Eat4Change

Jongeren mobiliseren voor een duurzaam voedingspatroon

Elke dag beslissen miljoenen Europeanen wat er op hun bord komt. Keuzes die belangrijke gevolgen hebben voor de planeet. Een duurzaam voedingspatroon is essentieel om onze planeet te beschermen. Door productiemethoden te promoten die het milieu en de boeren respecteren, meer producten van plantaardige oorsprong te consumeren en minder dierlijke eiwitten maar van betere kwaliteit, kunnen we de natuur beschermen, ontbossing beperken en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Beter eten voor de planeet en voor jezelf is gemakkelijk!

Het internationale project Eat4Change wil jonge burgers sensibiliseren rond duurzame voeding door uit te leggen hoe hun individuele keuzes een directe impact hebben op de planeet en hoe ze kunnen helpen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te realiseren (bijvoorbeeld klimaatopwarming beperken tot 1,5°C). Zo worden ze de motor voor verandering en kunnen ze andere mensen oproepen om mee te zorgen voor die transitie.

Het project speelt zich af op drie niveaus:

  • burgers aanzetten tot gezonde en duurzame voeding 
  • samenwerken met producenten en handelaars om duurzame landbouwproductie te stimuleren
  • zorgen voor een politiek klimaat dat bijdraagt aan deze transitie

Het project is gestart in mei 2020 en loopt tot april 2024.

#Eat4Change

52 miljoen
burgers sensibiliseren tegen 2024, dat is het doel van het project Eat4Change
500 000
jongeren aanmoedigen om concrete stappen te zetten om de motor van verandering te worden op het gebied van duurzame voeding

Wat zijn de uitdagingen in België?

Wat we eten heeft een belangrijke impact op onze planeet. Voedsel, of de productie ervan, is verantwoordelijk voor 10,4% van de broeikasgasuitstoot in België en wordt, zowel in België als wereldwijd, gezien als de voornaamste oorzaak voor biodiversiteitsverlies. Consumptie en productie van dierlijke producten zoals vlees (voornamelijk varken, kip en rund) en zuivel wordt wereldwijd beschouwd als de voornaamste driver hiervoor.

Niet alleen de hoeveelheid vlees die geconsumeerd wordt, maar ook de wijze van productie zijn daarbij van belang. Hoewel steeds meer Belgen zich bewust zijn van de impact van hun voedselkeuzes is er nog steeds een grote verandering nodig in de manier waarop we voedsel consumeren en produceren. WWF zet zich in om het bewustzijn van burger en consument over de impact van hun voedselkeuzes te verhogen, en hen te motiveren om de best mogelijke keuzes te maken.

Partners en financiering

Het project Eat4Change steunt op een groot aantal partners in de hele wereld. 

WWF-Finland doet de coördinatie van de globale uitvoering samen met 12 medekandidaten. Daarnaast stuurt het de communicatie, marketing en markten aan. 

AIESEC, met 70 jaar ervaring in 120 landen, laat studenten kennismaken met de bedrijfswereld in een dynamische internationale omgeving. 

WWF European Policy Office (EPO) heeft een unieke expertise op het vlak van beleidsvorming binnen de Europese Unie (EU) en is pleitbezorger voor jongeren. Het zorgt voor de betrokkenheid van de Europese instellingen.

WWF-Oostenrijk leidt de campagnes naar jongeren door gebruik te maken van zijn enorme expertise op het vlak van nationale en internationale programma’s rond empowerment en leadership bij jongeren. 

WWF-België gebruikt zijn onderzoeksexpertise op het vlak van landbouw en sociale wetenschappen om het onderzoeksluik van het project aan te sturen en toe te zien op de coherentie en kwaliteit van de studies. 

WWF-Zweden heeft twintig jaar ervaring op het vlak van gidsen rond voedselconsumptie, een internationaal erkend socialmediateam en gevestigde modellen voor samenwerking met jongeren en scholen.

WWF-Frankrijk bouwt verder op zijn werk rond duurzame voedingsgewoonten en productiepraktijken om instrumenten te ontwikkelen voor consumenten. Het zet zich ook in om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij zijn activiteiten met bedrijven en beleidsmakers. 

WWF-Griekenland heeft 25 jaar ervaring in milieueducatie, vrijwilligersprogramma’s voor jongeren en kennisopbouw, met een specifieke ervaring in educatie en campagnes rond duurzame voeding.

WWF-VK heeft 58 jaar ervaring in het mobiliseren en sensibiliseren van de bevolking, teams met specifieke expertise in voeding en klimaat, en een uitgebreide ervaring op het vlak van samenwerken met grote multinationals. 

De Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) werkt al meer dan 40 jaar aan het behoud van natuurlijke rijkdommen in Argentinië. Het baseert zich op zijn expertise in de landbouwsector om ervoor te zorgen dat de Europese consumptie en Argentijnse productie aan elkaar wordt gelinkt.

WWF-Brazilië bouwt voort op zijn ervaring met partnerships en projecten in belangrijke ecoregio’s zoals het Amazonegebied en de Cerrado, door duurzame economische alternatieven te stimuleren die ten goede komen aan de lokale bevolking. 

Met Fish Forward heeft de Associação Natureza Portugal (ANP) aangetoond dat het in staat is om stabiele partnerships te ontwikkelen, belanghebbenden te betrekken bij het onderwerp duurzame consumptie en om op een innovatieve manier te communiceren. 

Het Estonian Fund for Nature deelt zijn kennis over  het betrekken van de bevolking bij milieu- en klimaatthema’s. Deze kennis zal gebruikt worden bij het werk met de jongeren.

Het project Eat4Change wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het Development Education and Awareness Raising-programma (DEAR) van de Europese Commissie.

Het Development Education and Awareness Raising-programma van de Europese Commissie, DEAR, steunt projecten die de Europeanen betrekken bij wereldwijde thema’s die verband houden met sociale, economische en milieuontwikkeling.

Door projecten te financieren als Eat4Change, bevordert het DEAR-programma de universele waarden van vrijheid, democratie en rechtsstaat en stelt het Europese burgers in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de mondiale ontwikkeling.

Het DEAR-programma financiert tot 30 projecten die lopen in alle lidstaten van de EU. Deze projecten dragen bij aan het begrip en de betrokkenheid van het Europese publiek bij een positieve sociale verandering, zowel op lokaal als internationaal niveau.

De DEAR-activiteiten onderstrepen ook de inspanningen van de EU voor de wereldwijd overeengekomen Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen tegen 2030.

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!