Lycaon

Familie

Canidae/hondachtigen

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Lycaon pictus

Populatie

Geschat op 6.600

dieet

Carnivoor (middelgrote herbivoren, zoals impala, grote koedoe of de Thomsongazelle)

VOORTPLANTING

Alleen het dominante paar van de roedel plant zich voort. Het alfa-vrouwtje werpt één keer per jaar, na een draagtijd van 80 dagen, een nest van twee tot acht pups.

habitat

Woestijnen, bossen en savannes

GROOTTE EN GEWICHT

70 tot 80 cm schofthoogte / 20 tot 30 kg

gebied

Voornamelijk in Afrika ten zuiden van de Sahara en zuidelijk Oost-Afrika.

Status

Met uitsterven bedreigd

Bedreigingen voor de Afrikaanse wilde hond

Mens-dierconflicten

Mensen hebben de Afrikaanse wilde hond lang als een plaag beschouwd. De soort werd ten onrechte beschuldigd van het aanvallen van vee en het verspreiden van ziekten. Ze werd in veel landen opgejaagd en uitgeroeid. Hoewel de wilde hond tegenwoordig beschermd is, blijft hij een slechte reputatie hebben bij sommige plaatselijke bevolkingsgroepen die hem als een wreed en gevaarlijk dier beschouwen.

Mens-dierconflicten

Stroperij

Wilde honden worden gestroopt als bijvangst.
Ze komen ongelukkig terecht in valstrikken en blijven hier soms urenlang in vastzitten met verminking of de dood als gevolg.
Optreden tegen stroperij als geheel is essentieel voor de toekomst van de soort.

Stroperij

Vernietiging van het leefgebied

Afrikaanse wilde honden zijn een nomadische soort. Om het goed te doen, moet de soort vrij kunnen rondzwerven over een groot gebied. Jammer genoeg heeft de herbestemming van het land om de groeiende plaatselijke bevolking te ondersteunen, ertoe geleid dat de wilde honden zich in steeds meer versnipperde gebieden hebben teruggetrokken. Ze worden in het nauw gedreven, verstoten van prooi en komen om in verkeersongelukken. Er zijn maatregelen nodig om te zorgen voor een harmonieus samenleven waarin mens en dier hun plaats vinden.

Vernietiging van het leefgebied

Ziekten

Aangezien zijn leefgebied steeds kleiner wordt, komt de wilde hond in contact met mensen en gedomesticeerde honden. Deze kunnen ziekten overbrengen die soms hele roedels wilde honden besmetten.

Ziekten

Het engagement van WWF-België

In Afrika verleent WWF-België financiële steun aan acties voor de bescherming van de wilde hond en het behoud van zijn habitat in Zambia en Malawi.

Lycaon

Beperking van mens-dierconflicten

Hoewel wilde honden niet op vee jagen zolang er voldoende prooi is, kan de nabijheid van mens en dier ertoe leiden dat ze soms toch aanvallen. WWF zet zich daarom in om ervoor te zorgen dat de Afrikaanse wilde hond en de mens vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Dit vraagt nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. In Liuwa National Park, bijvoorbeeld, is samen met de plaatselijke gemeenschappen een roofdierbeheersplan ontwikkeld om conflicten te voorkomen en het vee te beschermen.

Lycaon

Het herintroduceren van dieren, waaronder wilde honden

Samen met onze partner African Parks herintroduceren we bepaalde soorten, waaronder de Afrikaanse wilde hond, waar ze zijn verdwenen of tekenen vertonen van snelle achteruitgang. Op die manier helpen we kwetsbare groepen te versterken.

In actie tegen de stroperij

In Zambia en Malawi steunt WWF de anti-stroperijpatrouilles die zijn opgezet door onze partner African Parks. Zij maken iedere dag vallen onschadelijk en beschermen de wilde honden.

 

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!