Copyright

TEKSTEN

  • Alle teksten op deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van WWF-België.
  • Bij elke gedeeltelijke of volledige overname van deze teksten moet worden vermeld dat WWF-België eigenaar is van de rechten. Dit moet gebeuren op de volgende manie : [titel/omschrijving/auteur indien nodig]. Weergegeven met de toestemming van WWF. © [datum van het artikel]. WWF-België. Alle rechten voorbehouden.
  • Wanneer de tekst wordt overgenomen op een website, moet er een link worden gemaakt naar de website van WWF-België bij de eerste keer dat de naam WWF voorkomt.
    Bijvoorbeeld : Goed beheerde bossen, verzekerd inkomen, 2000 . Weergegeven met de toestemming van WWF. © 2000. WWF-België. Alle rechten voorbehouden.
  • Indien je een van onze teksten wenst over te nemen, neem dan contact op met: [email protected]

FOTO'S

  • Voor alle beelden op deze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Als je een van deze beelden wil gebruiken, neem dan contact op met: [email protected]

HET PANDA-LOGO

  • Het Pandalogo, het woord Panda en de afkorting WWF zijn gedeponeerde merken van het World Wide Fund For Nature (vroeger World Wildlife Fund).

JUISTHEID VAN DE GEGEVENS

  • Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Toch kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens correct zijn. WWF-België kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies die kan voortkomen uit het gebruik van deze website.

Externe links

Op onze website staan links naar andere sites. Deze links zijn alleen maar aangebracht ter informatie. De inhoud van deze sites staat niet onder onze controle en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites, voor het gebruik van deze sites of voor de producten en diensten die op deze websites worden voorgesteld of verkocht. Wij kunnen dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door het gebruik van onze website of van sites die met de onze zijn gelinkt, ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Nog vragen over ons beleid met betrekking tot de bescherming van de privacy? Neem dan contact op met [email protected]