resultaat toont dat natuurbehoudsinspanningen en beschermingsmaatregelen werken – en daar help jij aan mee. Bedankt!

6. 380 nieuwe soorten ontdekt in de Mekongregio

Een hagedis die van kleur verandert, een orchidee die op een Muppet lijkt en een boomkikker die je bijna niet van mos kan onderscheiden. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Het zijn drie van de 380 nieuwe soorten die in 2021 en 2022 in de Mekongregio werden ontdekt!

Onze planeet blijft ons dus verrassen. Maar helaas staan al die nieuwe soorten nu al onder zware druk. De lijst met oorzaken is lang: ontbossing, habitatvernietiging, wegenaanleg, waterwegen die verdwijnen, vervuiling, ziekten verspreid door menselijke activiteiten, concurrentie van invasieve soorten en de verwoestende gevolgen van de illegale handel in wilde dieren. Daardoor verdwijnen veel soorten zelfs voor we ze ontdekken. Dat is precies waarom WWF elke dag opnieuw alles op alles zet om onze biodiversiteit te beschermen!

7. Bear Again redt 15 weesbeertjes in 2023

Wanneer berenwelpjes hun moederbeer verliezen, dalen hun overlevingskansen drastisch. Gelukkig is er Bear Again, een Roemeens opvangcentrum voor berenweesjes dat WWF-België steunt. Dit jaar heeft het berenweeshuis maar liefst 15 welpjes gered van een wisse dood in de wilde natuur. De beertjes hebben elk hun unieke verhaal, maar delen dezelfde ervaring: ze zijn hun mama verloren.

Maar dankzij iedereen die een beertje adopteerde, kunnen deze viervoeters veilig opgroeien in het berenweeshuis tot ze klaar zijn om de wilde natuur te ontdekken. Met zo'n symbolische adoptie maak je dus écht het verschil. We stellen graag enkele nieuwkomers aan je voor: lees hier verder!

8. Bijna dubbel zoveel wilde tijgers als in 2010

In de zomer van 2023 kregen we bemoedigend natuurnieuws: wereldwijd steeg het aantal wilde tijgers! Het Global Tiger Forum telt nu officieel 5.574 wilde tijgers – dat is bijna dubbel zoveel als in 2010, toen de soort op het randje van uitsterven balanceerde. De tijd tikte. Verschillende grote natuurbeschermingsorganisaties, waaronder WWF, en 13 Aziatische landen verbonden zich ertoe het tij te keren voor de tijger. Dertien jaar later mogen we trots zijn op de vooruitgang die we samen boekten!

9. Aantal berggorilla’s stijgt van 400 naar meer dan 1.000

In het begin van de jaren negentig zag de toekomst van de berggorilla’s er niet al te rooskleurig uit. Ze waren nog maar met zo’n 400 … WWF en zijn partners van International Gorilla Conservation Programme trokken aan de alarmbel en hielpen deze zachtaardige reuzen aan kracht winnen. Met succes! Hun aantallen zijn bijna verdrievoudigd: nu schatten we dat er 1.063 berggorilla’s zijn. IUCN paste hun status dan ook aan van ‘ernstig bedreigd’ naar ‘bedreigd’. Een prachtige overwinning voor de natuur, dankzij jouw steun!

Wil jij de berggorilla helpen beschermen? Dat kan: adopteer symbolisch een gorilla via onze website! Doe je dat ten laatste op 7 januari, dan krijg je een exclusief adoptiepakket!

10. COP28 luidt het einde van fossiele brandstoffen in

De 28ste klimaattop van de Verenigde Naties opende met mooi nieuws: het verlies- en schadefonds wordt operationeel vanaf 2024! En op de valreep omvatte het slotakkoord beslissende woorden: de landen kozen voor een ‘transitie weg van fossiele brandstoffen’. Zo luidden ze het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen in!

Helaas bereikten de partijen geen akkoord over de volledige afschaffing van steenkool, olie en gas. Een gemiste kans, volgens WWF. Acht jaar na het Akkoord van Parijs zijn we nog lang niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C en zo de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. Alle landen moeten hun ambities en concrete acties voor het klimaat versterken.

Dank je wel!

WWF blijft ijveren om de achteruitgang van de natuur op onze planeet te stoppen en om te bouwen aan een toekomst waar de mens in harmonie leeft met de natuur. Dat kunnen we alleen dankzij jouw steun. Bedankt!

Wil je zeker zijn dat je geen enkel WWF-nieuwtje mist? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!