Jobs & stages

Werken bij
WWF-België

Bij WWF heeft iedereen een andere achtergrond en een andere expertise. Die verschillen bieden een enorme rijkdom en vormen de basis om elke dag onze missie te realiseren vanuit een gemeenschappelijke passie: samen een toekomst bouwen waar mens en natuur in harmonie leven.

Deel je dat enthousiasme? Kom samen met ons de wereld veranderen.

Vacatures

Animatoren/Leerkrachten

Vrijwilligerswerk

Wat betekent het om bij WWF te werken?

Werken bij WWF is een unieke kans om de grootste uitdaging van onze tijd aan te gaan: de natuur en de soorten die er leven beschermen. We zijn trots om deel te zijn van de oplossing.

Die ontzagwekkende missie vraagt van elk van ons een maximale persoonlijke inzet. We gaan voortdurend op zoek naar manieren om dingen anders en beter te doen. Altijd met het grootst mogelijke respect voor de inzet van anderen, door aandachtig te luisteren en constructief samen te werken. Op die manier kunnen de talenten van iedereen schitteren.

Iedereen heeft een belangrijke rol te spelen, of het nu gaat om het voeren van wetenschappelijk onderzoek, het leiden van projecten op het terrein, het betrekken van supporters, het werven van fondsen, het beïnvloeden van beleidsmakers, het promoten van ons merk, de communicatie of het zorgen voor onze medewerkers.

Welk soort werkgever is WWF?

Bij WWF werken bekwame, getalenteerde en gepassioneerde mensen. Mensen die ons optimisme en onze vastberadenheid delen over de mogelijkheid om de wereld te veranderen. 

De mens staat centraal in alles wat we doen. We besteden dus grote aandacht aan motivatie en welzijn op het werk. Om dat te doen zet WWF zich in voor respect voor elk individu en voor diversiteit in al haar vormen: gelijke kansen, eerlijke lonen, flexibele werkomgeving, aandacht voor evenwicht tussen privé en werk en voor de ontwikkeling van vaardigheden die persoonlijke groei stimuleren. Daarnaast zetten we in op teamspirit, elkaar helpen en leren kennen via allerlei activiteiten (yoga, teambuilding, afterworks enz.)

We waken er tot slot over dat onze natuurbehoudsprogramma’s op het terrein, onze lobbyacties en onze sensibiliseringscampagnes die waarden weerspiegelen en bijdragen aan gelijke kansen en gendergelijkheid.

Ontdek de avonturen van onze medewerkers binnen WWF-België en luister naar hun verhalen

ontdek meer

Salarisbeleid van WWF-België

  • WWF-België heeft een coherent, motiverend, transparant en eerlijk salarisbeleid ontwikkeld dat in lijn ligt met onze waarden en de marktrealiteit, aangevuld met extralegale voordelen. WWF-België besteedt bijzondere aandacht aan de loonkloof: In 2020 bedroeg het coëfficiënt tussen het hoogste en het laagste salaris 4,35.  
  • WWF-België voert een strikt beleid op het vlak van preventie van en onderzoek naar fraude, corruptie, klokkenluiders en openbaarmaking van belangenconflicten.

Duurzaamheid op het werk

Al onze medewerkers gebruiken de fiets of het openbaar vervoer om naar het werk te komen. Om onze voetafdruk te beperken en het evenwicht tussen privé en werk te verbeteren, is telewerk al een hele tijd ingevoerd.

WWF-België heeft één auto op CNG (gecomprimeerd aardgas) voor de organisatie van zijn evenementen. Voor andere verplaatsingen in België gebruiken we het openbaar vervoer of deelwagens. Voor verplaatsingen in het buitenland nemen we de trein voor korte afstanden (trajecten van minder dan 8 uur).

Voor vliegreizen, die onvermijdelijk zijn voor onze projecten op het terrein in afgelegen gebieden, kopen we groene certificaten waarmee projecten gefinancierd worden die de CO₂-uitstoot compenseren. We proberen deze buitenlandse verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken door in te zetten op videoconferentie.