Stop schadelijke subsidies

Geen cadeaus meer voor fossiele brandstoffen

De Belgische staat geeft elk jaar miljarden euro’s fiscale voordelen aan fossiele brandstoffen zoals olie, kerosine, stookolie en gas. In ons dagelijks leven zijn huisvesting en mobiliteit de grote verbruikers. Omdat dit massale verbruik rechtstreeks verband houdt met de klimaatverandering, roept WWF op om deze subsidies te stoppen. Met succes: op gewestelijk niveau heeft het Waals parlement in maart 2020 een motie aangenomen om subsidies aan fossiele brandstoffen te vervangen en te heroriënteren. De Brusselse regering heeft aangekondigd om de subsidies in bepaalde sectoren te schrappen. Enkel Vlaanderen heeft nog geen enkel actieplan aangekondigd in die richting. Op federaal niveau (goed voor 95% van de subsidies) is beslist om deze subsidies geleidelijk te verlagen en zich te engageren voor het ‘National Energy and Climate Plan’ (2021-2030).

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

2,7 miljard
euro fiscale voordelen worden toegekend aan fossiele brandstoffen in België
325 miljoen
euro premies deelt de Belgische overheid uit voor renovatie en isolatie

Wat zijn de uitdagingen?

De Belgische gezinnen die een bedrijfswagen hebben, genieten van een veel groter belastingvoordeel dan de gezinnen die het openbaar vervoer gebruiken. Nochtans stoot een bedrijfswagen veel meer CO₂ uit en zijn er nog heel wat andere schadelijke effecten. Bovendien wordt de kerosine, de brandstof die gebruikt wordt in de luchtvaartsector, in tegenstelling tot het spoor- en wegvervoer niet belast. Tot slot wordt stookolie, één van de meest vervuilende brandstoffen op het vlak van CO₂ en van fijn stof, voor 1,1 miljard euro gesubsidieerd in de vorm van belastingvoordelen… Hoog tijd om deze schadelijke subsidies te stoppen! 

Acties van WWF-België

Niet-ecologische fiscale voordelen schrappen

WWF pleit voor een geleidelijke verlaging van de belastingvoordelen voor stookolie - in combinatie met compenserende sociale maatregelen - en een verhoging van de steun voor renovatie en isolatie van gebouwen. Daarnaast willen we ook alternatieve verwarmingsoplossingen stimuleren.

Zachtere en groenere mobiliteit

WWF roept op tot een progressieve afbouw van de voordelen toegekend aan bedrijfswagens en een beperking van de tankkaarten voor diesel en benzine. We werken ook samen met beleidsmakers om aan te dringen op grote investeringen in het openbaar vervoer en de invoering van een kerosinebelasting en een btw-heffing op vliegtuigtickets.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!