Klimaatverandering

Een crisis die dringend een doortastende aanpak vergt

Veel wereldwijde uitdagingen, van armoede tot het uitsterven van wilde dieren, worden bemoeilijkt door de klimaatverandering.

Als we niets doen, wordt de situatie alleen maar erger. We hebben de kennis en technologie die nodig zijn om onze impact op het klimaat te verkleinen en de druk op ‘s werelds meest kwetsbare natuurgebieden, mensen en wilde dieren te verlichten.

Om efficiënt te reageren op deze klimaatcrisis, streeft WWF naar een snelle vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

8,54
Een Belg zorgt voor een gemiddelde CO2-uitstoot van 8,54 ton. Dat is meer dan het Europese gemiddelde van 7,05 ton per inwoner
100%
hernieuwbare energie tegen 2050, dat is de doelstelling van WWF
Ontbossing van Congolese regenwouden leidt tot het uitsterven van de bonobo

De uitdagingen op het vlak van klimaatverandering

Enorm en onomkeerbaar biodiversiteitsverlies, het uitsterven van soorten en de aantasting van ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn, natuurrampen, droogten en hongersnoden … De gevolgen van de klimaatverandering kunnen niet langer worden onderschat.
WWF streeft naar een wereld waar de mens in harmonie leeft met de natuur. Een enorme maar haalbare uitdaging, op voorwaarde dat we de strijd tegen de klimaatverandering winnen.

De verantwoordelijken voor de klimaatverandering

De klimaatverandering is een fenomeen van toenemende wijziging van het klimaat op aarde en in de oceaan dat kan resulteren in afkoeling of opwarming. Resultaat: veranderende meteorologische evenwichten en ecosystemen.

Onze planeet wordt geconfronteerd met het fenomeen ‘klimaatverandering’, veroorzaakt door de stijgende concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Het fenomeen heeft een nooit eerder geziene omvang bereikt. De broeikasgassen zijn vooral afkomstig van het gebruik van fossiele brandstoffen voor de industrie, transport, landbouw en om gebouwen te verwarmen.

Ontbossing is een andere belangrijke oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen. Wetenschappers schatten dat 18% van de CO₂-uitstoot in de wereld wordt veroorzaakt door ontbossing. Dat is meer dan de uitstoot van alle auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen samen.

Gevolgen van klimaatverandering

Natuurrampen zoals steeds frequentere en intensere droogten, stormen en hittegolven, de stijging van de zeespiegel, het smelten van gletsjers, de opwarming en verzuring van de oceaan, worden rechtstreeks veroorzaakt door de klimaatverandering.

Deze verstoring dreigt vele natuurlijke hulpbronnen te vernietigen en de verdwijning van wilde soorten te versnellen. Temperatuurveranderingen verstoren het complexe evenwicht van ecosystemen. Het leefgebied van talrijke soorten degradeert aan een steeds sneller tempo.

Projecten van WWF-België

De klimaatverandering is een enorme uitdaging voor onze planeet: we moeten alles doen wat mogelijk is om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. 

WWF-België werkt op verschillende fronten om de impact te verminderen. We moedigen de transitie aan naar 100% hernieuwbare energie tegen ten laatste 2050, streven naar energie-efficiëntie en energiebesparingen en bestrijden de ontbossing, een belangrijke oorzaak van broeikasgasuitstoot, de motor van de klimaatverandering.

WWF-België roept overheden op om duurzame initiatieven aan te moedigen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. In dit in 2015 afgesloten akkoord hebben de deelnemende landen zich akkoord verklaard om de opwarming van de planeet ruim onder de 2°C te houden en zich te blijven inspannen om de stijging te beperken tot 1,5°C.

WWF-België moedigt ook burgers en bedrijven aan om hun CO₂-uitstoot te verminderen om bij te dragen aan deze gemeenschappelijke inspanning.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": true}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": true}, {"otter": true}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": true}, {"lion": true}, {"bonobo": true}, {"gorilla": true}, {"tetra_lyre": true}, {"panda": true} ], "regions": [ {"amazonia": true}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": true}, {"mekong": true}, {"congo": true} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

De hele planeet wordt getroffen door de klimaatverandering. Er moeten dringend ingrijpende en wereldwijde maatregelen genomen worden om de verstoring te stoppen en de biodiversiteit te beschermen.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

Dieren
Jaguar
lynx
BRUINE BEER
DOLFIJN
OLIFant
TIJGER
WILDE KAT
OTTER
wolf
neushoorn
leeuw
bonobo
gorilla
korhoen
panda

Onze experten over het onderwerp

Wetenschap, engagement, passie en hoop zijn essentieel om de toekomst van de natuur te beschermen. We zullen onze ambitieuze doelstellingen bereiken dankzij de inspanningen van ons team wetenschappers, biologen en experten.

Julie Vandenberghe

Deputy Director National Programmes

Maak kennis

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!