Wat doet WWF om het
Amazonegebied te beschermen?

WWF is vastberaden om het Amazonegebied te beschermen door de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen en soorten te beschermen en door ervoor te zorgen dat het gebied duurzaam ontwikkelt, niet alleen voor het welzijn van de bewoners, maar voor de hele planeet.

Om dat te verwezenlijken, voert WWF terreinprojecten uit in het Amazonegebied. Onze teams werken er samen met de lokale gemeenschappen en inheemse bevolkingen om de bedreigde soorten en hun habitat te beschermen.
In België pleit WWF bij onze beleidsmakers voor een sterke Europese wetgeving en sensibiliseert het de burgers over de oorzaken van de ontbossing in het Amazonegebied en over de impact van hun consumptie op deze ontbossing.

Lees meer over onze projecten
in ons jaarrapport

Geografische ligging

Brazilië, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana en Frans-Guyana

Oppervlakte

6,7 miljoen km²

Klimaat

Tropisch

Landschap

Savannes, vloedbossen, moerassen, droge wouden, gesloten wouden, páramo en vochtige bergwouden

Het Amazonegebied beschermen, is ook in actie komen tegen

ONTBOSSING

De ontbossing van het Amazonegebied is veruit het grootste milieuprobleem in de regio. Elk jaar worden  er duizenden hectaren Amazonewoud gekapt, vooral voor veeteelt en landbouw.

Ontdek meer

Ontbossing

DEGRADATIE VAN DE HABITAT

Voor 85% van de bedreigde diersoorten is het verlies van hun habitat één van de grootste bedreigingen. Menselijke activiteiten zijn de oorzaak van de vernietiging van deze ecosystemen.

Ontdek meer

Degradatie van de habitat

CONFLICT TUSSEN MENS EN DIER

Om te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel en ruimte dringt de mens steeds verder door in natuurgebieden. Daardoor ontstaat vaak een hevige rivaliteit.

Ontdek meer

Conflict tussen mens en dier

Volwassen Jaguar liggend op een tak in de jungle
50%
van zijn habitat wordt beïnvloed door menselijke activiteiten: intensieve landbouw, houtkap en wegenbouw

Diersoorten

Jaguar

De jaguar mag dan al een geducht roofdier zijn, de soort lijdt daarom niet minder onder menselijke activiteiten: 50% van hun oorspronkelijke leefgebied is verdwenen en de soort is zeer gewild door stropers. WWF-België zet zich al verschillende jaren in voor de bescherming van de jaguar en zijn habitat.

De inheemse gemeenschappen helpen bij het goed beheer van hun leefgebieden is van vitaal belang voor de bescherming van het Amazonewoud. We werken samen om dat te bereiken!

Maria José Alencastro,

Program Manager 'Latin America'

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!