WwF in uw testament

Laat uw vermogen na aan de planeet

Als u dit leest, is dat misschien omdat u een levende planeet met een rijke biodiversiteit wil nalaten. Een betere wereld doorgeven aan de komende generaties is ook de bestaansreden van WWF.

Een legaat opstellen en WWF opnemen in uw testament is een genereus gebaar voor de toekomst dat decennialang het verschil kan maken … Op die manier geeft u ook terug aan de natuur wat het u bij leven gegeven heeft.

Een panda in een boom in het midden van het Chinese bos

U redt wat echt belangrijk is

Onze missie sluit aan bij de hoogdringendheid van de huidige situatie. We moeten actie ondernemen om de kwetsbare diersoorten te beschermen, de biodiversiteit te behouden en een positieve impact te hebben op het klimaat.

Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Internationale expertise, lokale acties

Dankzij uw keuze kunnen we zowel internationaal als in België ons werk verderzetten. Dit is een geweldig gebaar voor de toekomstige generaties van ons land.

Twee volwassen grijze wolven en een witte wolf spelen in het gras

Het financieel beheer van WWF is transparant

WWF heeft niet alleen een internationale reputatie binnen het domein van de natuurbescherming, het is ook lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Deze engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen.

Een troep leeuwinnen jagend in de Afrikaanse savanne

De belofte van WWF

Kiezen voor WWF in uw testament betekent vertrouwen in onze jarenlange expertise.

 • Kiezen voor WWF is een vrijblijvende keuze die u enkel persoonlijk kan maken op uw eigen ritme. We zijn er om u te helpen indien u ons nodig heeft.
 • We respecteren uw privéleven. Uw vertrouwelijke gegevens zijn bij ons in goede handen.
 • Wat u ons nalaat zal met de grootste zorg besteed worden in lijn met uw wensen en verwachtingen. We zorgen ervoor en zien erop toe dat uw generositeit het verschil maakt.

UW RECHTSTREEKSe CONTACTPERSOON

Als Testamentair Relatiebeheerder kan Dominique Weyers u in alle discretie begeleiden bij het opstellen van een testament waarin WWF wordt aangeduid als legataris. Op deze manier wordt uw testament uitgevoerd zoals u dat wenst.

DIRECTE LIJN

+32 (0) 476 58 07 42

Getuigenis

WWF staat al jaren op de lijst van goede doelen die wij steunen. De bescherming van het milieu en wilde dieren ligt ons nauw aan het hart. Onze planeet verdient het echt om beschermd te worden. Als dierenarts ben ik erg gevoelig voor de bescherming van de natuur. Ik ben opgegroeid op het platteland. Als kind speelde ik graag in de velden en observeerde ik de leeuweriken. Ook vandaag nog vormt de natuur een bron van inspiratie en welzijn voor mij. WWF opnemen in ons testament was voor ons dan ook vanzelfsprekend. Zo willen we onze liefde voor de planeet concreet maken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij het regelen van uw erfenis gaat u niet over één nacht ijs. U hebt vast een aantal terechte vragen. Welke procedure moet u volgen? Hoe bent u er zeker van dat uw laatste wensen zullen gerespecteerd worden? Hoe kunt u uw vermogen verdelen tussen uw erfgenamen en het goede doel dat u wilt steunen? 

We hebben hier alle informatie verzameld om u te helpen de oplossing te vinden die het best aansluit bij uw wensen.

Procedure

Om te beginnen zijn er drie manieren om een goed doel financieel te steunen door er een deel van uw vermogen aan te wijden: u doet een schenking bij leven, u voorziet een legaat in uw testament of u schenkt uw levensverzekering.

WWF in uw testament

In uw testament kan uw legaat bestaan uit roerende en/of onroerende goederen. Roerende goederen zijn bijvoorbeeld meubelen, waardepapieren, een aandelenportefeuille, geld, juwelen of kunstwerken.

