Jobs & stages

Werken bij
WWF-België

WWF-België brengt individuen en experten samen om te werken aan het creëren en behouden van een omgeving waar de mens in harmonie leeft met de natuur.

Deel je ons enthousiasme? Kom en maak samen met ons een verschil!

Vacatures

Animator in scholen

Door het grote aantal spontane sollicitaties die wij ontvangen (stages en jobs), kunnen wij helaas niet op alle aanvragen reageren. Wij raden u bijgevolg aan om regelmatig onze website te bezoeken onder de rubriek "jobs" waar u rechtstreeks kan solliciteren voor de openstaande vacatures (waarbij uw profiel en persoonlijke vaardigheden het dichst bij aansluiten). Bedankt voor uw begrip.

Werken bij WWF

Werken bij WWF is een unieke kans om de grootste uitdaging van onze tijd aan te gaan: de natuur en de soorten die er leven beschermen. We zijn trots op onze vastberadenheid om aan een betere toekomst te werken.

Deze missie vraagt van elk van ons een maximale persoonlijke en professionele inzet, waarbij we voortdurend streven naar ontwikkeling en verbetering. We zijn voorstander van samenwerking, gebaseerd op respect en luisteren naar anderen, waarbij iedereen de kans krijgt om te schitteren.

Bij WWF heeft iedereen een belangrijke rol te spelen, of het nu gaat om het voeren van wetenschappelijk onderzoek, het leiden van projecten op het terrein, het betrekken van supporters, het werven van fondsen, het beïnvloeden van beleidsmakers, het promoten van ons merk, de communicatie of het zorgen voor onze medewerkers.

WWF als werkgever

Bij WWF werken bekwame, getalenteerde en gepassioneerde mensen. Mensen die onze vastberadenheid en optimisme om de natuur en de wilde dieren te berschermen, delen.

Menselijke waarden staan bij ons hoog in het vaandel. We besteden grote aandacht aan motivatie en welzijn op het werk. Om dat te doen zet WWF zich in voor respect voor elk individu en voor diversiteit in al haar vormen: gelijke kansen, eerlijke lonen, flexibele werkomgeving, aandacht voor evenwicht tussen privé en werk en voor de ontwikkeling van vaardigheden die persoonlijke groei stimuleren. Daarnaast moedigen we teamspirit aan via allerlei activiteiten (yoga, teambuilding, afterworks enz.)

Tot slot waken we erover dat onze natuurbehoudsprogramma’s op het terrein, onze lobbyacties en onze sensibiliseringscampagnes deze waarden weerspiegelen en bijdragen aan gelijke kansen en gendergelijkheid.

Ontdek de getuigenissen van onze medewerkers

ontdek meer

Salarisbeleid van WWF-België

WWF-België heeft een coherent, motiverend, transparant en eerlijk salarisbeleid ontwikkeld dat in lijn ligt met onze waarden en de marktrealiteit, aangevuld met extralegale voordelen. WWF-België besteedt bijzondere aandacht aan de loonkloof: In 2020 bedroeg het coëfficiënt tussen het hoogste en het laagste salaris 4,35.  

Duurzaamheid op het werk

Al onze medewerkers gebruiken de fiets of het openbaar vervoer om naar het werk te komen. Om onze voetafdruk te beperken en het evenwicht tussen privé en werk te verbeteren, is telewerk al een hele tijd ingevoerd.

WWF-België heeft één auto op CNG (gecomprimeerd aardgas) voor de organisatie van zijn evenementen. Voor andere verplaatsingen in België gebruiken we het openbaar vervoer of deelwagens. Voor verplaatsingen in het buitenland nemen we de trein voor korte afstanden (trajecten van minder dan 8 uur).

Voor vliegreizen, die onvermijdelijk zijn voor onze projecten op het terrein in afgelegen gebieden, kopen we groene certificaten waarmee projecten gefinancierd worden die de CO₂-uitstoot compenseren. We proberen deze buitenlandse verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken door in te zetten op videoconferentie.