Gorilla

Gorilla

Familie

Mensachtigen

Wetenschappelijke naam

westelijke gorilla (Gorilla gorilla): westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla) en crossrivergorilla (Gorilla gorilla diehli); oostelijke gorilla (Gorilla beringei): berggorilla (Gorilla beringei beringei) en oostelijke laaglandgorilla of Grauergorilla (Gorilla beringei graueri)

IUCN-status

Zowel de westelijke gorilla als de oostelijke gorilla is ernstig met uitsterven bedreigd.

Dieet

Voornamelijk planten, maar soms ook insecten

Habitat

Regenwouden (tropische wouden, nevelwouden, vlakten)

Grootte en gewicht

140 tot 170 cm / 90 tot 180 kg

Gebied

Centraal-Afrika, Congobekken en Afrikaans Grote Merengebied (Albertine Rift)

Voortplanting

Eén jong om de zes tot acht jaar vanaf tien jaar

Adopteer een gorilla!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om de soort te behouden en haar habitat te beschermen.

SOORTEN die WWF-BELGIË beschermt

Gorilla - Congobekken

Naam

Berggorilla

Wetenschappelijke naam

Gorilla beringei beringei

Familie

Hominidae

Gebied

Congobekken

Habitat

Tropische wouden

Populatie

Ongeveer 1.000

Grootte en gewicht

120 tot 190 cm / tot 200 kg

Dieet

Vooral folivoor (bladeren en planten)

Voortplanting

Eén jong om de zes tot acht jaar

Gorilla - Congobekken

Naam

Westelijke laaglandgorilla

Wetenschappelijke naam

Gorilla gorilla gorilla

Familie

Hominidae

Gebied

Angola, Kameroen, Gabon, Equatoriaal-Guinea, Centraal-Afrikaanse Republiek en Republiek Congo

Habitat

Tropische of moerassige bossen, struikgewassen, graslanden

Populatie

Ongeveer 316.000

Grootte en gewicht

130 tot 185 cm / Tot 200 kg

Dieet

Voornamelijk planten en groenten

Voortplanting

Eén baby om de 3,5 tot 4,5 jaar

Bedreigingen voor de gorilla

Deze reus op lemen voeten is naargelang de ondersoort bedreigd of ernstig bedreigd. Stroperij, ziekte en habitatvernietiging zijn de belangrijkste bedreigingen voor de gorilla.

STROPERIJ

Hoewel dat verboden is in de meeste landen van het Congobekken, wordt er nog op gorilla’s gejaagd voor hun vlees. Ze worden ook nog altijd illegaal gedood voor hun zogenaamde helende krachten volgens de traditionele geneeskunde. Jagers pakken bovendien graag uit met gorilla's als jachttrofee, of vangen ze om ze als huisdier te verkopen. Door al die illegale praktijken staat de gorilla op het randje van uitsterven.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

Land- en wegenbouw en – het al dan niet illegale – gebruik van natuurlijke hulpbronnen vernietigen bossen beetje bij beetje. Zo raakt het belangrijkste leefgebied van de gorilla's versnipperd, en dat brengt hun voortbestaan in het gedrang

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

ZIEKTEN

Veel ziekten kunnen worden overgedragen van mens op aap. Wist je dat een gewone verkoudheid bij de mens dodelijk kan zijn voor een gorilla? Ook het ebolavirus is zeer gevaarlijk voor gorilla’s. In 1995 doodde het 90% van de gorilla’s van Minkébé National Park in Gabon. Omdat mensen en apen dicht bij elkaar leven, kunnen virussen makkelijker circuleren en desastreuze gevolgen hebben voor de soort.

ZIEKTEN

Het engagement van WWF-België

WWF-België levert al vele jaren financiële steun aan acties voor de bescherming van gorilla’s en hun habitat in Centraal-Afrika. Met de steun van lokale organisaties zetten we ons in om het beheer van de beschermde gebieden te versterken en om alternatieven te ontwikkelen voor illegale houtkap.

De habitat van de gorilla beschermen in de Democratische Republiek Congo

Om de lokale bevolking te helpen en de druk op de hulpbronnen van Virunga National Park te verlichten, heeft WWF in 2007 samen met zijn partners een vernieuwend project voor herbebossing opgezet. Het project heet ECOmakala en streeft ernaar duurzame makala (‘houtskool’ in het Swahili) te produceren met bomen die we aanplanten rond het park. Zo willen we de bossen beschermen waarin berggorilla's leven.

De bevolking sensibiliseren

WWF organiseert acties in scholen en dorpen om de bevolking te sensibiliseren voor de gevaren voor gorilla’s.

