Bonobo

Bonobo

Familie

Mensachtigen

Wetenschappelijke naam

Pan paniscus

Populatie

15 000 tot 50 000

Dieet

Vruchten en planten, maar ook insecten, eieren, honing, paddenstoelen en af en toe kleine zoogdieren

Omnivoor die vooral fructivoor is

Voortplanting

Één jong om de vier tot vijf jaar

Habitat

Equatoriale regenwouden

Bonobo mens maat verhouding

Grootte en gewicht

70 tot 90 cm (tot 120 cm staand) / 30 kg tot 40 kg

Bonobo wereldkaart geografische spreiding

gebied

Congobekken, Democratische Republiek Congo (RDC), ten zuiden van de Congorivier en ten noorden van de Kasaïrivier

Status

Bedreigd

Bedreigingen voor de bonobo

De bonobo leefde lange tijd geïsoleerd in moeilijk bereikbare gebieden. Vandaag kent de soort vooral door de menselijke activiteit een afname: stroperij, vernietiging van hun habitat, oorlog. Met hun vrij trage voortplantingscyclus slaagt de bonobo er niet in om zich gezien de groeiende bedreigingen snel genoeg te vermenigvuldigen.

ONTBOSSING

De kap- en verbrandtechniek zorgt dat het leefgebied van de bonobo’s drastisch krimpt. Apen zijn ook heel gevoelig voor verandering. Als de mens te dichtbij komt, verlaten ze hun habitat.

Ontdek meer over deze bedreiging

ONTBOSSING

STROPERIJ

De stroperij woedt diep in de wouden van het Congobekken. Daar worden volwassen bonobo’s het slachtoffer van de illegale handel in ‘bushmeat’. Voor de jonge dieren dreigt een ander gevaar, zij worden verkocht als huisdieren. Daarbij komt nog dat bonobo’s soms ook gevangen raken in metalen klemmen die bedoeld zijn voor andere soorten.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

ZIEKTE EN INTEELT

De bonobo is zeer kwetsbaar en niet bestand tegen ziekten die de mens doorgeeft. Bovendien zorgt de versnippering van de habitat van de bonobo ervoor dat groepen verspreid raken. Daardoor planten ze zich binnen de groep voort en wordt de soort bedreigd door inteelt.

ZIEKTE EN INTEELT

Het engagement van WWF-België

In de wouden van de provincie Mai-Ndombe, in het noordoosten van Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo (RDC) leven er nog ongeveer 4 000 bonobo’s. WWF-België biedt financiële steun aan de teams op het terrein, zowel die van WWF zelf als die van de ngo ‘Mbou-Mon-Tour’. Ze werken aan de bescherming en het behoud van de soort, in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen.

Bord voor de ingang van een bonobo eco-toerisme pad in Afrika

Ecotoerisme ontwikkelen

Samen met onze partner, de ngo ‘Mbou-Mon-Tour’, rekruteren we parkwachters en leiden we ze op om bonobo’s te volgen en de apen toe te laten geleidelijk te wennen aan menselijke aanwezigheid. Uiteraard op kleine schaal en met het grootste respect voor de soort. Het ecotoerisme biedt de lokale bevolking nieuwe inkomstenbronnen en toont het economisch belang van de bescherming van de bonobo’s en hun habitat. De parkwachters houden ook de gezondheid van de bonobo’s in de gaten. Als dat nodig is, verzorgen ze de dieren.

De habitat van de bonobo beschermen

WWF ondersteunt het aanleggen en het gemeenschappelijk beheer van bossen in de Democratische Republiek Congo (RDC). Dankzij dit beheer door de lokale bevolking kunnen we ontbossing en stroperij afremmen, lokale ontwikkeling stimuleren en fauna en flora, waaronder de bonobo’s, beschermen. In de gemeenschapsbossen die gesteund worden door WWF en partner ‘Mbou-Mon-Tour’ in de provincie Mai Ndombe leven trouwens de grootste concentraties bonobo’s.

Bonobo stroperij in het Congolese woud

Stroperij stoppen

WWF werkt samen met de internationale ngo TRAFFIC, die zich engageert tegen de handel in wilde soorten op lokaal, regionaal en internationaal niveau. In de gemeenschapsbossen in de RDC ondersteunt WWF ook patrouilles van rangers die georganiseerd worden door de lokale bevolking om stroperij op het terrein tegen te gaan.

 

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!