Klanchten behandeling

Hoe worden klachten en vragen behandeld?

Vertrouwelijkheid

Klachten worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Ze kunnen echter niet anoniem worden doorgegeven. We moeten contact kunnen opnemen met de klager om eventuele aanvullende informatie te verkrijgen. WWF tolereert geen wraakacties tegen medewerkers of andere partijen die te goeder trouw hun zorgen hebben geuit of hebben geholpen bij onderzoeken.

Onafhankelijkheid

Het klachtenmanagementsysteem is onafhankelijk, alleen de leden van het integriteitsteam hebben toegang tot de ingevulde formulieren of de verzonden dossiers en e-mails.

Opvolging

We bevestigen onmiddellijk de ontvangst van de klachten die bij ons zijn gemeld en registreren ze. We informeren over de opvolging die zal worden gegeven en over mogelijke acties die zullen worden ondernomen. Om u beter te kunnen helpen, kunt u het type klacht selecteren dat u wilt melden.

Om u beter te kunnen helpen, kan u het type klacht selecteren dat u wilt melden.

Supporters Service

  • Algemene klachten

Klachten team

  • Privacy en gegevensbescherming
  • Een integriteitsprobleem

Supporters Service

Algemene klachten

Responstijd: Klanten kunnen klagen over lange wachttijden, vertraagde e-mailreacties of trage oplossing van hun problemen. Ze verwachten een snelle en efficiënte service.

Representatief gedrag: Klachten kunnen ontstaan wanneer vertegenwoordigers van de klantenservice als onbehulpzaam, onbeleefd of onprofessioneel worden ervaren. Mensen waarderen hoffelijke en empathische interacties.

Communicatie: Slechte communicatie, inclusief en gebrek aan duidelijke informatie, kan leiden tot ontevredenheid bij klanten. Klachten kunnen voorkomen uit het verkeerd begrijpen van voorwaarden, beleid of procedures.

Met wie moet ik contact opnemen in dit geval?

We nodigen u uit om een e-mail te sturen naar [email protected] of ons te bellen op +32 2 340 09 22.

Als je een klacht wilt indienen tegen een lid van de Supporters Service, stuur dan een gedetailleerde e-mail naar het volgende adres: [email protected]

Klachten team

Privacy en gegevensbescherming

Datalekken: Individuen kunnen een datalek melden wanneer hun persoonlijke of gevoelige informatie is blootgesteld als gevolg van een beveiligingsincident. Organisaties moeten dit onderzoeken en onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen.

Ongeautoriseerde toegang: Klachten over onbevoegde toegang tot persoonlijke accounts of gegevens, wat kan leiden tot identiteitsdiefstal of misbruik van informatie.

Schendingen van privacy: Bezorgdheid over het verkeerd omgaan met persoonlijke gegevens, inclusief het ongeautoriseerd delen of gebruiken van persoonlijke informatie zonder toestemming, kan leiden tot ernstige privacy klachten.

Een integriteitsprobleem

Machtsmisbruik: Verwijst naar personen of entiteiten die hun autoriteit of positie gebruiken om ongepast of oneerlijk te handelen, vaak voor persoonlijk gewin of om anderen te manipuleren.

Overtreding van de wet: De handeling waarbij vastgestelde wettelijke statuten, regels of voorschriften worden overtreden.

Slecht gebruik van middelen: Verwijst naar wanbeheer of verspilling van middelen, waaronder financiële, natuurlijke of menselijke middelen.

Inkoopfraude: Houdt bedrieglijke of oneerlijke praktijken in bij de aankoop van goederen of diensten.
Voorbeelden:
Een werknemer die facturen opblaast voor persoonlijke aankopen met bedrijfsfondsen.
Manipulatie bij openbare aanbestedingen om ervoor te zorgen dat een bepaald bedrijf contracten wint.

Diefstal of verduistering: Diefstal is het nemen van andermans eigendom zonder toestemming. Verduistering is een specifieke vorm van diefstal waarbij geld of eigendommen verduisterd worden door iemand die ermee belast is.

Corruptie: Misbruiken van macht of invloed voor persoonlijk of institutioneel gewin, vaak door omkoping, fraude of onethisch gedrag.

Met wie moet ik contact opnemen in een van deze gevallen?

We nodigen u uit om een e-mail te sturen naar [email protected] of de formulier hieronder in te vullen.

Wie beheert de klachteninbox?

Onze Integriteitsmanager en een lid van het Human Resources-team..

Klachtenformulier om in te vullen:

Om u beter te kunnen helpen, vragen we u dit formulier in te vullen:
Geef het type incident aan (u kunt er meerdere aankruisen):