Wat doet WWF om de Mekongregio te beschermen

Er zijn weinig plaatsen ter wereld waar de band tussen de mensen en hun ecosystemen zo duidelijk is. De inkomsten en de voedselvoorziening van 80% van de lokale bevolking van het Mekonggebied hangen af van de stroom en de gebieden errond. De bevolkingsgroei zorgt voor een toenemende vraag naar deze natuurlijke rijkdommen.

Om de unieke biodiversiteit van het gebied te beschermen, zette WWF in Cambodja talrijke projecten op voor het behoud van de wouden en de leefgebieden van verschillende soorten dieren die in het water of op het land leven. Denk bijvoorbeeld aan de Siamese krokodil, het zwijnshert, de Irrawaddydolfijn, de Indo-Chinese tijger en de Aziatische olifant.

WWF helpt ook om de bestaansmiddelen van de lokale gemeenschappen in en rond de beschermde gebieden te verbeteren. We bieden vooral technische ondersteuning aan lokale vissersgemeenschappen en stimuleren het duurzaam verzamelen van niet-houthoudende bosproducten, zoals hars en honing.  

We waken er tot slot over dat de lokale overheden en de industriële sector de rijkdommen van de Mekongregio op een duurzame manier ontginnen.

Lees meer over onze projecten in ons jaarrapport

Geografische ligging

China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja, Vietnam

Oppervlakte

810  000 km² / Lengte van de Mekongrivier 4 800 km

Klimaat

Tropisch en vochtig

Landschap

Droge bossen, tropische wouden, bergen, rivieren

De Mekongregio beschermen, is ook in actie komen tegen

ONTBOSSING

Rubber, palmolie, cashewnoten … Intensieve landbouw leidt tot enorme ontbossing in de Mekongregio en vernietigt het leefgebied van vele diersoorten.

Ontdek meer

Ontbossing

KLIMAATVERANDERING

De klimaatverandering vormt een ongeziene bedreiging voor alle soorten op de planeet. De lokale gemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen om de gevolgen ervan te beperken.

Ontdek meer

Klimaatverandering

STROPERIJ

WWF bestrijdt de illegale handel in wilde dieren in zes landen van de Mekongregio: China, Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam. In 2019 werden er bijvoorbeeld bijna 15 000 valstrikken en klemmen verwijderd door rangers.

Ontdek meer

Stroperij

Twee Irrawaddy dolfijnen springen uit het water in de Mekong

Irrawaddydolfijn

De Irrawaddydolfijn is het symbool van de Mekongrivier en zijn biodiversiteit. WWF zet zich al vele jaren in voor de bescherming van deze soort die ernstig bedreigd wordt door ziekten, verdrinkingsdood door warrelnetten en vervuiling. Na 20 jaar achteruitgang neemt de populatie van de soort eindelijk terug toe.

Volwassen tijger loopt overdag op een open plek

Tijger

Stroperij en ontbossing deden de tijger in Cambodja de das om. WWF steunt de bescherming van natuurlijke gebieden om de terugkeer van de soort te bewerkstelligen. We leiden ook patrouilles op en zorgen voor de aangepaste uitrusting om stroperij en illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen tegen te gaan. Tot slot steunen we de ontwikkeling van duurzame bestaansmiddelen voor de lokale gemeenschappen.

Aziatische volwassen olifant in het wild

Aziatische olifant

In Cambodja is de grootste populatie Aziatische olifanten te vinden in de oostelijke vlakten. Jammer genoeg wordt de soort er bedreigd door mens-dierconflicten en stroperij voor hun ivoor en huid. Naast onze strijd tegen de illegale handel in wilde dieren doet WWF wetenschappelijk onderzoek om de populaties van de verschillende soorten die in de oostelijke vlakten leven nauwkeurig in kaart te brengen.

 

De Mekong-ecoregio is een eindeloos geschenk. Elk jaar worden er nieuwe soorten ontdekt, die ons eraan herinneren waarom deze regio zo belangrijk is voor de mens en de natuur.

Nima Raghunathan,

Program Manager

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!