Otter beschrijving habitat bevolking dieet

otter

Familie

Marterachtigen

Wetenschappelijke naam

Lutra lutra

Populatie

Een tiental in België, ongeveer 350 in Nederland en 2 000 in Duitsland

Dieet

Voornamelijk vis

Voortplanting

Elk jaar een nest van één tot drie jongen, in alle seizoenen

Habitat

Rivieren, moerassen, grote meren en kusten

Grootte en gewicht

Van 100 cm tot 125 cm / van 5 kg tot 11 kg

Gebied

Europa, Noord-Afrika en een groot deel van Azië (de otter wordt soms ook de Euraziatische otter genoemd)

Status

Bijna bedreigd in Europa en ernstig bedreigd in België

Adopteer een otter

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Bedreigingen voor de otter

De otter houdt van water… als het gezond is. Vervuiling en verstedelijking hebben een negatieve invloed op waterrijke habitats en zijn de belangrijkste oorzaak van de verdwijning van de otter.

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

In België zijn heel wat vochtige gebieden verdwenen. Oevers zijn gebetonneerd en gekanaliseerd. Talrijke Belgische rivieren zijn vervuild met zware metalen en PCB’s (zeer giftige vervuilende stoffen die in de jaren zeventig vaak gebruikt werden). De menselijke activiteit heeft dus een negatieve invloed op de habitat van de otter die onder deze vervuiling lijdt.

Ontdek meer over deze bedreiging

VERNIETIGING VAN LEEFGEBIEDEN

JACHT

De otter werd lange tijd door vissers als rivaal gezien. Vroeger werd er daarom op het dier gejaagd in Europa en werd het gevangen genomen. Nochtans heeft hun dagelijkse visconsumptie geen enkele invloed op de hoeveelheid vis in rivieren.

JACHT

GEBREK AAN VOEDSEL

In veel gebieden vindt de otter niet meer genoeg voedsel, en dat ondanks de lichte toename van vispopulaties sinds de jaren 1980.

GEBREK AAN VOEDSEL

Het engagement van WWF-België

Sinds 2018 heeft WWF-België samen met belangrijke partners een ambitieus project gelanceerd voor de bescherming van de otter. Door hun habitat te verbeteren, willen we zorgen dat de otter zich permanent in ons land kan vestigen.

Volwassen otter loopt in het water in het wild

Voor een beter netwerk van levende rivieren in België

In de valleien van de Schelde, de Maas en de Semois wil WWF-België zorgen voor een gezonde populatie otters zodat ze op lange termijn kunnen overleven in ons land. Door waterrijke gebieden en waterlopen uit bepaalde Belgische valleien opnieuw te verbinden, breiden we de habitat van de otter uit. Zo vergroten we hun natuurlijke kansen op overleven en voortplanting.

Vraag/Antwoord over de otter

Een Europese otter heeft in een natuurlijke omgeving een levensverwachting van zo’n vijf jaar.

Europese otters eten vooral kleine vissen van ongeveer 10 cm lang. Ze kunnen ook schaaldieren, amfibieën en aquatische insecten eten. Ze eten de prooidieren die het meest voorkomen in hun omgeving.

Europese otters zijn uitstekende zwemmers en duikers. Ze gebruiken hun lenigheid en gehoor om vissen op te sporen. Eens ze er eentje opmerken, grijpen ze hun prooi met hun klauwen en scherpe tanden.

De Europese otter, solitair en discreet, is een semi-aquatische marterachtige die vooral ‘s nachts actief is. Zodra de otter onder water duikt, sluiten zijn neusgaten en oren. Met zijn zwemvliezen kan hij zich voortbewegen, terwijl zijn lange gespierde staart als roer dient. De extreme dichtheid van zijn haren (ongeveer 70.000 per cm²) maakt zijn vacht waterdicht en heel isolerend.

De otter heeft een groot territorium nodig dat 5 tot 40 km waterloop kan innemen. Dat territorium verdedigt hij tegen soortgenoten. Hij kan de meeste zoetwaterhabitats bewonen, als ze rijk zijn aan schuilplaatsen en voedsel.

Otters slapen bijna nooit twee dagen achtereen op dezelfde plaats. In totaal heeft deze marterachtige meer dan 50 schuilplaatsen (holen, holtes, struiken, bramen, enz.) in zijn territorium! Zijn broedplaats, is de veiligste van ze allemaal.

De Europese otterpopulaties worden bedreigd door de vervuiling van rivieren, vernietiging van habitats, jacht en het verlies van prooidieren. Dankzij maatregelen voor natuurbehoud en de bescherming van waterrijke gebieden, herstellen de otterpopulaties zich op sommige plaatsen.

 

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!