Onroerende goederen zijn bijvoorbeeld een huis, appartement of villa. De persoon die het legaat ontvangt, noemt men de legataris. De legataris(sen) moet(en) het testament aanvaarden vooraleer het uitgevoerd kan worden.

Om te zorgen dat uw nalatenschap zo goed mogelijk wordt geregeld, raden we u aan uw testament op te stellen in aanwezigheid van een notaris. Zij of hij zal u kunnen adviseren over het type testament dat bij u past, op basis van uw persoonlijke situatie.

Twee jonge panda's spelen in de takken van een boom in het midden van de sneeuw in het Chinese bos

Maak uw testament gratis online 

In samenwerking met Legacio nodigt WWF u uit uw testament online te maken ten voordele van de bescherming van de natuur, en dit ondersteund door een erfenis expert. In enkele minuten kan u gratis een model testament bekomen dat 100% aangepast is aan uw situatie. Het team bestaat uit juridische adviseurs en experten die de geldigheid en de correcte opstelling van uw testament verzekeren. U kan van deze service gebruik maken via de link hieronder en code WWF2 ingeven.

Als u een legaat wil doen ten gunste van WWF, is het nodig om de volgende informatie te vermelden in uw testament. U hebt de keuze tussen één van de 3 entiteiten ( deze 3 entiteiten vormen één enkele operationele entiteit – in de praktijk vormen we één en hetzelfde team):

WWF-Vlaanderen
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0415 822 172

WWF-Communauté Francophone
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0420 952 383

WWF - Belgium
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0408 656 248

Maak gebruik van ons werkdocument

Wanneer u beslist een testament op te maken, dan raakt deze beslissing niet alleen uzelf, maar ook de personen die uw nalatenschap zullen moeten opvolgen en uitvoeren. Dit werkdocument, dat een overzicht geeft van al uw gegevens en bezittingen, kan heel wat problemen en onduidelijkheden voorkomen.

Werkdocument

Heb je nog vragen?

WWF geniet als erkende VZW van een verminderd tarief aan erfbelasting dat maakt dat bijna het volledige bedrag dat u nalaat, kan besteed worden aan onze projecten. Voor Vlaanderen bedraagt de erfbelasting sinds 1 juli 2021 0% voor erkende goede doelen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië is dat 7%.

WWF geniet niet alleen internationale faam binnen het domein van de natuurbescherming, het is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Die engageert zich om morele waarborgen te bieden voor fondsenwerving en om de transparantie van de rekeningen te garanderen. 

Hoe groot of hoe klein ook, uw gebaar maakt een verschil. Ontdek meer informatie over onze inkomsten en uitgaven in ons laatste jaarrapport.

Het opstellen van een testament doet u niet elke dag. Toch is het belangrijk uw nalatenschap te regelen, en uw wensen in een testament vast te leggen. Er zijn verschillende soorten testamenten:

 • Authentiek of notarieel testament
  U dicteert de inhoud van het testament aan uw notaris, in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris. Uw laatste wil wordt vertaald in een juridisch taalgebruik dat perfect duidelijk is voor een toekomstige interpretatie. Na het nalezen wordt u gevraagd om het document te ondertekenen. Het testament wordt bewaard bij uw notaris. Dit type testament brengt een kost met zich mee, maar biedt meer veiligheid. De notaris zal het testament laten registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT).
 • Olografisch testament
  Een olografisch testament is een handgeschreven en eigenhandig ondertekend en gedateerd testament. U heeft voor dit type testament geen notaris nodig, wat het voordeel heeft dat er geen kosten bij komen kijken. Toch ontstaan er soms problemen na het overlijden van de erflater door verschillen in de interpretatie of door twijfel met betrekking tot de geldigheid van het document. Daarom raden wij u aan om uw testament te laten nalezen door een notaris en om het te laten registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT).
 • Internationaal testament
  Heeft u bezittingen in het buitenland die u wenst na te laten, kies dan voor een internationaal testament. U kunt een handgeschreven testament opmaken dat u dan in het bijzijn van twee getuigen overhandigt aan een notaris. Voor de notaris verklaart u dat het wel degelijk om uw testament gaat, waarna u het document dateert en ondertekent. De notaris voegt er een verklaring bij, waarin hij verzekert dat alle wettelijke bepalingen nageleefd werden. 

