Jaguar

de Jaguar

Familie

Katachtigen

Wetenschappelijke naam

Panthera onca

Populatie

Geschat op enkele tienduizenden

Dieet

Carnivoor

Voortplanting

Één tot vier jongen per nest vanaf drie tot vier jaar

Habitat

Regenwoud en moerassen

Grootte en gewicht

110 tot 190 cm lang / 45 tot 110 kg

Jaguar habitat kaart geografische spreiding

Gebied

Amazonegebied

Status

Bijna bedreigd

Adopteer een jaguar!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Bedreigingen voor de jaguar

De jaguar wordt officieel beschermd in de landen waarin ze leven. Helaas krimpt hun leefgebied en neemt de concurrentie om prooien toe. Het dier wordt ook steeds vaker het doelwit van stropers. Daardoor is de jaguar ondanks zijn status van geducht roofdier een bijna bedreigde soort.

JAGUARS EN ONTBOSSING

Vroeger waren ze aanwezig van in het zuiden van de VS tot in het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika, maar vandaag is dat bijna alleen nog het geval in Mexico en het Amazonegebied. Hun habitat is dus de helft kleiner geworden. Intensieve landbouw, bosontginning en wegenbouw zijn de belangrijkste oorzaken van de vernietiging van de habitat van de jaguar, vooral in het Amazonegebied.

Ontdek meer over deze bedreiging

ONTBOSSING

JAGUARS EN MENS-DIERCONFLICTEN

Menselijke activiteiten tasten het leefgebied van de jaguar aan en verminderen het aantal prooien. Jaguars moeten dus andere voedingsbronnen vinden en nemen dan soms hun toevlucht tot het vee. In de ogen van veel veehouders worden ze dan een gevaarlijke vijand.

Ontdek meer over deze bedreiging

MENS-DIERCONFLICTEN

STROPEN VAN DE JAGUARS

Jaguars kregen de laatste jaren steeds vaker te maken met stroperij omwille van de toegenomen vraag uit China, de grotere aanwezigheid van goudzoekers en de illegale houtkap die de mens dieper het bos in brengt. De vacht en sommige lichaamsdelen van jaguars worden tegen zeer hoge prijzen verkocht op de zwarte markt. Volgens de Aziatische traditionele geneeskunde hebben ze ook helende krachten die nochtans nooit bewezen zijn.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

Het engagement van WWF-België voor de jaguars

In Zuid-Amerika, met name in Ecuador en Suriname, biedt WWF-België financiële steun aan acties voor de bescherming van jaguars en hun habitat, in samenwerking met lokale gemeenschappen.

Sauvegarder et restaurer l’habitat du jaguar

De habitat van de jaguar beschermen en herstellen

Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties werkt WWF onvermoeibaar verder zodat zoveel mogelijk natuurgebieden waar de soort leeft de status krijgen van beschermd gebied. Geïsoleerde territoria worden ook verbonden om het jachtgebied van de jaguar uit te breiden.

Atténuer les conflits Humain/Animal pour sauvegarder l’écosystème du jaguar.

Minder conflict tussen mens en dier

Lokale gemeenschappen spelen een belangrijke rol om het uitzonderlijke ecosysteem dat hun leefomgeving vormt, te beschermen. WWF ondersteunt hen om meer duurzame economische activiteiten te ontwikkelen en om voorbehouden jachtgebieden toe te wijzen. Op die manier is er minder concurrentie om prooien en kunnen ze beter in harmonie samenleven met jaguars.

Stropen van de jaguar stoppen

WWF werkt samen met de internationale ngo TRAFFIC, die zich engageert tegen handel in wilde dieren op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Op het terrein in Ecuador worden de lokale gemeenschappen met de steun van WWF de ‘ogen van het bos’. Sommige leden leren om illegale activiteiten op te sporen die plaatsvinden op het terrein en hoe ze te melden bij overheden.

Vraag/Antwoord over de jaguar

Ooit kwamen jaguars (wetenschappelijke naam: Panthera onca) voor in het zuidwesten van de Verenigde Staten, heel Zuid-Amerika en bijna tot in het meest noordelijke punt van Argentinië. Tegenwoordig is deze katachtige zo goed als volledig verdwenen in de helft van dit historische verspreidingsgebied.

Het merendeel van deze grote zoogdieren komt voor in het Amazonewoud en in de Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld. Hun belangrijkste domein ligt in Brazilië, waar naar schatting de helft van de wilde jaguars voorkomt.

De jaguar is een angstaanjagend roofdier met een uitzonderlijke kracht. Kom je ermee oog in oog te staan, dan maak je geen schijn van kans. Toch zijn er weinig gevallen waarin een jaguar een mens in het wild heeft aangevallen, omdat de jaguar zelf net mensen vermijdt.

Van de Panthera-familie – de grote katten – heeft de jaguar de krachtigste beet van allemaal: 500kg/cm²! Deze uitzonderlijke kracht van zijn kaak kan zelfs de sterkste schedels met gemak verpletteren. En dat in een mum van tijd. Hij heeft zijn naam dus zeker niet gestolen. “Yajuar” betekent “degene die doodt in één sprong”.

De jaguar is geen kieskeurige eter. Verschillende dieren, reptielen, vissen en zoogdieren kunnen hem smaken. Maar hij heeft een voorkeur voor grote prooien, zoals herten, schildpadden of kaaimannen.

De leeuw is dan wel een stuk groter dan de jaguar, tegen de spiermassa van zijn katachtige neef kan hij nooit op. De bijtkracht van de jaguar overtreft zelfs die van de leeuw. Daarbovenop is de Amerikaanse katachtige een veel betere zwemmer dan de koning van de Afrikaanse savanne. Hij kan zelfs prooien in het water aanvallen!

Terwijl de jaguar alleen in Zuid-Amerika leeft, leeft het luipaard in Afrika en Zuidoost-Azië. Fysiek lijken de twee kattensoorten erg op elkaar. Maar er zijn enkele duidelijke verschillen. Hoewel het luipaard (ook wel panter genoemd) ook gespierd is, weegt hij minder dan zijn neef: 60kg, tegenover 100kg voor de mannelijke jaguar. Ook zijn de poten van het luipaard breder dan die van de jaguar. En ten slotte zijn de rozetten (de vlekken) op hun vacht niet hetzelfde. In het midden van elke rozet bij de jaguar kan je een kleine zwarte vlek zien. De rozet bij het luipaard is leeg. Al zal je zelden de tijd krijgen om hun vacht van zo dichtbij te bestuderen. Ten laatste kunnen wel zowel luipaarden als jaguars zwart zijn.

Los van de mens heeft de jaguar geen natuurlijke vijanden. De manieren waarop mensen deze diersoort bedreigen zijn uiteenlopend: stroperij, vernietiging of versnippering van zijn habitat, enz. De katachtige wordt er soms toe gedreven om vee aan te vallen dat gemakkelijk toegankelijk is. Wanneer het dat doet, wordt hij geconfronteerd met boeren die niet aarzelen om het majestueuze dier te doden. Vandaag wordt de soort beschouwd als “bijna bedreigd”.

Hoe kan ik het verschil maken voor de jaguar?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!