TOGETHER4FORESTS

Hou ontbossing van je bord

Bossen wereldwijd hebben onze hulp nodig. Ze zijn essentieel voor ons bestaan. Ze voorzien de lucht van zuurstof, zuiveren het water dat we drinken en zijn de thuis van miljoenen planten, dieren en inheemse volkeren. Meer zelfs, gezonde bossen beschermen ons tegen ziektes en absorberen CO2 uit de atmosfeer.

 

Intensieve landbouw veroorzaakt ontbossing en de vernietiging van andere natuurlijke habitats, zoals savannes en wetlands. Zonder het te weten consumeren Europeanen op die manier veel producten die van ontboste gebieden komen. Vandaag laat de Europese Unie producten gelinkt aan ontbossing en ecosysteemafbraak toe op de Europese markt. Dit betekent dat wij Europeanen ongewild bossen wereldwijd opeten! Wij willen daarom dat de Europese Commissie dit NU aanpakt om onze bossen en onze toekomst te beschermen.

Intensieve/destructieve landbouw vuurt de ontbossing en de vernietiging van andere natuurlijke habitats, zoals In 2020 namen bijna 1,2 miljoen mensen, waaronder bijna 90 000 Belgen, deel aan de openbare raadpleging van de EU over ontbossing via de #Together4Forests-campagne om sterke, ambitieuze wetgeving te eisen om de voetafdruk van de EU op bossen en andere ecosystemen aan te pakken. Het was de grootste deelname ooit aan een milieuonderwerp in de geschiedenis van de EU.

Elk jaar verliezen we stukken van het regenwoud zo groot als Griekenland. De producten die we hier in Europa kopen zetten aan tot deze vernieling.

 

WAT IS HET PROBLEEM?

We verliezen natuurlijke habitats aan een alarmerend tempo. In de laatste tien jaar verloor de Amazone meer dan 8,4 miljoen voetbalvelden aan bos en de Cerrado, de meest biodiverse savanne ter wereld, verloor wel 10 miljoen voetbalvelden aan natuur! Dit verlies wordt overwegend veroorzaakt doordat landbouw deze gebieden verwoest om goederen als soja, palmolie en cacao op te verbouwen, aangestuurd door de Europese vraag naar deze ingrediënten die in talloze producten van onze supermarkten verscholen zitten en zodoende heel moeilijk te vermijden zijn.

De Europese Unie (EU) moet een leidende rol opnemen in de bescherming van bossen en andere ecosystemen wereldwijd. Als wij ontbossing en ecosysteem degradatie geen halt toeroepen, verliezen we het gevecht tegen klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Ontbossing en landafbraak zijn complexe problemen waarin we allemaal wetend of onwetend betrokken zijn. Op dit moment doet de EU niets om de import van producten die deze problemen veroorzaken tegen te houden en kunnen ze dus terecht komen op de schappen van jouw supermarkt én op je bord. Palmolie is een ingrediënt van veel verwerkte voedingsproducten en cosmetica, terwijl soja als dierenvoeding wordt gebruikt voor het vee dat onze lokale vlees- en zuivelproducten voorziet. We eten letterlijk bossen op zonder het door te hebben.

De EU importeert gigantisch veel palmolie en soja, maar in België heeft ook cacao een enorme impact op ontbossing. Wij vragen niet om deze producten te bannen, we willen dat ze duurzaam geproduceerd worden. Om dit mogelijk te maken helpt een sterke wet voor de producenten het best.

WAT IS DE OPLOSSING?

Consumenten verdienen de zekerheid dat zij door hun aankopen niet onbewust bijdragen aan ontbossing, ecosysteemconversie en landdegradatie. Een sterke wet die producten gelinkt aan deze problemen tegenhoudt aan de grenzen van de Europese markt kan dit bereiken. Zo’n wet kan een gigantische impact hebben op de hele keten en wordt nu besproken in Brussel. In de zomer van 2021 verwachten we een eerste voorstel. WWF volgt de ontwikkelingen op de voet en vraagt dat deze acht bepalingen worden opgenomen in de wet:

  1. Grondstoffen en producten die op de EU-markt worden gebracht, voldoen aan milieuduurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving, aanvullend op de wetten van de landen van oorsprong.
  2. De wetgeving beperkt zich niet tot de ontbossing en aantasting van natuurlijke bossen. Ze houdt rekening met de conversie en aantasting van alle natuurlijke ecosystemen.
  3. De wetgeving bestrijkt alle grondstoffen en producten die verband kunnen houden met de conversie van natuurlijke ecosystemen. Ze baseert zich daarbij op objectieve en wetenschappelijke criteria.
  4. De wetgeving houdt rekening met schendingen van de mensenrechten. 
  5. De wetgeving voert verplichtingen in met betrekking tot de zorgvuldigheidsvereisten, de traceerbaarheid van de grondstoffen en de transparantie van de toeleveringsketens voor bedrijven en de financiële sector.
  6. De wetgeving geeft duidelijke definities van de gebruikte termen en concepten.
  7. De wetgeving garandeert een geharmoniseerde toepassing en een strenge handhaving in de lidstaten, met effectieve, proportionele en afschrikkende sancties.
  8. De wetgeving steunt op aanvullende maatregelen in de strijd tegen de vernietiging en aantasting van natuurlijke ecosystemen.