Het berenweeshuis in de Karpaten

Bruine beren opvangen en hun leefgebied beschermen in Roemenië

De achteruitgang van de bruine beer, symbool van de Karpaten

Roemenië herbergt de grootste populatie bruine beren van Europa. De relatie tussen mens en dier verloopt echter niet altijd vlekkeloos. Door de versnippering van hun leefgebied en de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur ontstaan heel wat conflicten tussen de mens en dit grote roofdier. Ook illegale ontbossing en trofeejacht, soms aangemoedigd, dan weer te zwak bestraft, zetten de bruine beren in de Karpaten onder druk. Zo sterven elk jaar heel wat berinnen die net jongen hebben gekregen. Hun kleintjes, die nog te jong zijn om alleen in het wild te overleven, blijven achter. 

Een uniek berenweeshuis in Europa

WWF-België ondersteunt het enige Europese weeshuis voor berenjongen in de Karpaten. Het weeshuis in het Roemeense Hășmaș-gebergte vangt sinds 2004 jaarlijks 10 tot 30 berenweesjes op. De beren brengen er zo’n twee jaar door zonder met mensen in contact te komen, zodat ze hun aangeboren instincten behouden. Daarna worden ze opnieuw uitgezet in het wild.

Een bijzondere aanpak voor een succesvolle reïntegratie

Bij aankomst in het weeshuis zijn de jongen vaak uitgedroogd, ondervoed en/of ernstig gewond. De verzorgers gebruiken een unieke methode om hun instincten te ontwikkelen, zodat ze zelfstandig kunnen overleven in het wild. Contact met de mens wordt zo veel mogelijk vermeden. Drones zorgen voor de voedselvoorziening. Naarmate de welpen opgroeien, worden ze overgebracht naar grotere omheinde domeinen. Door die unieke aanpak, die heel dicht aanleunt bij het leven in het wild, leren ze geleidelijk aan voor zichzelf te zorgen, tot ze terug kunnen naar de vrije natuur.

En daarna?

Naast de steun aan het opvangcentrum zet WWF zich ook in op het terrein voor duurzaam bosbeheer, lagere jachtquota voor beren en de inrichting van ecologische verbindingen tussen de verschillende leefgebieden. De natuurlijke leefgebieden uitbreiden, beschermen en onderling verbinden is niet alleen essentieel voor de beren, maar ook voor andere grote carnivoren in de Karpaten, zoals lynxen en wolven.

NAAM VAN HET PROJECT

Het berenweeshuis in de Karpaten

REGIO

Het 'groene hart van Europa'

DUUR

Start project: 07.2017
Laatste fase: 11.2020 - 11.2021

Budget laatste fase

€ 146.000

PARTNERS

WWF-CEE, WWF-Roemenië

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

ONS DOEL

Bruine beren opvangen en hun leefgebied beschermen in de Karpaten.

Aangezien het weeshuis midden in een bos ligt, kunnen de berenjongen zelf op zoek gaan naar voedsel. Wij zorgen enkel voor extra aanvoer.

Gabriel Galgoczy, medewerker van het berenweeshuis

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

Elk jaar maakt de trofeejacht heel wat slachtoffers onder de bruine beren. WWF zet zich in om de quota beter te handhaven en illegale jacht te voorkomen.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/fr/especes-menacees/proteger-le-jaguar"}, {"lynx": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lynx"}, {"brown_bear": "/fr/especes-menacees/proteger-ours-brun"}, {"dolphin": "/fr/especes-menacees/proteger-le-dauphin"}, {"elephant": "/fr/especes-menacees/proteger-elephant"}, {"tiger": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tigre"}, {"forest_cat": "/fr/especes-menacees/proteger-le-chat-forestier"}, {"otter": "/fr/especes-menacees/proteger-la-loutre-deurope"}, {"wolf": "/fr/especes-menacees/proteger-le-loup"}, {"rhinoceros": "/fr/especes-menacees/proteger-le-rhinoceros"}, {"lion": "/fr/especes-menacees/proteger-le-lion"}, {"bonobo": "/fr/especes-menacees/proteger-le-bonobo"}, {"gorilla": "/fr/especes-menacees/proteger-le-gorille"}, {"tetra_lyre": "/fr/especes-menacees/proteger-le-tetras-lyre"} ] }

 

Onze andere projecten:

Het 'groene hart van Europa'

WWF zet zich op verschillende vlakken in om de oude bossen en oerbossen en de biodiversiteit in de Karpaten te beschermen door de bossen in kaart te brengen en duurzaam bosbeheer te bevorderen.

Hier wil ik meer over weten