Jaguar

Jaguar

Familie

Katachtigen

Wetenschappelijke naam

Panthera onca

Populatie

Geschat op enkele tienduizenden

Dieet

Carnivoor

Voortplanting

Één tot vier jongen per nest vanaf drie tot vier jaar

Habitat

Regenwoud en moerassen

Grootte en gewicht

110 tot 190 cm lang / 45 tot 110 kg

Jaguar habitat kaart geografische spreiding

Gebied

Amazonegebied

Status

Bijna bedreigd

Adopteer een jaguar!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Bedreigingen voor de jaguar

De jaguar wordt officieel beschermd in de landen waarin ze leven. Helaas krimpt hun leefgebied en neemt de concurrentie om prooien toe. Het dier wordt ook steeds vaker het doelwit van stropers. Daardoor is de jaguar ondanks zijn status van geducht roofdier een bijna bedreigde soort.

ONTBOSSING

Vroeger waren ze aanwezig van in het zuiden van de VS tot in het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika, maar vandaag is dat bijna alleen nog het geval in Mexico en het Amazonegebied. Hun habitat is dus de helft kleiner geworden. Intensieve landbouw, bosontginning en wegenbouw zijn de belangrijkste oorzaken van de vernietiging van de habitat van de jaguar, vooral in het Amazonegebied.

Ontdek meer over deze bedreiging

ONTBOSSING

MENS-DIERCONFLICTEN

Menselijke activiteiten tasten het leefgebied van de jaguar aan en verminderen het aantal prooien. Jaguars moeten dus andere voedingsbronnen vinden en nemen dan soms hun toevlucht tot het vee. In de ogen van veel veehouders worden ze dan een gevaarlijke vijand.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

STROPERIJ

Jaguars kregen de laatste jaren steeds vaker te maken met stroperij omwille van de toegenomen vraag uit China, de grotere aanwezigheid van goudzoekers en de illegale houtkap die de mens dieper het bos in brengt. De vacht en sommige lichaamsdelen van jaguars worden tegen zeer hoge prijzen verkocht op de zwarte markt. Volgens de Aziatische traditionele geneeskunde hebben ze ook helende krachten die nochtans nooit bewezen zijn.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

Het engagement van WWF-België

In Zuid-Amerika, met name in Ecuador en Suriname, biedt WWF-België financiële steun aan acties voor de bescherming van jaguars en hun habitat, in samenwerking met lokale gemeenschappen.

Sauvegarder et restaurer l’habitat du jaguar

Hun habitat beschermen en herstellen

Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties werkt WWF onvermoeibaar verder zodat zoveel mogelijk natuurgebieden waar de soort leeft de status krijgen van beschermd gebied. Geïsoleerde territoria worden ook verbonden om het jachtgebied van de jaguar uit te breiden.

Atténuer les conflits Humain/Animal pour sauvegarder l’écosystème du jaguar.

Minder conflict tussen mens en dier

Lokale gemeenschappen spelen een belangrijke rol om het uitzonderlijke ecosysteem dat hun leefomgeving vormt, te beschermen. WWF ondersteunt hen om meer duurzame economische activiteiten te ontwikkelen en om voorbehouden jachtgebieden toe te wijzen. Op die manier is er minder concurrentie om prooien en kunnen ze beter in harmonie samenleven met jaguars.

Stroperij stoppen

WWF werkt samen met de internationale ngo TRAFFIC, die zich engageert tegen handel in wilde dieren op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Op het terrein in Ecuador worden de lokale gemeenschappen met de steun van WWF de ‘ogen van het bos’. Sommige leden leren om illegale activiteiten op te sporen die plaatsvinden op het terrein en hoe ze te melden bij overheden.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!