TOGETHER4FORESTS

Hou ontbossing van je bord

Bossen wereldwijd hebben onze hulp nodig. Ze zijn essentieel voor ons bestaan. Ze voorzien de lucht van zuurstof, zuiveren het water dat we drinken en zijn de thuis van miljoenen planten, dieren en inheemse volkeren. Meer zelfs, gezonde bossen beschermen ons tegen ziektes en absorberen CO2 uit de atmosfeer. Maar bossen en andere ecosystemen staan onder zware druk en wij zijn mee verantwoordelijk.

Zonder het te weten eten Europeanen veel producten die komen van ontboste of omgevormde gebieden in de rest van de wereld, gaande van de soja in ons veevoer tot de cacao voor onze chocolade. Momenteel is het onmogelijk om precies te weten waar alle ingrediënten die gebruikt worden bij het maken van producten op de Europese markt vandaan komen, zoals het veevoer bij rundvlees. En omdat de vraag zo hoog is, wordt er steeds meer landbouwgrond gecreëerd ten koste van natuurlijke ecosystemen. Dit betekent dat wij Europeanen ongewild bossen opeten!

De Together4Forests-campagne van WWF heeft een oplossing voor dit probleem: Een ambitieuze en strenge Europese wet om de voetafdruk van de Europese Unie op bossen en andere ecosystemen aan te pakken en deze cruciale ecosystemen te beschermen.

Together4Forests resultaten

In 2020 namen bijna 1,2 miljoen mensen, waaronder meer dan 87 000 Belgen, deel aan de openbare raadpleging van de EU over ontbossing via de #Together4Forests-campagne om sterke, ambitieuze wetgeving te eisen om de voetafdruk van de EU op bossen en andere ecosystemen aan te pakken. Het was de grootste deelname ooit aan een milieuonderwerp in de geschiedenis van de EU.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de Europese Commissie op 17 november 2021 dit langverwachte wetsvoorstel publiceerde! Een overwinning voor de campagne! Nu komt het erop aan dat lidstaten voor een sterke versie van deze wet stemmen zodat bossen en andere waardevolle ecosystemen effectief de bescherming krijgen die ze verdienen. Daarom blijft WWF de komende maanden campagne voeren.

campagneNaam

Together4Forests

Looptijd

11 September 2020 - heden

Partners

WWF EU, Europese WWF kantoren zoals NL, FR, DE, … , Greenpeace, BOS+ en meer dan 160 andere NGO’s

Doel

De bijdrage van de Europese consumptie aan wereldwijde ontbossing, landconversie en ecosysteemdegradatie stoppen door een strenge wet op de import van producten die gelinkt zijn aan deze problemen.

Rapporten

Ontbossingsfronten: oorzaken en oplossingen voor een wereld in beweging

Europese consumptie en de aanhoudende druk op de natuur buiten haar grenzen

Savannes, graslanden, mangroves: de grootste slachtoffers van de EU (engels)

Eis een sterke wet

Bossen, wilde savannes en andere kostbare ecosystemen worden in moordend tempo vernietigd. Deze verwoesting houdt rechtstreeks verband met het vlees, de zuivelproducten, de palmolie, de koffie en de chocolade die wij in Europa eten.

In 2017 was de EU verantwoordelijk voor 16% van de ontbossing door internationale handel, voor een totaal van 203.000 hectare en 116 miljoen ton CO2. De melk in je cappuccino, de chocolade in je koekjes, je gebraden kip, en nog veel meer van je favoriete maaltijden, wakkeren deze vernietiging aan. Met de huidige Europese handelsketens vernietigen we onbewust onze planeet.

Maar we hebben een unieke kans om dit te veranderen. Op dit moment bespreken Europese lidstaten nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving biedt de kans om de impact van de EU-consumptie op de natuur en de mensenrechten te verminderen en om bedrijven en financiële instellingen ter verantwoording te roepen… Maar alleen als deze sterk genoeg is. Is jouw Europarlementslid bereid zich in te zetten voor een sterke EU-wetgeving tegen geïmporteerde ontbossing?

Verandering is binnen handbereik, maar we moeten snel handelen. Stuur een brief naar jouw Europarlementslid om een sterke wet te steunen die ontbossing van ons bord houdt. Doe mee met de #Together4Forests-beweging!


We verliezen natuurlijke habitats aan een alarmerend tempo. In de laatste tien jaar verloor de Amazone meer dan 8,4 miljoen voetbalvelden aan bos. En de Cerrado, de meest biodiverse savanne ter wereld, verloor wel 10 miljoen voetbalvelden aan natuur! Dit verlies wordt overwegend veroorzaakt doordat landbouw deze gebieden verwoest om goederen als soja, palmolie en cacao op te verbouwen, aangestuurd door de Europese vraag naar deze ingrediënten die in talloze producten van onze supermarkten verscholen zitten en zodoende heel moeilijk te vermijden zijn.

