Bruine beer

bruine beer

Familie

Beerachtigen

Wetenschappelijke naam

Ursus arctos arctos

Populatie

17 000 in Europa

Dieet

Omnivoor, maar vooral vegetarisch

Voortplanting

Één tot vier jongen elke twee jaar vanaf vier jaar

Habitat

Wilde bossen en bergen van Europa

Verhouding bruine beren-mensenmaat

Grootte en gewicht

170 cm tot 250 cm staand / 100 tot 340 kg

Kaart van de geografische verspreiding van bruine beren

Gebied

Scandinavië, Noord-Spanje, Pyreneeën, Balkan en Karpaten

Status

Niet bedreigd

Adopteer een beer!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Bedreigingen voor de bruine beer

Het leefgebied van de bruine beer in Europa wordt steeds kleiner, vooral in West-Europa. In Centraal- en Oost-Europa stelt de soort het relatief goed, maar hoe lang nog? Geleidelijk aan wordt hun favoriete habitat in het gebied van de Karpaten, het ‘Groene hart van Europa’, steeds meer gefragmenteerd door menselijke activiteiten. De beer wordt ook bedreigd door de jacht, zowel legaal als illegaal.

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

Verstedelijking, houtkap en wegenbouw verkleinen en versnipperen het gebied dat bruine beren nodig hebben. Omdat ze afgesneden raken van hun soortgenoten, verloopt het voortplantingsproces moeilijker.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

JACHT

De Europese Habitatrichtlijn van 1992 beschermt de bruine beer van Europa. Helaas blijft de soort in werkelijkheid een doelwit. In sommige landen kan er in bepaalde omstandigheden nog op gejaagd worden. In andere gevallen blijft de beer bedreigd door stroperij omwille van het vlees of om als trofee mee te nemen.

JACHT

MENS-DIERCONFLICTEN

De beer heeft tot 240 000 hectare nodig om zich te voeden, te verplaatsen en voort te planten. Nochtans krimpt de habitat van de beer door de toenemende verstedelijking. Het dier waagt zich daardoor soms in stedelijke gebieden om eten te vinden en loopt zo gevaar.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

Het engagement van WWF-België

WWF-België biedt financiële steun aan teams die actief zijn in het ‘Groene hart van Europa’ in Centraal- en Oost-Europa waar er nog veel wilde soorten leven. Deze teams doen er alles aan om de habitat van de bruine beer te beschermen en stroperij te bestrijden.

Karpatisch boslandschap in de vroege ochtendmist

De habitat beschermen

WWF is zeer actief in de Karpaten om de primaire bossen te beschermen die een thuis zijn voor 80% van de wilde dieren- en plantensoorten van het Europese continent. Onze experts zetten zich in op het terrein en werken samen met overheden om de illegale houtkap te stoppen die de bossen vernietigt.

Een vrouwtjesbeer loopt door een weide met haar drie welpen

‘Groene corridors’ creëren en beschermen

De bruine beer kent geen grenzen. Daarom creëert en beschermt WWF ecologische corridors die de beer gebruikt om zich veilig te verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere.

Twee volwassen bruine beren vechten bij een rivier

Minder conflict tussen mens en dier

Om de conflicten te verminderen tussen lokale bevolking en wilde soorten wil WWF de oorzaken van het probleem aanpakken: ongecontroleerde ontbossing, gebrek aan effectieve compensatie voor schade veroorzaakt door bepaalde soorten, gebrek aan strategie voor grote carnivoren in de Roemeense bossen.

Het enige weeshuis voor bruine beren in Europa

WWF ondersteunt het enige Europese rehabilitatiecentrum voor berenwelpen in Roemenië. De welpen worden gevonden in de bossen of aan de rand van steden. Nadat ze twee jaar verzorgd en gevoed zijn zonder enige menselijke aanwezigheid, zijn ze opnieuw klaar voor een leven in het wild. Het weeshuis redde ondertussen al meer dan 150 beren.

Vraag/Antwoord over de bruine beer

Bruine beren houden niet echt een winterslaap: ze gaan in winterrust. Dieren die een winterslaap houden, zie je echt de hele winter niet. Ze laten hun lichaamstemperatuur dalen tot de omgevingstemperatuur – dus soms zelfs onder het vriespunt!

Het lichaam van een bruine beer helemaal opnieuw opwarmen, zou te veel energie kosten en te lang duren. Daarom daalt de lichaamstemperatuur van de bruine beer ‘maar’ met zo’n vijf graden: zo kan hij binnen de tien minuten wakker genoeg zijn om gevaar te lijf te gaan of te vluchten. En af en toe ontwaken bruine beren om hun hol te verlaten en op zoek te gaan naar voedsel.

Bruine beren zijn alleseters! Ze geven de voorkeur aan plantaardig voedsel zoals vruchten, zaden, noten, bessen, wortels en knollen. Ze zijn ook dol op honing en andere zoetigheid. Daarnaast staan insecten, vis en kleine zoogdieren op hun menu. Soms eten bruine beren grotere, dode zoogdieren: zo helpen ze om kadavers uit het bos te verwijderen. En in sommige gebieden jagen bruine beren op grote hoefdieren, zoals elanden, rendieren en edelherten.

Bruine beren zijn heel sterk en behendig, maar ook erg schuw. Ze zullen mensen dus liever mijden, en ze vallen zelden mensen aan. Gewonde beren, beren die verrast of gestoord worden tijdens hun winterrust, of moederberen die hun welpen beschermen, kunnen wel in de aanval gaan.

De bruine beer (Ursus arctos) is niet bedreigd volgens IUCN. Maar de soort kampt wel met verschillende bedreigingen. Zijn leefgebied in Europa wordt bijvoorbeeld kleiner en kleiner, vooral in West-Europa. Dat komt door verstedelijking, houtkap en wegenbouw. Ook in Oost- en Centraal-Europa (bijvoorbeeld in de Karpaten, het ‘groene hart van Europa’) raakt berenleefgebied meer en meer gefragmenteerd. Daardoor raken beren gescheiden van hun soortgenoten, en is het moeilijker om kleine beertjes te maken. Door habitatverkleining wagen beren zich bovendien vaker in bewoond gebied, omdat ze er op zoek gaan naar voedsel. Gevolg: het aantal mens-beerconflicten stijgt, met gevaar voor beide partijen. Tot slot is jacht een belangrijke bedreiging voor de beer, hoewel de Europese Habitatrichtlijn de soort sinds 1992 beschermt.

Bruine beren brommen of grommen.

Europese bruine beren (Ursus arctos arctos) en grizzlyberen (Ursus arctos horribilis) behoren tot dezelfde soort: Ursus arctos, of bruine beer. Ze komen op andere plaatsen voor: de Europese bruine beer leeft in de wilde bossen en bergen van Europa, de grizzlybeer in Noord-Amerika. Hun vachten verschillen ook: de Europese bruine beer heeft een korte, bruine vacht; de grizzlybeer heeft een langere, grijsachtige vacht. En grizzlyberen hebben een langere staart en langere, scherpere klauwen dan bruine beren.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!