Stroperij stoppen

WWF werkt samen met internationale ngo TRAFFIC, die de handel in wilde soorten bestrijdt op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

Vraag/Antwoord over de gorilla

Er zijn twee gorillasoorten: de westelijke gorilla (Gorilla gorilla) en de oostelijke gorilla (Gorilla beringei). Beide soorten zijn ernstig met uitsterven bedreigd.

Elke gorillasoort heeft twee ondersoorten. Bij de westelijke gorilla’s vind je de westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla) en de crossrivergorilla (Gorilla gorilla diehli). De oostelijke gorilla’s vallen uiteen in berggorilla’s (Gorilla beringei beringei) en oostelijke laaglandgorilla’s of Grauergorilla’s (Gorilla beringei graueri).

Gorilla’s trommelen om met elkaar te communiceren. Met hun borstgeroffel laten ze andere gorilla’s weten hoe groot en sterk ze zijn: hoe lager het geroffel, hoe groter de gorilla.

Zilverruggen – dominante mannetjes – slaan trouwens het vaakst op hun borst wanneer vrouwtjes uit hun groep vruchtbaar zijn en willen paren. Borstgeroffel is dus ook een soort paringsdans!

Wanneer gorillamannetjes volwassen worden – zo rond hun 13de levensjaar – kleuren de haren op hun rug grijs tot zilver. We noemen ze dan ook zilverruggen. Gorilla’s leven in groepen van vijf tot vijftien individuen, met vaak maar één volwassen man (de zilverrug), verschillende vrouwelijke gorilla’s en hun jongen. De zilverrug is dus de dominante gorilla, de leider van de groep.

Gorilla’s eten vooral planten! Ze eten verschillende delen van die planten – stengels, bladeren, scheuten, vruchten …

Wat gorilla’s precies eten, hangt af van de ondersoort en hun leefgebied. Berggorilla’s houden bijvoorbeeld van distels, netels en wilde selderij, en gaan soms op zoek naar eucalyptus en bamboescheuten. Westelijke laaglandgorilla’s hebben een gevarieerder dieet: ze eten ook veel vruchten, en de schors en scheuten van bomen en struiken. Hun lievelingseten? Planten van de gember- en pijlwortelfamilies. En daar barst het Afrikaanse regenwoud van!

Gorilla’s komen alleen voor in de tropische regenwouden van Afrika. Waar ze precies leven, hangt af van de (onder)soort.

Oostelijke gorilla’s:
De berggorilla leeft in bergwouden in het grensgebied tussen de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Rwanda.
De Grauergorilla of oostelijke laaglandgorilla vind je enkel in het oosten van de regenwouden van het Congobekken, in de Democratische Republiek Congo.

Westelijke gorilla’s:
De westelijke laaglandgorilla heeft het grootste verspreidingsgebied. Dat strekt zich uit over Angola, Kameroen, Gabon, Equatoriaal-Guinea, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Republiek Congo.
De crossrivergorilla leeft tot slot op de grens tussen Kameroen en Nigeria, aan de bovenloop van de Cross River.

Primaten zijn een orde van zoogdieren die 85 tot 55 miljoen jaar geleden ontstonden uit voorouders die leefden in de bomen van tropische bossen. Ze hebben grote hersenen, kunnen goed zien en hebben kleurenzicht, en de meeste soorten hebben een opponeerbare duim (en grote teen) waarmee ze voorwerpen kunnen vastgrijpen en gebruiken.

In de orde van de primaten vind je de mensapen. Mensapen zijn intelligent en hebben geen staart: gorilla’s zijn dus mensapen, net als bonobo’s, chimpansees, orang-oetans, gibbons en … wij, mensen!

In de natuur hebben gorilla’s eigenlijk weinig vijanden. Heel zelden vallen grote roofdieren zoals luipaarden jonge gorilla’s aan. De grootste vijand van de gorilla is dus de mens. Mensen vernietigen het leefgebied van gorilla’s voor land-, hout- en wegenbouw, en kunnen ziektes overdragen die gorilla’s fataal kunnen worden. Daarnaast jagen mensen op gorilla’s voor hun vlees, om te pronken met jachttrofeeën of ze te verkopen als huisdier … Tot slot vallen gorilla’s vaak ten prooi aan vallen die jagers uitzetten voor andere soorten, zoals bosantilopen. Daardoor zijn gorilla’s met uitsterven bedreigd.

In het wild kunnen gorilla’s zo’n 40 jaar oud worden. Vrouwtjes zijn volwassen vanaf 7 à 8 jaar, maar kunnen pas enkele jaren later kleintjes krijgen. Mannetjes zijn volwassen rond hun 13de levensjaar, wanneer ze hun status als zilverrug verwerven.

 

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!