Gorilla

Gorilla

Familie

Mensachtigen

Wetenschappelijke naam

Westelijke gorilla (Gorilla gorilla): Westelijke laaglandgorilla (G. g. gorilla), Cross River gorilla (G. g. diehli)
Oostelijke gorilla (Gorilla beringei): Berggorilla (G. b. beringei), Oostelijke laaglandgorilla of Grauergorilla (G. b. graueri)

Populatie

100 000 tot 200 000

Dieet

Voornamelijk planten, maar soms ook insecten

Voortplanting

Één jong om de zes tot acht jaar vanaf 10 jaar

Habitat

Regenwouden (tropische wouden, nevelwouden, vlakten)

Grootte en gewicht

140 tot 170 cm / 90 tot 180 kg

Gebied

Centraal-Afrika, Congobekken en gebied van de Grote Meren (Albertin Rift)

Status

Bedreigd of ernstig bedreigd al naargelang de ondersoort

Adopteer een gorilla!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

SOORTEN BESCHERMD DOOR WWF-BELGIË

Gorilla - Congobekken

Naam

Berggorilla

Wetenschappelijke naam

Gorilla beringei Beringei

Familie

Hominidae

Gebied

Congobekken

Habitat

Tropische wouden

Populatie

Ongeveer 1 000

Grootte en gewicht

120 tot 190 cm / tot 200 kg

Dieet

Vooral folivoor (bladeren en planten)

Voortplanting

Één jong om de zes tot acht jaar

Status

Ernstig bedreigd

Gorilla - Congobekken

Naam

Westelijke laaglandgorilla

Wetenschappelijke naam

Gorilla gorrilla gorilla

Familie

Hominidae

Gebied

Angola, Kameroen, Gabon, Equatoriaal-Guinea, Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo-Brazzaville

Habitat

Tropische of moerassige bossen, struikgewassen, graslanden

Populatie

Ongeveer 316 000

Grootte en gewicht

130 tot 185 cm / Tot 200 kg

Dieet

Voornamelijk planten en groenten

Voortplanting

Eén baby om de 3,5 tot 4,5 jaar

Status

Ernstig bedreigd

Bedreigingen voor de gorilla

Deze reus op lemen voeten is al naargelang de ondersoort bedreigd of ernstig bedreigd. Stroperij, ziekten, vernietiging van de habitat zijn de belangrijkste bedreigingen voor de gorilla.

STROPERIJ

Ondanks het totale verbod in de meeste landen van het Congobekken wordt er nog op gorilla’s gejaagd voor het vlees. Het dier wordt ook nog altijd illegaal gedood omwille van hun zogenaamde helende krachten volgens de traditionele geneeskunde. Jagers pakken er bovendien graag mee uit als jachttrofee of vangen het dier om als huisdier te verkopen. Al deze illegale praktijken zorgen ervoor dat de gorilla ernstig bedreigd is.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

De bossen verdwijnen geleidelijk omwille van landbouw, wegenbouw en legale of illegale exploitatie van hulpbronnen. Omdat de belangrijkste habitat van de gorilla daardoor meer en meer versnipperd raakt, wordt het voortbestaan van de soort bedreigd.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

ZIEKTEN

Veel ziekten kunnen worden overgedragen van mens op aap. Wist je dat een gewone verkoudheid bij de mens dodelijk kan zijn voor een gorilla? Ook het ebolavirus is zeer gevaarlijk voor gorilla’s. In 1995 doodde het 90% van de gorilla’s van het Minkébé National Park in Gabon. Omdat mensen en apen in elkaars nabijheid leven, kunnen virussen makkelijker circuleren en kunnen ze grote gevolgen hebben voor de soort.

ZIEKTEN

Het engagement van WWF-België

WWF-België levert al vele jaren financiële steun aan acties voor de bescherming van gorilla’s en hun habitat in Centraal-Afrika. Met de steun van lokale organisaties zetten we ons in om het beheer van de beschermde gebieden te versterken en om alternatieven te ontwikkelen voor de illegale houtkap.

De habitat van de gorilla in de Democratische Republiek Congo beschermen

Om de lokale bevolking te helpen en de druk op de hulpbronnen van het Virunga National Park te verlichten, heeft WWF in 2007 samen met zijn partners een vernieuwend project voor herbebossing opgezet. Dit project met de naam ECOmakala bestaat uit de productie van duurzame makala (‘houtskool’ in het Swahili) op basis van bomen aangeplant rond het park. Zo willen we de bossen beschermen die de habitat zijn van de berggorilla.

De bevolking sensibiliseren

WWF organiseert acties in scholen en dorpen om de bevolking te sensibiliseren voor de gevaren die gorilla’s bedreigen.

Stroperij stoppen

WWF werkt samen met de internationale ngo TRAFFIC, die zich engageert tegen de handel in wilde soorten op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!