Wat doet WWF om onze ecologische voetafdruk te verkleinen?

WWF is op internationaal niveau actief op verschillende vlakken. Gezien ontbossing na het gebruik van fossiele brandstoffen de belangrijkste oorzaak is van broeikasgasuitstoot, bestrijden we de ontbossing en de illegale houthandel.

Om de meest kwetsbare populaties en ecosystemen te beschermen, ontwikkelen we strategieën opdat ze zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. We helpen ook bedrijven om hun CO₂-uitstoot te verminderen. Zo kunnen ze er mee voor zorgen dat de temperatuurstijging onder de 1,5°C blijft.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

Belangrijkste werkgebieden

KLIMAATVERANDERING BEPERKEN

WWF zet zich in om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Daarvoor roepen we lokale en nationale overheden, bedrijven en burgers op om er alles aan te doen om het Klimaatakkoord van Parijs te respecteren en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Ontdek meer

Klimaatverandering beperken

SCHADELIJKE SUBSIDIES STOPZETTEN

WWF wil de subsidies voor de productie van fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen. Ook de fiscale voordelen die toegekend werden aan vervuilende transportmiddelen die slecht zijn voor het milieu en het klimaat moeten verdwijnen. WWF zet zich ook in om de energietransitie en de productie van offshore hernieuwbare energie te stimuleren.

Ontdek meer

Schadelijke subsidies stopzetten

BEDRIJVEN BEGELEIDEN

Gezien 300 tot 500 bedrijven ongeveer 70% van de mondiale vraag controleren, focussen we ons werk op het verbeteren van hun praktijken om te zorgen voor een tastbaar en duurzaam positief effect. De gesprekken tussen de bedrijven en onze experten moeten hen helpen om concrete oplossingen te vinden voor milieu-uitdagingen zoals ontbossing, overbevissing, watertekorten en klimaatverandering. Het uiteindelijke doel? De bescherming van de ecosystemen en het leven op aarde.

Ontdek meer

Bedrijven begeleiden

Voeding

De impact van de landbouwsector op de planeet verminderen

Hoewel de landbouwsector een belangrijke bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen, heeft de klimaatverandering ook een steeds grotere impact op alle aspecten van de voedselsystemen. Denk bijvoorbeeld aan de productie, beschikbaarheid, toegang en kwaliteit van voedsel.

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": true}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": true}, {"otter": true}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": true}, {"lion": true}, {"bonobo": true}, {"gorilla": true}, {"panda": true}, {"tetra_lyre": true} ], "regions": [ {"amazonia": true}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": true}, {"mekong": true}, {"congo": true} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

We zijn vooral actief in de gebieden waar soorten worden bedreigd door klimaatverandering: Centraal-Afrika, het Amazonegebied, Zuidoost-Azië en Europa.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

Dieren
Jaguar
lynx
Bruine beer
Dolfijn
Olifant
Tijger
Wilde kat
Otter
Wolf
Neushoorn
Leeuw
bonobo
Gorilla
Korhoen
panda

We ondervinden nu al de gevolgen van de klimaatverandering. We kennen de oorzaken van de klimaatverandering, de oplossingen kennen we ook: het is tijd om te handelen.

Julie Vandenberghe,

Deputy Director National Programmes

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!