Sneeuwluipaard

Familie

Katachtige

wetenschappelijke naam

Panthera uncia

populatie

Ongeveer 4.000

Dieet

Zijn favoriete prooien zijn steenbokken, blauwschapen en himalayathargeiten.

Carnivoor

voortplanting

Twee tot drie jongen per nest vanaf van twee jaar.

Habitat

Steile berggebieden, alpengraslanden en gematigde naaldbossen.

Grootte en gewicht

Van 86 tot 125 cm / tot 50 kg

Gebied

Centraal-Azië

Status

Kwetsbaar

Adopteer een sneeuwluipaard

Door symbolisch een dier te adopteren geef je ons concrete en duurzame middelen om te werken aan het behoud van de soort en aan de bescherming van haar habitat.

Bedreigingen voor de sneeuwluipaard

Klimaatverandering

Ecosystemen in hooggebergten zoals de Himalaya zijn bijzonder vatbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Sneeuwluipaarden jagen het best boven de boomgrens, maar onder de 5.000 m, en zien hun leefgebied elk jaar slinken.

Meer weten

kLIMAATVERANDERING

Habitatverlies

Sneeuwluipaarden verliezen hun habitat niet enkel door klimaatverandering, maar ook door bevolkingsgroei en de toename van de veestapel. Daarnaast raakt hun territorium versnipperd door mijnbouw en wegenaanleg.

meer weten

Habitatverlies

Conflicten tussen mensen en dier

Door habitatverlies, jacht en toenemende veeteelt krimpen de prooidierpopulaties van de sneeuwluipaard. De roofdieren komen daardoor vaker in contact met menselijke activiteiten, en gaan zich ook voeden met schapen, geiten, paarden en jonge jakken. Gevolg? Meer risico op wraakacties: herders doden soms sneeuwluipaarden om hun kuddes te beschermen.

Meer weten

Conflicten tussen mens en dier

Stroperij

Stropers hebben het gemunt op de prachtige vacht van de sneeuwluipaard. En volgens de traditionele Chinese geneeskunde hebben zijn botten, en bepaalde lichaamsdelen, heelkundige krachten …

Meer weten

Stroperij

WAT DOET WWF-BELGIË VOOR DE SNEEUWLUIPAARD?

WWF beschermt de sneeuwluipaard en zijn habitat in Nepal.

panthère des neiges

Conflicten tussen mens en dier beperken

WWF werkt nauw samen met lokale overheden en gemeenschappen om conflicten tussen mensen en wilde dieren op te lossen. Onze teams helpen veehouders om technieken toe te passen om hun vee te beschermen tegen sneeuwluipaarden. Zo daalt het risico op wraakacties, en raken lokale gemeenschappen betrokken bij het behoud van de soort.

Sneeuwluipaarden bestuderen

Om sneeuwluipaarden en hun habitat beter te kunnen beschermen, moeten we ze beter begrijpen. Daarom werken we in verschillende landen samen met lokale gemeenschappen om sneeuwluipaarden te monitoren en te bestuderen.

panthère des neiges

Sneeuwluipaardstroperij stoppen

WWF werkt samen met TRAFFIC, een internationale ngo die de strijd aanbindt tegen de handel in wilde dieren op lokaal, regionaal en internationaal niveau. Met de steun van WWF worden lokale gemeenschappen ook de ‘ogen van de berg’; ze leren illegale activiteiten opsporen en melden aan de autoriteiten.

Vraag en antwoord over de sneeuwluipaard

Nee, sneeuwluipaard en sneeuwpanter zijn synoniemen! De wetenschappelijke naam van de soort is Panthera uncia. Misschien ken je sneeuwluipaarden ook wel als 'irbissen'.

Sneeuwluipaarden leven in de steile berggebieden van 12 Centraal-Aziatische landen (Afghanistan, Bhutan, China, India, Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Nepal, Oezbekistan, Pakistan, Rusland en Tadzjikistan). Bijna 60% van de natuurlijke habitat van de sneeuwluipaard ligt in China.

Stropers hebben het allang gemunt op sneeuwluipaarden om hun vacht. Maar op dit moment lijkt habitatverlies de meest ernstige bedreiging voor deze katachtige. Sneeuwluipaarden hebben uitgestrekte gebieden nodig om in te leven. Hun leefgebied is nu al erg versnipperd, en menselijke activiteiten en kuddes vee nemen steeds meer plaats in. Ook de klimaatverandering speelt de sneeuwluipaard parten: zijn hooggelegen leefgebied slinkt door de stijgende temperaturen …

Door conflicten tussen sneeuwluipaarden en de lokale bevolking te verminderen, ontwikkelingsprojecten in de leefgebieden van sneeuwluipaarden een halt toe te roepen, en door mee te strijden tegen de illegale handel in sneeuwluipaarden. Dat alles doet WWF samen met de lokale bevolking: we bouwen stallen om vee te beschermen en zetten compensatiesystemen op voor veehouders die schade leden door aanvallen.

Waar denk je dat de sneeuwluipaard zijn bijnaam – geest van de bergen – aan te danken heeft? Zijn vacht zorgt dat hij bijzonder moeilijk te spotten is in de bergen. Dankzij het wit-grijze vlekkenpatroon gaat hij perfect op in het rotsachtige, droge landschap van de Aziatische hoogplateaus.

Sneeuwluipaarden hebben de dikste vacht van alle katachtigen! Per vierkante centimeter tellen ze maar liefst 62.500 haren. Mensen hebben er gemiddeld 3.250/cm². Op de rug en flanken zijn hun haren zo'n vijf centimeter lang; op hun buik kunnen ze wel 12 centimeter lang worden!

Zo kunnen sneeuwluipaarden extreme temperaturen doorstaan, tot wel -40°C!

Hun grote poten zijn uitstekende sneeuwschoenen. En hun staart is zo lang en dik dat ze zich erin kunnen wikkelen om zich tegen de kou te beschermen.

 

Hoe kan ik het verschil maken voor de sneeuwluipaard?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!