Een legaat is een manier van schenken in uw testament. De persoon die het legaat ontvangt, noemt men de legataris. De legataris(sen) moet(en) het testament aanvaarden voor het uitgevoerd kan worden.

Er zijn verschillende soorten legaten:

Algemeen legaat: alle goederen van uw erfenis, behalve het deel dat u op een andere manier nalaat, via een ander legaat onder private of algemene titel.

Legaat onder algemene titel: een bepaald percentage van uw goederen.

Bijzonder of privaat legaat: een bepaalde som geld of een bepaald goed zoals een woning, een schilderij of een juweel.

Duolegaat: een duolegaat bestaat uit twee legaten. U laat via uw testament een som of een bepaald goed na aan een erfgenaam, en een andere som of goed aan WWF. WWF moet dan naast de eigen erfbelasting ook de erfbelasting van de erfgenaam betalen. De erfgenaam krijgt dus een netto-erfenis. Zij of hij moet er geen erfbelasting meer op betalen, want dat doet WWF. Zo kan het voor uw andere erfgenamen een voordeel zijn dat u WWF opneemt in uw testament: zij houden netto meer over.

Hervorming van de erfbelasting voor goede doelen in Vlaanderen

Voor Vlaanderen is een fiscale hervorming van kracht sinds 1 juli 2021. Het duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op voor de particuliere begunstigde. Als u reeds een duolegaat in uw testament heeft opgenomen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris om uw testament te laten aanpassen. Het is belangrijk dit op tijd te doen, anders zal uw testament met duolegaat niet meer uitvoerbaar zijn.

In Brussel en Wallonië blijft de situatie onveranderd.

Een testament opmaken, waarin WWF is opgenomen, is niet zo ingewikkeld als veel mensen denken. U kan het zelf schrijven, maar het heeft ook voordelen het door een notaris te laten opstellen: deze kan u nl. adviseren welk type testament het beste bij u past, en ervoor zorgen dat het testament juridisch in orde is. 

We kunnen u geheel vrijblijvend en in alle vertrouwen helpen bij het opstellen van uw testament. Ook kunnen wij u helpen zoeken naar een notaris in uw buurt.

In de loop der jaren kan uw testament steeds aangepast worden indien uw persoonlijke situatie verandert. 

Ook belangrijk is dat er een nieuwe wetgeving rond erfrecht van kracht ging op 1 september 2018. Deze laat meer vrijheid toe doordat u de helft van uw nalatenschap kan toekennen aan wie u wilt, zodus ook aan een goed doel. Misschien biedt dit nieuw erfrecht u nieuwe mogelijkheden en wenst u uw huidig testament te herzien. 

Een nieuw testament herroept alle vorige, indien u dit uitdrukkelijk in uw testament vermeldt.

Dank voor het steunen van onze missie!
Er is geen verplichting om het te melden, maar het helpt ons te weten dat u WWF heeft opgenomen in uw testament. Zo kunnen we u op de hoogte houden van onze resultaten en u uitnodigen op onze speciale infodagen.

Zorg dat uw testament gevonden wordt. Het is belangrijk dat uw nabestaanden weten dat u een testament heeft en bij welke notaris het in bewaring is. Dit kan u aan een vertrouwenspersoon vertellen. U kan de gegevens ook op een briefje schrijven waar het zeker gevonden wordt.

Best laat u altijd uw testament, authenthiek of olografisch, registreren bij het Centraal Register voor Testamenten (CRT). Een notaris zal dat ook voor u doen.