Wat doet WWF om bij te dragen aan duurzame voeding?

Een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw bestaat eruit om milieubescherming te combineren met het voeden van steeds meer mensen. WWF streeft ernaar om duurzame voedselsystemen te ontwikkelen die bijdragen aan het behoud van de natuur en aan de voedselveiligheid.

WWF richt zijn inspanningen daarvoor op drie niveaus: productie, consumptie en verspilling. De doelstellingen van WWF tegen 2030 zijn: 50% van de oppervlakte gewijd aan landbouw en aquacultuur worden op duurzame wijze beheerd, een halvering van de mondiale verspilling van voedsel en verliezen na oogst, een halvering van de wereldwijde voedselvoetafdruk door de menselijke en planetaire gezondheid op elkaar af te stemmen.

Daarom pleiten we in België voor een duidelijk politiek kader op Europees en Belgisch niveau dat de nefaste impact van onze manier van produceren en consumeren vermindert. We promoten een streven naar duurzame toeleveringsketens bij de voedingsindustrie en nieuwe consumptiepatronen bij de burgers. Op die manier willen we de broeikasgasuitstoot en de ontbossing beperken en de biodiversiteit in landbouwgebied herstellen. Tegelijk ondersteunen we projecten voor de verbetering van de voedselproductie die in harmonie zijn met de natuur. Om die doelstellingen te realiseren werken we samen met producenten, leveranciers, consumenten en handelaars.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

Belangrijkste werkgebieden

ONTBOSSING EN VOEDING

De huidige manier van voedsel produceren is een enorme bedreiging voor de natuur. Het is de oorzaak van 70% van het verlies aan biodiversiteit en bedreigt de fauna omwille van de druk op de natuurgebieden en beschermde habitats. Voor de productie van de grondstoffen die we in België importeren, wordt jaarlijks 1,4 keer de oppervlakte van België aan landbouwgebied geëxploiteerd in landen waar tropische bossen met hoge snelheid worden vernietigd. Het gaat hierbij voornamelijk om voedselproducten zoals soja, cacao en palmolie.

Ontdek meer

ONTBOSSING EN VOEDING

CONSUMENTEN SENSIBILISEREN

WWF ontwikkelde het project ‘Eat4Change’ voor een meer duurzame voeding. Gedurende dit programma dat vier jaar loopt, zal WWF instrumenten ontwikkelen om consumenten te helpen kiezen voor duurzame voeding door onder andere hun consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen.

Ontdek meer

CONSUMENTEN SENSIBILISEREN

PRODUCENTEN EN HANDELAARS BEGELEIDEN

Een gezond landbouwsysteem dat zowel mens als natuur ondersteunt, vraagt om een duurzaam voedselsysteem. WWF werkt nauw samen met beleidsmakers, landbouwerbedrijven en handelaars om een dialoog op te zetten die ‘best practices’ in de landbouw ondersteunt, win-winkansen zoekt voor landbouwbedrijven en natuur en die zorgt voor consistentie in de hele voedselketen, van boerderij tot bord.

PRODUCENTEN EN HANDELAARS BEGELEIDEN

Voedingsgidsen ontwikkelen

WWF doet onderzoek naar de impact van specifieke voeding. Zo kunnen we aan consumenten een wetenschappelijke houvast geven tijdens hun inkopen. Uit dit onderzoek ontwikkelen we gidsen voor betere voedingskeuzes, waaronder de Viswijzer, de Eitwitgids, de Chocolate Scorecard en Onzichtbare soja.

Ontdek onze gidsen

VOEDingsGIDSEN ONTWIKKELEN

Glade in de Zuid-Amerikaanse jungle, leefgebied van de jaguar

Bossen

Meer duurzaamheid voor het welzijn van de bossen

Bossen zoals die in het Amazonegebied worden gekapt om land te ontginnen voor de veeteelt of voor de productie van palmolie, cacao, soja of graan. Te vaak is er een rechtstreeks verband tussen onze consumptie in België en de vernietiging van de meest kostbare plekken op aarde. We moeten hier een einde aan maken.

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": true}, {"otter": true}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": true} ], "regions": [ {"amazonia": true}, {"europe_green_heart": false}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": false}, {"mekong": false}, {"congo": false} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

We zijn vooral actief in Europa en Latijns-Amerika.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

Dieren
Jaguar
lynx
ruine beer
dolphin
olifant
Tijger
Wilde kat
Otter
Wolf
Neushoorn
Leeuw
bonobo
gorilla
Korhoen
panda

De biodiversiteit en ons landbouw- en voedingssysteem zijn nauw met elkaar verbonden. Een duurzame landbouw bevordert en wordt versterkt door de biodiversiteit. Omgekeerd is die biodiversiteit cruciaal voor een duurzame voedselproductie en de voordelen daarvan voor alle mensen op onze planeet.

Monica Schuster / Titus Ghyselinck,

Food and Agriculture Policy Officer / Program Manager Food and Agriculture

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!