Aziatische olifant

olifant

Familie

Elephantidae

Wetenschappelijke naam

Afrikaanse olifant: Loxodonta africana, waaronder Loxodanta africana (savanne) en Loxodanta cyclotis (bos)

Aziatische olifant: Elephas maximus
Afrikaanse olifant: Loxodonta africana

Populatie

Ongeveer 500 000 in totaal

Dieet

Bladeren, vruchten, gras en struiken

Voortplanting

Één jong elke vier tot vijf jaar

Habitat

Dichte tropische regenwouden en savannes

Grootte en gewicht

Tot 4,2 meter hoog / Tot 6 ton

Kaart van de geografische spreiding van olifanten

Gebied

Afrika en Azië

Status

Bedreigd (Afrikaanse savanneolifant en Aziatische olifant) en ernstig bedreigd (Afrikaanse bosolifant)

Adopteer een olifant!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Soorten beschermd door WWF-België

Aziatische olifant

Naam

Aziatische olifant

Wetenschappelijke naam

Elephas maximus

Familie

Elephantidae

Gebied

Zuid- en Zuidoost-Azië

Habitat

Dichte schaduwrijke bossen en savannes

Populatie

Ongeveer 40 000

Grootte en gewicht

Ongeveer 2,7 meter hoog / 4 ton

Dieet

Bladeren, vruchten, gras

Voortplanting

Één jong elke drie tot vier jaar

Status

Bedreigd

Afrikaanse olifant

Naam

Afrikaanse olifant

Wetenschappelijke naam

Waarvan de savanneolifant en de bosolifant deel uitmaken. Experts debatteren nog steeds over de vraag of het om twee verschillende soorten gaat

Loxodonta africana

Familie

Elephantidae

Gebied

Sub-Sahara-Afrika

Habitat

Bosrijke savannes, steppes, droge en equatoriale wouden

Populatie

Ongeveer 415 000

Grootte en gewicht

4 ton voor de bosolifant

Ongeveer 3,3 meter hoog / 6 ton

Dieet

Gras, bladeren, vruchten, struiken, minerale bodems

Voortplanting

Één jong elke drie tot zes jaar

Status

Bedreigd (savanneolifant) en ernstig bedreigd (bosolifant)

Bedreigingen voor de olifant

Ondanks de vele beschermingsmaatregelen en de talrijke successen die geboekt zijn in de beschermde gebieden wordt de olifant nog altijd met uitsterven bedreigd. De vernietiging van hun habitat, conflicten met de mens en klimaatverandering maken hun toekomst onzeker.

STROPERIJ

In ongeveer 60% van de gevallen sterven Afrikaanse olifanten door stroperij. Het ivoor van hun slagtanden is nog altijd zeer populair op de zwarte markt, zeker in Azië. Tussen 2005 en 2012 vertienvoudigde de verkoopprijs van ivoor. Aziatische olifanten hebben ook te maken met een nieuwe, groeiende bedreiging: stroperij voor hun huid. De huiden worden gebruikt voor juwelen en in de Aziatische traditionele geneeskunde.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

De wouden en savannes waar de olifanten leven, zijn steeds schaarser omdat ze in landbouwgebied veranderen. Daarbij komt nog dat nieuwe wegen en voorzieningen in hoog tempo een groot deel van hun resterende leefgebied versnipperen. In Azië beschikken olifanten nog maar over 15% van hun oorspronkelijke habitat. Dat is een grote bedreiging voor hun overleven.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

MENS-DIERCONFLICTEN

Menselijke activiteiten dringen steeds verder door in de habitats die de olifanten nog resten. Daardoor ontstaan conflicten over de toegang tot water, de vernietiging van landbouwvelden en plantages door olifanten of ongelukken met olifanten die zich bedreigd voelen en agressief worden.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

KLIMAATVERANDERING

De olifant heeft elke twee dagen 150 tot 200 liter water nodig, niet alleen om te drinken maar ook om zich te verfrissen. Helaas heeft de klimaatverandering steeds meer gevolgen voor de habitat van de olifant, droogtes kunnen de soort fataal worden.

Ontdek meer over deze bedreiging

KLIMAATVERANDERING

Het engagement van WWF-België

WWF-België biedt financiële steun aan acties voor de bescherming van olifanten en hun habitat in Zambia, Malawi, Cambodja en Myanmar. We zetten er concrete acties op om stroperij tegen te gaan en te zorgen dat de mens in harmonie kan leven met de olifant.

Stropen van olifantenslagtanden in ivoor op de grond

Stroperij stoppen

WWF werkt samen met de internationale ngo TRAFFIC, die zich inzet tegen de handel in wilde soorten op lokaal, regionaal en internationaal niveau. In Zambia, Malawi, Myanmar en Cambodja ondersteunt WWF ook acties om de stroperij op het terrein tegen te gaan.

Man wijst naar een olifant in een ontbost palmbos

Minder conflict tussen mens en dier

WWF helpt de lokale bevolking om in harmonie te leven met wilde soorten, en zet in op maatregelen en hulp om de conflicten tussen mens en olifant te verminderen.

De habitat en de groene corridors van de olifant beschermen

Zambia is de thuisbasis van de vierde grootste populatie olifanten van het continent. WWF werkt op het terrein op de bescherming van de migratiecorridors rond deze beschermde gebieden. Zo zorgen we dat olifanten toegang hebben tot essentiële hulpbronnen zoals water.

Man verzamelt monsters om de evolutie en migratie van olifanten te bestuderen

Wetenschappelijk onderzoek

WWF doet onderzoek naar de evolutie van populaties olifanten en naar hun migraties om de meest cruciale habitats eerst te beschermen.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!