Wat doet WWF om het Congobekken te beschermen?

Het Congobekken, gelegen in het hart van Afrika, is één van de grootste wildernissen ter wereld. Maar de biodiversiteit wordt er bedreigd door menselijke activiteiten. Omdat de oppervlakte woud steeds kleiner wordt, komt het voortbestaan van duizenden soorten in gevaar. Daarbij komt nog dat de fauna het slachtoffer is van de jacht op ‘bushmeat’ en dat de bosolifant lijdt onder stroperij.

WWF werkt nauw samen met de lokale en internationale overheden aan een duurzamer beheer van de wouden. Heel wat van die projecten voeren we samen met de lokale bevolking uit. In de DRC testen we projecten voor inclusief beheer door de gemeenschappen. We steunen bijvoorbeeld acht gemeenschapsbosconcessies in de provincie Mai-Ndombe. Deze wouden zijn het leefgebied van bonobo’s en zouden in aanmerking kunnen komen voor een project rond ecotoerisme.

In de provincie Noord-Kivu ontwikkelt WWF initiatieven om de druk op de wouden van het Nationaal Park Virunga te verminderen. Deze projecten beogen tegelijkertijd ook dat de levensomstandigheden van de lokale bevolking verbeteren.

Lees meer over onze projecten in ons jaarrapport

Geografische ligging

Democratische Republiek Congo (DRC), Republiek Congo, Centraal-Afrikaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Kameroen

Oppervlakte

Meer dan 3,7 miljoen km²

Klimaat

Vochtig tropisch

Landschap

Vulkanische bergen en wouden (1,5 miljoen km²)

Het Congobekken beschermen, is ook in actie komen tegen

ONTBOSSING

Het Congobekken is één van de grootste tropische wouden van de planeet en is goed voor de opslag van 8% van de CO2 die opgeslagen wordt door bossen. De industriële houtkap beslaat vandaag ongeveer een derde van de ooit bijna ongerepte oerbossen. Daarbovenop komt de ontbossing voor industriële landbouw en de ontginning van ertsen. Ook de grote vraag naar hout voor de energievoorziening draagt bij aan de ontbossing en de degradatie van dichtbevolkte gebieden.

Ontdek meer

Ontbossing

Een groep bonobo's loopt langs een rivier in het wild

Bonobo

De bonobo komt enkel voor in de vochtige tropische wouden van de DRC, op de linkeroever van de Congostroom. De ontbossing en de jacht op ‘bushmeat’ bedreigen deze aap. Het WWF-project dat gemeenschappen ondersteunt bij het duurzaam beheer van hun gemeenschapsbosconcessies is ook gericht op de bescherming van de bonobo. In twee gemeenschapsbossen bouwen we initiatieven rond bonobo-ecotoerisme uit.

Twee baby gorilla's spelen met takken op de bosgrond

Gorilla

De westelijke laaglandgorilla komt voor in Kameroen, Gabon, Equatoriaal-Guinea, de Democratische Republiek Congo en Congo-Brazzaville. De oostelijke laaglandgorilla leeft daarentegen in de wouden in het oosten van de DRC, en de berggorilla in de bossen op grote hoogte in hetzelfde gebied. De berggorilla wordt bedreigd door de ontbossing, de twee andere soorten vooral door de jacht op ‘bushmeat’.

Aziatische volwassen olifant in het wild

Olifant

De bosolifant verdwijnt geleidelijk uit het Congobekken. Nochtans speelt de soort een essentiële rol. Omdat olifanten vruchten eten, zijn het belangrijke verspreiders van de zaden van een groot aantal bomen. Zonder de soort zou de bossamenstelling er helemaal anders uit zien. Een reden te meer om de soort te beschermen.

 

De grootste uitdaging voor de bescherming van de natuur in het Congobekken bestaat erin het op een inclusieve manier aan te pakken, dus samen met en tegelijkertijd ten voordele van de lokale gemeenschappen.

Mone Van Geit,

Program Manager WWF-België

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!