Chat forestier

wilde kat

Familie

Katachtigen

Wetenschappelijke naam

Felis sylvestris sylvestris

Populatie

Tussen 600 en 1 500 wilde katten in België (schatting)

Dieet

Carnivoor - vooral knaagdieren

Voortplanting

Twee tot vijf kleintjes per nest

Habitat

Verschillende bostypes

Volwassen boskat ratio menselijke maat

Grootte en gewicht

5 tot 75 cm (met een lange staart van 30 cm) / 2 tot 7 kg

Kaart van de geografische verspreiding van de boskat

Gebied

Bepaalde delen van Europa en het westen van Azië

Status

Niet in gevaar

Bedreigingen voor de wilde kat

De verspreiding van de wilde kat blijft beperkt tot het gebied ten zuiden van Samber en Maas omdat hun bewegingsruimte beperkt is. Wegen doorkruisen hun habitat en maken dat de gebieden sterk gefragmenteerd zijn.

SAMENLEVEN VAN MENS EN DIER

Wilde katten zijn vaak het slachtoffer van het verkeer. Bovendien raken populaties geïsoleerd van elkaar omdat hun leefgebied versnipperd is. Dat kan zorgen voor een verdere afname van de soort.

Ontdek meer over deze bedreiging

SAMENLEVEN VAN MENS EN DIER

VERSTEDELIJKING

Door de woonkernen en de landbouw raakt het leefgebied van de wilde kat in België gefragmenteerd. Stedelijke gebieden en landbouwvlakten versnipperen het landschap en zorgen dat de kat zich niet langer vlot kan verplaatsen.

VERSTEDELIJKING

HYBRIDE KATTEN

De huiskat en de wilde kat leven naast elkaar en kunnen zich met elkaar voortplanten. Daardoor worden er hybride kittens geboren. Als hun aandeel verder toeneemt, kan de wilde soort verdwijnen. Dat was trouwens ook het geval in Schotland.

HYBRIDE KATTEN

Het engagement van WWF-België

Hoewel de wilde kat nog relatief onbekend is, verdient de soort onze aandacht. WWF-België neemt daarom deel aan een onderzoek naar de habitat en de verplaatsingen van de soort binnen Europa, en vooral in België. We zetten ons ook in om de habitat van de wilde kat te beschermen.

Een zonnig Belgisch bos bedekt met paarse bloemen, grondgebied van de boskat

Wouden verbinden

WWF-België identificeerde de leefgebieden waar er prioritair bosverbindingen moeten worden aangelegd. Dankzij deze groene corridors zal de wilde kat zich opnieuw vrij kunnen bewegen, in een groter leefgebied.

Proofbuisjes met monsters van de verwilderde kat in het laboratorium

De verspreiding van de wilde katten in kaart brengen

Met behulp van het Waalse Departement Natuur en Bos (‘Département de la Nature et des Forêts’) heeft WWF-België haarstalen verzameld van wilde katten. Zo willen we begrijpen hoe de soort circuleert en wat de relaties zijn met de huiskat.

Een vrachtwagen rijdt op een Belgische snelweg in het midden van de velden

Obstakels wegwerken

Samen met de Universiteit van Luik bekeek WWF-België welke wegen obstakels vormen voor de wilde kat tijdens verplaatsingen. Vandaag ontwikkelen we acties om te zorgen dat die wegen niet langer verhinderen dat de wilde kat en andere soorten zich kunnen verplaatsen.

 

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!