Biodiversiteit

Bevorder de biodiversiteit om je heen

Samen kunnen we ons elke dag inzetten om onze wonderbaarlijke natuur te beschermen en onze impact op de biodiversiteit te verminderen. Dat begint vaak onder je eigen dak, in je tuin of op je balkon.

 • Ontdek het Living Planet Report voor België: Ontdek hoe het met de Belgische biodiversiteit gesteld is in het Living Planet Report België 2020
 • Creëer een stukje ‘wilde natuur’ in je tuin: het is hoog tijd om het concept ‘tuinieren’ een nieuwe invulling te geven!

  • Laat ‘onkruid’ zoals brandnetels of bramen staan. Rupsen van vlinders zijn er immers dol op. 
  • Laat bladeren, dood hout en stronken liggen. Niet alleen vormen ze een uitstekende schuilplaats voor egels en roodborstjes, maar ook voor schimmels, mossen en insecten die humus helpen produceren. 
  • Bouw een insectenhuis of knutsel een bijenhotel
  • Kies voor inheemse bloemen en planten in je tuin. Die zijn voor heel wat dieren veel interessanter dan exotische soorten.

 • Gebruik geen pesticiden, onkruidverdelgers en chemische meststoffen: bepaalde meststoffen zijn schadelijk en bevatten zware metalen, zoals lood of kwik, die het milieu langdurig kunnen vervuilen. Ga het mos in je gazon niet langer te lijf. Vogels gebruiken het om nesten te bouwen!
 • Maak komaf met steriele gazons: reserveer een plekje in je tuin waar je inheemse bloemen en planten vrij spel geeft om bestuivers aan te trekken. In april, mei en september kun je ook een wildebloemenweide inzaaien, bijvoorbeeld met korenbloemen, klaprozen en kamille.
 • Help onze vogels, zoals meesjes en boomklevers, die steeds minder nestplaatsen vinden: hang op minstens twee meter hoogte een naar het oosten gericht nestkastje op. Ook met een ondiepe schaal vol water doe je zangvogels zomer én winter een groot plezier.
 • Koop lokaal en kies voor de korte keten: door lokaal te kopen vermindert de CO2-uitstoot van het transport en voor seizoensgebonden en biologische groenten en fruit worden geen pesticiden gebruikt die in onze rivieren dreigen terecht te komen.
 • Gebruik ecologische schoonmaakproducten: kies voor milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en koop (of maak) natuurlijke cosmetica zonder microplastics. Zo help je onze waterlopen zuiver te houden en voorkom je dat vervuilende stoffen in rivieren en de oceaan terechtkomen.
ZIE ALLE GIDSEN VOOR DAGELIJKSE ACTIE