Ontbossing

Tijd om ermee te kappen!

Ontbossing is één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit en voor het klimaat. Oorzaken van de aantasting en vernietiging van bossen: landbouw, overexploitatie voor houtwinning en voor de productie van houtskool, mijnbouw, ontwikkeling van infrastructuur en bosbranden. 

Elk jaar wordt 100 000 km² bos gekapt, meer dan drie keer de oppervlakte van België. De gevolgen kennen we: massale uitstoot van broeikasgassen, verlies van biodiversiteit, onevenwichtige waterkringloop en erosie … En dan hebben we het nog niet over de gevolgen voor de miljoenen mensen die rechtstreeks afhangen van bossen om te overleven.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

31%
van de oppervlakte van de aarde is bedekt met bossen
6,5 miljoen
ectare natuurlijk bos verdwijnt jaarlijks, dat zijn zo’n 17 voetbalterreinen per minuut

De uitdagingen van de ontbossing

WWF werkt al meer dan 50 jaar aan de bescherming van bossen. We stimuleren het beschermen van gebieden, duurzaam bos- en landbouwbeheer en strijden tegen de illegale boskap.

Wie is verantwoordelijk voor de ontbossing?

De omvorming van beboste gebieden naar weilanden, velden of plantages, bosbranden en de illegale of niet-duurzame kap van bomen liggen aan de basis van de huidige situatie. De klimaatverandering is verantwoordelijk voor de verdroging van tropische bossen. Daardoor is er een groter risico op bosbranden en uiteindelijk op het verdwijnen van de bossen.

Een aanzienlijk deel van de ontbossing wordt veroorzaakt door de productie van voedingsmiddelen die worden uitgevoerd naar geïndustrialiseerde regio’s zoals Europa. Tussen 2005 en 2013 zorgde de Europese consumptie voor een ontbossing van meer dan 340 000 hectare per jaar, een gebied zo groot als België.

Ontdek meer over het verband tussen ontbossing en voeding

Gevolgen van ontbossing

Samen met de bomen verdwijnt een heel ecosysteem

Tropische wouden worden het meest getroffen door ontbossing. Ze herbergen nochtans meer dan de helft van de biodiversiteit op aarde. Diersoorten zien hun leefgebied verdwijnen en raken van elkaar geïsoleerd. Ze vinden ook minder makkelijk voedsel, hebben minder mogelijkheden om zich voort te planten en worden een makkelijker doelwit voor stropers.

Ontbossing leidt ook tot een grotere uitstoot van broeikasgassen

Bossen zijn echte CO2-opslagplaatsen. Als ze gekapt worden, komt de CO2 vrij in de atmosfeer en draagt zo bij aan de klimaatopwarming.

De levenswijze van lokale bevolkingen wordt verstoord

Vandaag leven 300 miljoen mensen in de bossen. Een vijfde van de wereldbevolking is rechtstreeks afhankelijk van bossen en hun natuurlijke hulpbronnen. Hoog tijd dus om in actie te komen.

Ontdek meer
Ontbossing van Congolese regenwouden leidt tot het uitsterven van de bonobo
{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": true}, {"otter": false}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": false}, {"lion": true}, {"bonobo": true}, {"gorilla": true}, {"tetra_lyre": true}, {"panda": true} ], "regions": [ {"amazonia": true}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": false}, {"miombo_forest": true}, {"mekong": true}, {"congo": true} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

We zijn vooral actief in gebieden waar de bossen het meest bedreigd worden: Centraal-Afrika, het Amazonegebied, Zuidoost-Azië en Centraal- en Oost-Europa.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

dieren
Jaguar
lynx
bruine beer
dolfijn
olifant
tijger
wilde kat
otter
wolf
neushoorn
leeuw
bonobo
gorilla
korhoen
panda

Onze experten over het onderwerp

Wetenschap, engagement, passie en hoop zijn essentieel om de toekomst van de natuur te beschermen. We zullen onze ambitieuze doelstellingen bereiken dankzij de inspanningen van ons team wetenschappers, biologen en experten.

Béatrice Wedeux

Forest Policy Officer

Maak kennis

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!