Wolf

Wolf

Familie

Hondachtigen

Wetenschappelijke naam

Canis lupus

Populatie

17 000 wolven in Europa, maar minder dan een tiental in België

Dieet

Carnivoor (grote planteneters en kleine prooidieren zoals knaagdieren)

Voortplanting

Elke lente planten de ouders van de familiegroep zich voort. Het vrouwtje baart twee maanden later een nest van vier tot acht jongen.

Habitat

Bossen, steppes, cultuurlandschappen en berggebieden

Grootte en gewicht

66 tot 81 cm op schofthoogte / 25 tot 50 kg

Kaart van de geografische verspreiding van de boskat

Gebied

Europa en Azië

Status

Niet in gevaar op wereldschaal, maar in België ernstig bedreigd

Bedreigingen voor de wolf

De wolf heeft geen goede reputatie. Omwille van stroperij verdween de soort halfweg de 20ste eeuw bijna volledig uit West-Europa. Sinds 1992 zijn wolven wettelijk beschermd door de Europese Habitatrichtlijn. Helaas blijft hun toekomst in België onzeker. Vandaag zijn er maar enkele individuen geregistreerd.

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

Verstedelijking, houtkap en wegenbouw dwingen de wolf om zich te vestigen in te kleine en gefragmenteerde gebieden. Om te jagen, waagt de soort zich buiten deze gebieden. Daar loopt de wolf het risico om aangereden of gedood te worden.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

MENS-DIERCONFLICTEN

Er kunnen conflicten ontstaan tussen mens en wolf. Vooral in gebieden waar de soort lang geleden verdwenen is en waarnaar de wolf onlangs is teruggekeerd. Veehouders moeten terug leren hoe ze hun kuddes kunnen beschermen. Voor de jagers is de wolf geen concurrent, maar soms wordt het dier wel zo gezien en dus moeten ze hier en daar hun gebruiken aanpassen. En wolven moeten leren omgaan met het verkeer en menselijke activiteiten. Ondanks alles bestaan er oplossingen die een duurzaam samenleven mogelijk maken.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

Het engagement van WWF-België

WWF-België pleit voor beschermingsmaatregelen om veehouders te ondersteunen en te zorgen voor een harmonieus samenleven met de wolf in ons land. Daarnaast biedt WWF-België financiële steun aan teams die actief zijn in het ‘Groene hart van Europa’ in Centraal- en Oost-Europa. In dit gebied in de Karpaten leven nog veel wilde soorten. Deze teams doen er alles aan om de habitat van de wolf te beschermen.

Volwassen wolf in het bos tussen de vegetatie

Een plaats voor de wolf in België

WWF-België riep samen met zijn partners Natuurpunt en Natagora het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ in het leven. Deze groep vrijwilligers ondersteunt veehouders om hun vee beter te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Als ze beter geïnformeerd zijn, hebben ze minder te vrezen van de soort. Daardoor kan er een vreedzaam samenleven van mens en wolf ontstaan. Daarnaast adviseert WWF-België de regio’s bij hun ‘Wolvenplannen’. Die moeten de bevolking geruststellen en veehouders helpen.

Karpatisch boslandschap, bomen bedekt met mos in de mist

Ontbossing bestrijden

In Europa zijn de bergen van de Karpaten de enige plaats waar er nog oerbossen en oude bossen te vinden zijn. Dit ‘Groene hart van Europa’ is de favoriete habitat van de wolf. WWF wil de illegale ontbossing een halt toeroepen en zorgen voor de bescherming van oerbossen en oude bossen waar de wolf, maar ook andere soorten leven. We werken samen met de regeringen om te zorgen dat de ‘Houtverordening’ van de EU effectief toegepast wordt.

Volwassen wolf in profiel lopend in het Karpatenwoud

‘Groene corridors’ creëren en beschermen

In het ‘Groene hart van Europa’ creëert en beschermt WWF ecologische corridors die de wolf, de beer en andere wilde soorten gebruiken om zich te verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere.

 

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!