Wat doet WWF om de wilde dieren te beschermen?

Het behoud van wilde dieren staat centraal in ons werk. Door hen te beschermen, verzekeren we de continuïteit van natuurlijke rijkdommen en ecosysteemdiensten die de natuur ons biedt en die absoluut noodzakelijk zijn voor het menselijk leven op aarde. 

Tegen 2025 wil WWF de ecosystemen beschermen en de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en wilde soorten vermijden door in te zetten op een aantal ambitieuze doelstellingen: belangrijke leefgebieden van bedreigde soorten beschermen, in dialoog gaan met lokale bevolkingen om een einde te maken aan stroperij en illegale handel in wilde soorten opdat mens en dier in harmonie kunnen samenleven.

WWF pleit er bij onze beleidsmakers ook actief voor om de wetgeving voor de bescherming van de biodiversiteit op Belgisch, Europees en internationaal niveau te versterken.

WWF-België draagt zo bij aan de mondiale doelstellingen van WWF: nulverlies van leefgebieden en nuluitsterving van soorten.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

Belangrijkste werkgebieden

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL IN WILDE DIERSOORTEN

De overexploitatie van en illegale handel in wilde dieren behoren tot de belangrijkste redenen van het biodiversiteitsverlies wereldwijd. WWF werkt samen met talrijke spelers aan een veelzijdige aanpak: ontwikkelen, opzetten en handhaven van een geïntegreerd beleid en uitbouwen van sterke partnerschappen met vertegenwoordigers uit de publieke en de privésector.

Ontdek meer

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL IN WILDE DIERSOORTEN

LEEFGEBIEDEN BEHOUDEN EN HERSTELLEN

Het tempo waaraan wilde soorten vandaag uitsterven ligt 1 000 tot 10 000 keer hoger dan in het geologische tijdperk. Menselijke activiteiten zijn rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk voor deze versnelling. Om dit biodiversiteitsverlies te stoppen, staat de bescherming en het behoud van wilde soorten – lokaal en mondiaal – centraal in onze werking.

Ontdek meer

LEEFGEBIEDEN BEHOUDEN EN HERSTELLEN

WERKEN OP LOKAAL NIVEAU

Om wilde soorten efficiënt te beschermen, is het belangrijk om nauw samen te werken met lokale gemeenschappen en inheemse bevolkingen. Daarom betrekken we de lokale bevolking bij de ontwikkeling van onze programma's. We zetten ook sensibiliseringsacties en -campagnes op om het grote publiek bewust te maken van de waarde en het belang van wilde dieren.

Ontdek meer

WERKEN OP LOKAAL NIVEAU

Het verband tussen de COVID-19-pandemie en de vernietiging van de natuur

Bescherming en herstel van natuurlijke ecosystemen is niet alleen cruciaal om de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te bestrijden, maar ook om vat te krijgen op vandaag nog onbekende bedreigingen voor onze gezondheid. Het verhoogde risico op zoönosen, zoals de ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2 (‘coronavirus’) is een extra argument om een einde te maken aan de overexploitatie van de natuur en om te investeren in behoud en herstel. Door onze ecosystemen te beschermen, beschermen we ook onze gezondheid!

Volwassen otter loopt in het water in het wild

Zoet water

Europese otter: iconische soort in België

De Europese otter staat symbool voor levende rivieren. Jammer genoeg heeft het dier zwaar te lijden onder de vervuiling van de rivieren in België. Voor de aanwezigheid en het welzijn van otters is het cruciaal om hun leefgebied te beschermen.

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": true}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": true}, {"otter": true}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": true}, {"lion": true}, {"bonobo": true}, {"gorilla": true}, {"panda": true}, {"tetra_lyre": true} ], "regions": [ {"amazonia": true}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": true}, {"mekong": true}, {"congo": true} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

We zijn vooral actief in de gebieden waar de wilde dieren het meest bedreigd zijn: Centraal-Afrika, het Amazonegebied, Zuidoost-Azië en Europa.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

dieren
Jaguar
lynx
Bruine beer
Dolfijn
Olifant
Tijger
Wilde kat
Otter
Wolf
Neushoorn
Leeuw
Bonobo
Gorilla
Korhoen
panda

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!