Vernietiging en aantasting van leefgebieden

Kom in actie voor de ecosystemen en voor onze gezondheid

De vernietiging en aantasting van habitats vormt de belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit op onze planeet. Natuurlijke ecosystemen zijn niet alleen versnipperd en verontreinigd, ze worden ook kleiner. Ze lijden onder de intensivering van menselijke activiteiten zoals ontbossing, urbanisatie, overbegrazing en niet-duurzame visserij. Jammer genoeg stopt het daar niet. De pandemie veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 confronteert de mens met de dramatische gevolgen van de vernietiging van de natuur.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

85%
van de soorten die ‘bedreigd’ of ‘ernstig bedreigd’ zijn volgens de rode lijst van de ‘International Union for Conservation of Nature’ (IUCN) worden getroffen door habitatverlies
100 000 km²
bos wordt elk jaar wereldwijd gekapt, het equivalent van een gebied dat vier keer zo groot is als België
Ontbossing van Congolese regenwouden leidt tot het uitsterven van de bonobo

De uitdagingen van de vernietiging en aantasting
van leefgebieden

Het behoud van natuurlijke gebieden om de overleving van de meest bedreigde diersoorten te garanderen, is cruciaal voor WWF. Om dat te bereiken, steunen we bijvoorbeeld de oprichting van beschermde natuurgebieden die een veilige habitat vormen voor de biodiversiteit.

Wie is verantwoordelijk voor de vernietiging
en aantasting van leefgebieden?

Menselijke activiteiten zorgen voor de vernietiging en aantasting van ecosystemen. Denk bijvoorbeeld aan het intensief gebruik van land en natuurlijke rijkdommen, niet-duurzame productiemethodes, overconsumptie en afval dat daardoor veroorzaakt wordt.

De verontreiniging die daarmee gepaard gaat, verspreidt zich over alle ecosystemen: van de Noordpool tot de Zuidpool, van de hoogste toppen tot de diepste plekken in de oceaan waar dolfijnen en walvissen geen geschikte leefgebieden of natuurlijke hulpbronnen meer vinden om zich te voeden, om te rusten of om zich voort te planten.

Projecten van WWF-België

Hoop voor het Amazonegebied

Na de verschrikkelijke branden van 2019 richt WWF zich op preventie, het ecologische herstel van de getroffen gebieden en hulpverlening aan de lokale gemeenschappen.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN

Gevolgen van de vernietiging en aantasting
van leefgebieden

Heel wat diersoorten moeten vandaag leven in steeds kleinere en meer versnipperde leefgebieden. Daardoor hebben ze een tekort aan voedsel, raken ze geïsoleerd en vinden ze geen partner om zich voort te planten. De versnippering van leefgebieden zorgt er ook voor dat dieren zich minder goed kunnen verbergen of minder goed kunnen vluchten. Daardoor worden ze een makkelijkere prooi voor stropers.

De mens blijft niet gespaard. De vernietiging en aantasting van ecosystemen heeft een rechtstreekse invloed op het klimaat, de diersoorten en het geheel van natuurlijke rijkdommen die we nodig hebben om te leven. Ook onze gezondheid lijdt eronder. Door wouden te kappen en steeds verder door te dringen in ecosystemen die tot voor kort nog ongerept waren, komt de mens in contact met nieuwe ziekteverwekkers aanwezig bij wilde dieren. Daardoor kunnen virussen zoals het coronavirus SARS-CoV-2 overgedragen worden van hun natuurlijke gastheer op een huisdier en/of rechtstreeks op de mens.

PROJECTEN VAN WWF-BELGIË

Het leefgebied van de jaguar in Suriname beschermen

De jaguar en zijn leefgebied in Suriname beschermen door een bosoppervlak van meer dan 85% te bewaren, de ontbossingsgraad te beperken en de stroperij te bestrijden.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN
Luchtfoto van neushoorn habitat in Azië, vernietiging habitat

Het verband tussen de COVID-19-pandemie en de vernietiging van de natuur

Bescherming en herstel van natuurlijke ecosystemen zijn niet alleen cruciaal om de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies te bestrijden, maar ook om vat te krijgen op de vandaag nog onbekende bedreigingen voor onze gezondheid. Het verhoogde risico op zoönosen, zoals de ziekte veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 is een extra argument om een einde te maken aan de overexploitatie van de natuur en om te investeren in behoud en herstel. Door onze ecosystemen te beschermen, beschermen we ook onze gezondheid!

Volwassen Jaguar in het wild door de vegetatie

Projecten van WWF-België

WWF werkt aan de bescherming van cruciale ecosystemen door de oprichting van nieuwe beschermde gebieden te stimuleren. We ijveren bij beleidsmakers ook om een strengere wetgeving in te voeren die de biodiversiteit in deze gebieden beter beschermt.

Maatregelen voor het behoud van deze natuurlijke leefgebieden zijn goed voor de lokale gemeenschappen en de samenleving in het algemeen. Ze beschermen de natuurlijke rijkdommen die we allemaal nodig hebben.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport 

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": true}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": true}, {"otter": true}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": true}, {"lion": true}, {"bonobo": false}, {"gorilla": true}, {"tetra_lyre": true}, {"panda": false} ], "regions": [ {"amazonia": false}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": true}, {"mekong": true}, {"congo": true} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

De intensivering van de menselijke activiteiten spaart geen enkele plek op aarde. WWF-België is vooral actief in gebieden waar het gevaar voor wilde soorten het grootst is.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

Dieren
Jaguar
lynx
Bruine beer
Dolfijn
Olifant
Tijger
Wilde kat
Otter
Wolf
Neushoorn
Leeuw
bonobo
Gorilla
korhoen
panda

Onze experten over het onderwerp

Wetenschap, engagement, passie en hoop zijn essentieel om de toekomst van de natuur te beschermen. We zullen onze ambitieuze doelstellingen bereiken dankzij de inspanningen van ons team wetenschappers, biologen en experten.

Emilie Van der Henst

Project manager - EU Wildlife Cybercrime

Maak kennis

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!