Wat doet WWF om de bossen te beschermen?

Om de bossen, hun fauna en hun flora zo goed mogelijk te beschermen, steunt WWF heel wat projecten en voert het ook zelf projecten uit op het terrein. We werken vooral rond de uitbreiding en versterking van de netwerken van beschermde gebieden, het herstel van boslandschappen en het duurzaam beheer van bossen, samen met de lokale bevolking.

We werken ook op politiek niveau om te zorgen voor een wetgeving en een beleid dat de bossen beter beschermt. Daarnaast organiseren we campagnes om burgers te sensibiliseren.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

Belangrijkste werkgebieden

IMPACT VAN VOEDSEL OP ONTBOSSING

Om het voedsel te produceren dat we in België invoeren, wordt niet minder dan 4,2 miljoen hectare landbouwgrond verbouwd in landen die hun tropische wouden tegen een hoog tempo zien verdwijnen.

Ontdek meer

Impact van voedsel op ontbossing

STRIJD TEGEN DE ILLEGALE HOUTHANDEL

De illegale houthandel is het meest winstgevende milieumisdrijf. Het berooft ontwikkelingslanden van belangrijke inkomsten. Interpol en de Verenigde Naties schatten dat 15 tot 30% van het wereldwijd ontgonnen hout illegaal is.

Ontdek meer

Strijd tegen de illegale houthandel

WERKEN MET DE LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Voor een efficiënte en duurzame bescherming van de natuur is het essentieel om de mensen in het projectgebied nauw te betrekken. Daarom staat de lokale bevolking centraal in ons werk voor natuurbehoud. Zij zijn de sleutel tot onze grootste successen.

Ontdek meer

Werken met de lokale gemeenschappen

53%
De grootte van de populaties van soorten die in het bos leven, zijn sinds 1970 gemiddeld met 53% achteruitgegaan.

Wilde soorten

Naar spookbossen?

De degradatie van bossen heeft grotere gevolgen dan je zou denken, en leidt onmiskenbaar tot de achteruitgang van het aantal soorten. Onder andere de handel in wilde dieren en de jacht op ‘bushmeat’ zorgen voor ‘spookbossen’: bossen die intact lijken, maar waar geen grote dieren meer leven. Samen met hen verdwijnen er heel wat cruciale ecologische processen.

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": true}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": true}, {"gorilla": true}, {"tetra_lyre": true}, {"panda": false} ], "regions": [ {"amazonia": true}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": true}, {"mekong": true}, {"congo": true} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

We zijn vooral actief in gebieden waar de bossen het meest bedreigd worden: Centraal-Afrika, het Amazonegebied, Zuidoost-Azië en Centraal- en Oost-Europa.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

Dieren
Jaguar
lynx
Bruine beer
DOLFIJN
OLIFANT
Tijger
Wilde kat
Otter
Wolf
neushoorn
leeuw
bonobo
Gorilla
Korhoen
panda

De ontbossing stoppen, milieu- en mensvriendelijke productie stimuleren en de invoerlanden aanmoedigen om voor een duurzame bevoorrading te kiezen: dat is onze missie om de tropische bossen die van levensbelang zijn voor ons allemaal, te redden.

Béatrice Wedeux,

Forest Policy Officer

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!