De Europese Unie (EU) moet een leidende rol opnemen in de bescherming van bossen en andere ecosystemen wereldwijd. Als wij ontbossing en ecosysteem degradatie geen halt toeroepen, verliezen we het gevecht tegen klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies. Tussen 2005-2017 veroorzaakte EU import 3,5 miljoen hectare ontbossing, waarbij 1807 miljoen ton CO2 werd uitgestoten. Dit komt overeen met 40% van de totale jaarlijkse uitstoot van de EU.

Ontbossing en landafbraak zijn complexe problemen waarin we allemaal wetend of onwetend betrokken zijn. Op dit moment doet de EU niets om de import van producten die deze problemen veroorzaken tegen te houden en kunnen ze dus terecht komen op de schappen van jouw supermarkt én op je bord. Palmolie is een ingrediënt van veel verwerkte voedingsproducten en cosmetica, terwijl soja als dierenvoeding wordt gebruikt voor het vee dat onze lokale vlees- en zuivelproducten voorziet. We eten letterlijk bossen op zonder het door te hebben.

De EU is de tweede grootste importeur van ontbossingsgerelateerde producten ter wereld, na China. We importerent gigantisch veel palmolie en soja, maar in België heeft ook cacao een enorme impact op ontbossing. Wij vragen niet om deze producten te bannen, we willen dat ze duurzaam geproduceerd worden. Om dit mogelijk te maken helpt een sterke wet voor de producenten het best.

Consumenten verdienen de zekerheid dat zij door hun aankopen niet onbewust bijdragen aan ontbossing, ecosysteemconversie en landdegradatie. Een sterke wet die producten gelinkt aan deze problemen tegenhoudt aan de grenzen van de Europese markt kan dit bereiken. Zo’n wet kan een gigantische impact hebben op de hele keten en wordt nu besproken in Brussel. Op 17 november werd een eerste wettekst voorgesteld. WWF volgt de ontwikkelingen op de voet en vraagt dat deze acht eisen worden opgenomen in de finale wet.

  • Grondstoffen en producten die op de EU-markt worden gebracht, voldoen aan milieuduurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving, aanvullend op de wetten van de landen van oorsprong.
  • De wetgeving beperkt zich niet tot de ontbossing en aantasting van natuurlijke bossen. Ze houdt rekening met de conversie en aantasting van alle natuurlijke ecosystemen.
  • De wetgeving bestrijkt alle grondstoffen en producten die verband kunnen houden met de conversie van natuurlijke ecosystemen. Ze baseert zich daarbij op objectieve en wetenschappelijke criteria.
  • De wetgeving houdt rekening met schendingen van de mensenrechten.
  • De wetgeving voert verplichtingen in met betrekking tot de zorgvuldigheidsvereisten, de traceerbaarheid van de grondstoffen en de transparantie van de toeleveringsketens voor bedrijven en de financiële sector.
  • De wetgeving geeft duidelijke definities van de gebruikte termen en concepten.
  • De wetgeving garandeert een geharmoniseerde toepassing en een strenge handhaving in de lidstaten, met effectieve, proportionele en afschrikkende sancties.
  • De wetgeving steunt op aanvullende maatregelen in de strijd tegen de vernietiging en aantasting van natuurlijke ecosystemen.

Artikels

EU-wet tegen ontbossing is goed begin maar ambitie kan hoger

Op 17 november stelde de Europese Commissie een nieuwe wet voor om producten die voortkomen uit ontbossing van de EU-markt te weren. De uitbreiding van de landbouw die de EU-markten voedt, vernietigt bossen en waardevolle ecosystemen op onze planeet en verwoest de bestaansmiddelen en woonplaatsen van de mens. We hebben het wetsvoorstel geanalyseerd: Het bevat sterke elementen, maar beantwoordt niet aan sommige belangrijke om de consumptie van Europeanen los te koppelen van de vernietiging van de natuur.

Meer weten

Ontbossing: een gloednieuw wetsvoorstel wordt deze week voorgesteld door de Europese Commissie

Nog maar een jaar geleden eisten een miljoen mensen een Europese wet tegen geïmporteerde ontbossing. Deze woensdag presenteert de Europese Commissie een ongekend en langverwacht wetsvoorstel in deze richting. WWF roept de lidstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen, aangezien ze zojuist tijdens COP26 een toezegging hebben gedaan om ontbossing tegen 2030 te stoppen.

Meer weten
Orang-utan in Borneo

Hoe de Europese import orang-oetans, miereneters en nevelpanters bedreigt 

Door de invoer van soja, rundvlees, tarwe, hout en olie is de EU medeverantwoordelijk voor de vernietiging van bossen in de wereld, maar niet alleen van de bossen: ook savannes, mangroven, graslanden en veengebieden verdwijnen schrikbarend snel, maar worden vaak genegeerd. Deze landschappen zijn echter cruciaal voor het voortbestaan van veel diersoorten die nu al met uitsterven worden bedreigd. Ze zijn ook belangrijk voor onze toekomst, bijvoorbeeld om klimaatverandering en droogte tegen te gaan. 

Meer weten

Ons doel

De bijdrage van de Europese consumptie aan wereldwijde ontbossing, landconversie en ecosysteemdegradatie stoppen door een strenge wet op de import van producten die gelinkt zijn aan deze problemen.

Wat kun je doen als burger?