Historisch Europees akkoord tegen ontbossing

Historisch Europees akkoord tegen ontbossing

De Europese leiders hebben een historische overeenkomst gesloten en een ​​wet tegen ontbossing aangenomen. Een enorm succes voor de planeet en voor de wereldwijde campagne #Together4Forests, geleid door WWF.

Dit is baanbrekend nieuws: gisteravond hebben het Europees Parlement en de EU-lidstaten de onderhandelingen over een Europese wet tegen ontbossing afgerond.

Binnenkort laat de EU geen producten meer toe op haar interne markt als ze gelinkt zijn aan de vernietiging van bossen: dit kan koffie, cacao, hout, palmolie, vlees of zelfs rubber zijn.

Deze wet is de eerste ter wereld die de wereldwijde ontbossing aanpakt. Het zou de voetafdruk van de EU op de natuur aanzienlijk moeten verminderen.

Vergeet niet dat de EU in 2017 verantwoordelijk was voor 16% van de wereldwijde ontbossing door haar import. Een constatering die ons de trieste tweede plaats opleverde op het podium van de vernietigers van tropische wouden, net achter China, maar voor India en de Verenigde Staten.

“Als belangrijk handelsblok zal de EU niet alleen een gamechanger zijn voor de voetafdruk van consumptie binnen haar grenzen, maar het zal ook andere landen die ontbossing veroorzaken beïnvloeden om hun beleid te wijzigen. De wet is niet perfect, maar heeft sterke elementen.” zegt Anke Schulmeister-Oldenhove, Senior Forest Policy Officer bij het European Policy Office van WWF.

Dit goede nieuws voor de planeet is ook een bemoedigend teken voor de democratie. “Dit akkoord toont aan dat er eindelijk geluisterd werd naar 1,2 miljoen burgers, 217 ngo’s wereldwijd, wetenschappers, inheemse leiders en vooruitstrevende bedrijven die de #Together4Forests-campagne actief hebben gesteund. Ontbossing zal niet langer in de schappen en borden van supermarkten in de EU terechtkomen - dit is een enorme overwinning voor onze campagne. Het maatschappelijk middenveld heeft opnieuw zijn macht getoond”, zegt Liesbeth Van den Bossche, Europese campagneleider bij het Europees beleidsbureau van WWF.

De positieve aspecten van deze wet tegen ontbossing

  • De producten zullen legaal moeten zijn, maar meer dan dat alleen

Een van de meest unieke aspecten van deze wet is dat ze verder gaat dan louter legaliteit: om op de Europese markt te komen, moeten producten niet alleen legaal zijn volgens de normen van het producerende land, maar ook vrij zijn van ontbossing en de aantasting van bossen.

  • Groot gamma aan producten

Het andere zeer bemoedigende aspect is het ambitieniveau van de wet. Het omvat een breed scala aan producten, zoals soja, cacao, palmolie, rundvlees, koffie, hout en zelfs rubber.

  • End-to-end traceerbaarheid

Deze wet zal consumenten ook de zekerheid geven dat producten zijn getraceerd naar de plaats van productie: zo worden mogelijke mazen in de eerste fasen van de toeleveringsketen voorkomen.

  • Gegarandeerde toepassing en handhaving

Tenslotte is een wet pas goed als ze correct wordt toegepast. Jaarlijkse controles van bedrijven en producten zijn gepland om na te gaan of ze aan de wetgeving voldoen, eventueel met sancties.

De negatieve aspecten van deze wet

Ondanks sterke burgermobilisatie werden belangrijke elementen uitgesloten.

  • Andere ecosystemen niet inbegrepen

De wet houdt alleen rekening met bossen. Andere waardevolle ecosystemen zoals savannes maken er dus geen deel van uit terwijl vele ervan al enorm onder druk staan, en essentiële toevluchtsoorden zijn van biodiversiteit, koolstofreservoirs en het levensonderhoud van de mens.

Als compromis zal de Commissie de mogelijkheid analyseren om andere natuurlijke ecosystemen op te nemen en deze optie een jaar na de invoering van de wet heroverwegen.

Het is jammer dat andere beboste gronden niet vanaf het begin worden meegenomen. Het zou een enorm verschil hebben gemaakt voor regio's die voortdurend worden bedreigd, zoals de Braziliaanse Cerrado, die daardoor nu nog meer verwoesting zouden kunnen ondergaan”, zei Anke Schulmeister-Oldenhove.

  • Onnauwkeurige definitie van "bosdegradatie"

De definitie van bosdegradatie is niet ambitieus genoeg. Het gaat niet om de degradatie van een bestaand bos, maar om de omzetting van een primair of natuurlijk regenererend bos in een bosplantage.

  • Mensenrechten niet genoemd

Een andere gemiste kans is het gebrek aan duidelijke erkenning van mensenrechten, met name van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. Concreet beperkt de huidige tekst de reikwijdte van mensenrechten tot nationale wetten. Dit betekent dat als bepaalde rechten van inheemse volkeren of lokale gemeenschappen niet in nationale wetgeving worden weerspiegeld, zij ook niet worden beschermd door Europese wetgeving.

De volgorde van gebeurtenissen voor de wet tegen ontbossing

Nu er een akkoord is bereikt over de essentie, zullen de onderhandelaars de komende weken bijeenkomen om de tekst af te ronden.

De #Together4Forests-beweging, ondersteund door meer dan 200 ngo's over de hele wereld, zal de komende jaren de uitvoering van deze wet nauwlettend volgen. “Het is nog niet voorbij, het is slechts de eerste stap. We hebben de basis om ontbossing te stoppen, maar nu moeten we het waarmaken”, besluit Anke Schulmeister-Oldenhove.

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief