De Eiwitgids, voor duurzame voedselkeuzes!

De Eiwitgids, voor duurzame voedselkeuzes!

Elke dag kiezen we drie keer wat er op ons bord terechtkomt. En dat zijn belangrijke keuzes, want onze voeding heeft een enorme impact op het milieu. De grootste impact? Die is afkomstig van dierlijke producten. In het kader van het #Eat4Change project wil WWF-België je helpen om betere voedselkeuzes te maken, en schreef dus de Eiwitgids. Die zit boordevol tips om minder dierlijke producten te eten, maar ook om producten te kiezen die minder negatieve gevolgen hebben voor onze planeet. Minder maar beter, dus.

Dankzij de Eiwitgids van WWF-België is je voedselafdruk verkleinen een eitje!

Voedselproductie zorgt voor heel wat broeikasgasuitstoot en wordt overal ter wereld gezien als een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies. Ook in België, dus. De impact van ons voedsel op het milieu is voornamelijk te wijten aan de productie en consumptie van dierlijke producten.

Minder vlees eten is dus de meest efficiënte manier om je voedselafdruk te verkleinen.

Betere keuzes maken is ook belangrijk. Want de impact van vlees en andere dierlijke producten hangt nauw samen met de productiewijze.

'Minder maar beter' dankzij de Eiwitgids van WWF-België

Als consument kunnen we onze voedselimpact drastisch verlagen door voor 'minder maar beter' te gaan. Dan hebben we het over vlees, melkproducten en eieren.

WWF-België wil je helpen om plantaardige alternatieven te vinden voor dierlijke producten, en vooral om producten te kiezen die minder impact hebben op onze planeet. Daarom hebben we de Eiwitgids gemaakt.

WWF protein guide

In de Eiwitgids krijg je een overzicht van de impact van verschillende dierlijke (vlees, melkproducten, eieren) en plantaardige eiwitbronnen. Die analyseren we volgens de verschillende productiesystemen in ons land. Elk product krijgt een algemene score. Die gaat van A (laagste impact) tot E (hoogste impact). Daarnaast evalueren we drie milieucriteria (pesticidengebruik, impact op biodiversiteit en impact op het klimaat), en de inspanningen voor dierenwelzijn.

WWF protein guide

Hoe maak je betere keuzes en verklein je je ecologische voetafdruk?

De ecologische impact van de verschillende productiesystemen loopt sterk uiteen. De keuzes die we maken, bepalen dus hoe groot onze voedselafdruk is. Door minder dierlijke producten te eten, en door betere keuzes (duurzame productiesystemen) te maken, kunnen we onze voedselafdruk aanzienlijk verkleinen.

Biologische, extensievere productiesystemen scoren over het algemeen het best. Helaas vormen de systemen met de kleinste milieu-impact maar een fractie van het aanbod.

Benieuwd naar de resultaten per eiwittype? Die vind je hier!

Voor rundsvlees verschilt de impact (van B tot E) sterk volgens de productiewijze. Maar zelfs in de meest duurzame systemen heeft runderteelt een bijzonder grote impact op het klimaat.

Extensieve productiesystemen – dat zijn systemen waarin de dieren vooral gras (en dus minder soja of maïs) eten, en die voldoen aan de normen voor biologische landbouw – scoren over het algemeen beter dan conventionele systemen.

Varkens eten vooral soja, en bij sojaproductie komt vaak ontbossing kijken. Daardoor heeft varkensteelt een grote impact op het milieu.

Voor varkensvlees krijgen maar enkele (biologische) productiesystemen een positieve of middelmatige score (B of C).

Het leeuwendeel van de productiesystemen in ons land (meer dan 95%!) scoort D of E. De oorzaak? Varkens eten veel soja en produceren hopen mest (en dat beïnvloedt de waterkwaliteit). Bovendien is er nog veel ruimte voor verbetering op het vlak van dierenwelzijn bij de productie van varkensvlees: de varkens hebben weinig plaats, en de meeste varkens zien nooit de buitenlucht …

Kippenvlees heeft een minder grote rechtstreekse impact op het klimaat dan varkens- en rundsvlees. Maar we moeten ook rekening houden met andere aandachtspunten, zoals dierenwelzijn. De omstandigheden waarin kippen worden gekweekt, laten vaak te wensen over. Bovendien eten kippen veel soja, waardoor kippenvlees een hogere milieu-impact heeft.

Net als bij varkens- en rundsvlees scoren biologische productiesystemen voor kippenvlees hoger dan conventionele systemen. Weet wel dat ruim 95% van het Belgische kippenvlees volgens de conventionele eisen wordt geproduceerd. Resultaat: een grote milieu-impact (score E).

Melkkoeien eten veel meer soja dan de meeste andere Belgische runderen. Toch ligt de impact van melkproductie veel lager dan die van runds-, kippen- of varkensvlees. Hoe dat komt? De impact per liter melk is veel lager dan die van een kilo vlees, omdat die wordt verdeeld over een groter productievolume. Omgekeerd ligt de impact per melkkoe net wel hoog. Over het algemeen scoort Belgische melk dus redelijk goed (score B). Intensieve productiesystemen krijgen wel een minder goede score. En die systemen zijn goed voor zo'n 70% van de Belgische melkproductie.

Misschien verbaast het je dat de impact van kaas veel hoger ligt dan die van melk van een vergelijkbaar productiesysteem. De reden? Voor 1 kg kaas heb je 10 liter melk nodig.

Biologische, extensieve en semi-intensieve systemen scoren het hoogst.

De meest intensieve productiesystemen scoren slecht voor biodiversiteit en klimaat. Waarom? In die systemen eten kippen vooral soja. Bovendien knelt het schoentje voor dierenwelzijn.

Biologische en vrije-uitloopsystemen zijn het meest duurzaam en diervriendelijk. Die extensieve systemen maken wel minder dan 10% van de Belgische kippenkwekerijen uit.

Plantaardige alternatieven (linzen, bonen, erwten …) scoren over het algemeen A of B: ze hebben dus een veel lagere impact dan dierlijke producten. Biologische producten scoren ook hier beter dan hun conventionele tegenhangers.

Plantaardige alternatieven zijn over het algemeen de meest duurzame eiwitbron.

Op zoek naar meer tips om duurzamer te eten en je voedselafdruk te verkleinen met #Eat4Change?

Onze gidsen voor betere voedingskeuzes