Wilde dieren

WWF-België zet zich in voor de bescherming van de biodiversiteit in België, door te zorgen voor een betere verbinding tussen leefgebieden en betere interacties tussen mensen en wilde dieren. Om de illegale handel in wilde soorten in België te stoppen, verrichten onze teams ook belangrijk werk op verschillende vlakken. Enerzijds juridisch en politiek via lobbywerk, anderzijds op het terrein via onderzoeks- en opleidingsprojecten die politiediensten ondersteunen bij hun onderzoeken en operaties.

Ontdek per type