De reuzenpanda

reuzenpanda

Familie

Beerachtigen

Wetenschappelijke naam

Ailuropoda melanoleuca

Populatie

Ongeveer 1 900

Dieet

Carnivoor, maar voedt zich vooral met planten

Voortplanting

1 jong om de twee jaar ongeveer. Paartijd in de lente, geboorte aan het einde van de zomer

Habitat

Bamboebossen en bergen

Verhouding reuzenpanda-mensenmaat

Grootte en gewicht

120 tot 150 cm / 100 tot 150 kg

Kaart van de geografische verspreiding van de reuzenpanda

Gebied

Centraal deel van China (provincies Sichuan, Shaanxi en Gansu)

StatuS

Kwetsbaar

Adopteer een panda!

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van hun habitat.

Bedreigingen voor de reuzenpanda

Hoewel de populatie reuzenpanda’s al tien jaar stijgt, raakt hun leefgebied steeds meer versnipperd. De smallere en verspreide stroken zorgen dat individuen steeds verder van elkaar verwijderd zijn. Daardoor ontmoeten ze minder andere panda’s en verloopt het paringsproces moeilijker.

ONTBOSSING

Door de uitbreiding van landbouwgebieden en de bouw van wegen, mijnen en dammen is het leefgebied van reuzenpanda’s gefragmenteerd. Elke dag verdwijnen er meer bamboebossen. Daardoor heeft de reuzenpanda het steeds moeilijker om van het ene naar het andere bamboebos te trekken. Een natuurlijk proces dat nochtans noodzakelijk is voor hun voortplanting. De fragmentatie van hun habitat zorgt er ook voor dat de genetische variëteit daalt en dat de soort verzwakt.

Ontdek meer over deze bedreiging

ONTBOSSING

KLIMAATVERANDERING

Volgens sommige wetenschappelijke studies zal de klimaatverandering de geografische verspreiding van bamboebossen veranderen. Deze evolutie zal onmiddellijke gevolgen hebben voor reuzenpanda’s die bamboe nodig hebben voor hun voedsel en voor hun natuurlijk habitat.

Ontdek meer over deze bedreiging

KLIMAATVERANDERING

STROPERIJ

De jacht op de reuzenpanda wordt zwaar bestraft en is dus bijna verdwenen. Maar helaas komt het nog altijd voor dat panda’s in strikken terecht komen die voor andere soorten bedoeld zijn.

Ontdek meer over deze bedreiging

STROPERIJ

Het engagement van WWF

WWF was de eerste internationale natuurbehoudsorganisatie die in China werkte om de reuzenpanda te beschermen.

Luchtfoto van een mistig Chinees bos, territorium van de reuzenpanda

Nieuwe reservaten

Samen met de Chinese overheid zet WWF zich in om het aantal pandareservaten te verhogen. Ondanks het feit dat een derde van de panda’s nog buiten deze beschermde gebieden leeft, blijft dat zeer belangrijk.

‘Groene corridors’

WWF steunt de creatie van ‘corridors’ zodat panda’s van bamboebos naar bamboebos kunnen trekken. Zo kunnen ze op zoek naar nieuw voedsel of naar andere panda’s om mee te paren.

Vraag/Antwoord over de reuzenpanda

Vroeger kon je reuzenpanda’s tegenkomen in het zuiden en oosten van China, Myanmar en het noorden van Vietnam, maar vandaag de dag moet de soort overleven in ongeveer 20 geïsoleerde bossen in de berggebieden van de provincies Sichuan, Shaanxi en Gansu (China). De boosdoener? De vernietiging van hun habitat.

In 1961, het jaar waarin WWF werd opgericht, verwelkomde de dierentuin van Londen een nieuwe reuzenpanda, genaamd “Chi-Chi”. Sir Peter Scott, een van de oprichters van WWF zag enkele schetsen, gemaakt door de kunstenaar Gerald Watterson, van het silhouet van het dier. Hij gebruikte ze als inspiratie voor het eerste logo van de milieuorganisatie die toen nog in haar kinderschoenen stond: WWF. Vandaag blijft de panda het symbool voor WWF, maar ook voor de strijd tegen het uitsterven van diersoorten. Het blijkt ook een groot voordeel voor onze drukwerken, want met een panda als logo is een kleurenprinter overbodig!

Reuzenpanda’s zijn geheimzinnige, solitaire en stille dieren. Pas wanneer het tijd is om te broeden, zoeken ze gezelschap op. Maar de reuzenpanda blijft natuurlijk een beer, een van nature vleesetende soort. Hier heeft hij vooral zijn formidabele bijtkracht aan overgehouden en als hij zich bang of bedreigd voelt, kan hij nog steeds een mens aanvallen. Al is een toevallige ontmoeting tussen een mens en een panda in het wild zeldzaam. Zolang zijn natuurlijke ruimte wordt gerespecteerd natuurlijk.

De reuzenpanda is een beerachtige. Zoals alle beren was hij van oorsprong een carnivoor, of omnivoor. Naar schatting zou de soort zich zo een zeven miljoen jaar geleden zijn beginnen te specialiseren in het eten van bamboe. Na verloop van tijd werd het dier bijna uitsluitend planteneter. Zeven miljoen jaar later – vandaag – bestaat 99% van het dieet van de reuzenpanda uit bamboe.

Leuk weetje: de reuzenpanda is eigenlijk helemaal niet gemaakt voor de consumptie van bamboe. Net als alle beersoorten is hij oorspronkelijk een vleeseter. Het lichaam van een reuzenpanda verteert dan ook slechts 20% van de bamboe die hij eet. Ter vergelijking: voor carnivoren die vlees eten is dat ongeveer 70%. Om toch voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, besteedt de reuzenpanda 12 tot 16 uur per dag aan het kauwen van gemiddeld 12,5kg bamboe.

Hou je vast… De vrouwelijke reuzenpanda is slechts 48 uur per jaar vruchtbaar! Vlak voor de lente kunnen de reuzenpanda’s zich voortplanten. Dit is de enige tijd van het jaar dat ze gezelschap zoeken. Het zal je dan ook niet verbazen dat elke nieuwe babypanda groot nieuws is voor de soort. De dracht duurt 95 tot 160 dagen.

Er bestaan twee verschillende soorten panda’s: de reuzenpanda en de rode panda. De reuzenpanda (Ailuropoda melanoleuca) is met zijn gewicht tot 120kg veruit de grootste en zwaarste van de twee. Al is dat niet bepaald moeilijk, want de rode panda (Ailurus Fulgens) weegt maximaal slechts 6,2 kg! Hij staat niet voor niets bekend als de "kleine panda”.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!