Mens-dierconflicten

Voor een harmonieus samenleven

Naarmate het aantal mensen op aarde toeneemt, staan de nog resterende natuurlijke gebieden steeds meer onder druk. Mensen en dieren moeten hun leefgebied en de aanwezige natuurlijke hulpbronnen delen. Omdat we zo dicht op elkaar leven, ontstaan er soms conflicten.

Nochtans hoeft deze situatie niet problematisch te zijn. Door natuurlijke gebieden duurzaam te beheren, kan de mens de biodiversiteit beschermen en in harmonie leven met de rest van de planeet.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

Een boer en zijn zoon oogsten rijst in een rijstveld

De uitdagingen van mens-dierconflicten

Mens-dierconflicten vormen één van de belangrijkste bedreigingen voor het behoud van vele soorten.

Wie is verantwoordelijk voor de mens-dierconflicten?

In 2030 zal het aantal mensen naar schatting oplopen tot 8,5 miljard. Jaar na jaar heeft de mens meer middelen en ruimte nodig om te leven. Daardoor worden natuurlijke gebieden, de habitats van wilde dieren, ingepalmd.

Bovendien lijden heel wat natuurgebieden aanzienlijk onder de gevolgen van de klimaatverandering. Dieren die op zoek zijn naar voedsel, komen steeds dichter in de buurt van bewoonde gebieden. Daardoor stijgt het risico op conflicten met de mens.

DE ACTIES VAN WWF-BELGIË

Volwassen tijger liggend in een rivier onder een boomstam

Mondulkiri

WWF beschermt de wilde dieren, verbindt de droge bossen met elkaar en herstelt het leefgebied van de tijger om de soort opnieuw te introduceren in de oostelijke vlakten van Cambodja.

Hier wil ik meer over weten

Gevolgen van de mens-dierconflicten

De conflicten tussen mens en dier hebben soms dramatische gevolgen voor wilde dieren en lokale bevolkingen.

Mensen verliezen hun oogst, hun veestapel en soms hun leven wanneer ze geconfronteerd worden met een wild dier. Soms, uit wraak of om nieuwe schade te vermijden, doden de mensen de dieren die vaak al (met uitsterven) bedreigd worden.

DE ACTIES VAN WWF-BELGIË

Het leefgebied van de jaguar in Suriname beschermen

De jaguar en zijn leefgebied in Suriname beschermen door een bosoppervlak van meer dan 85% te bewaren, de ontbossingsgraad te beperken en de stroperij te bestrijden.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN
Een vrouwtjesbeer met haar drie welpen in het midden van een bloeiende weide

Projecten van WWF-België

Om het samenleven tussen mens en dier te bevorderen, pakt WWF samen met zijn partners de oorzaken van de conflicten aan. We herstellen ecologische corridors zodat wilde dieren zich vrij kunnen verplaatsen zonder bewoonde gebieden te doorkruisen. We zetten ook preventie- en sensibiliseringsacties op bij de lokale bevolking.

In sommige gebieden van de wereld zorgt WWF voor teams op het terrein die de conflicten tussen mens en dier beheren, en voor compensatiemechanismes voor veehouders en landbouwers als ze schade ondervinden van wilde dieren.

Ontdek onze doelstellingen in ons jaarrapport

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": true}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": false}, {"forest_cat": true}, {"otter": false}, {"wolf": true}, {"rhinoceros": false}, {"lion": true}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false}, {"panda": false} ], "regions": [ {"amazonia": true}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": true}, {"miombo_forest": true}, {"mekong": false}, {"congo": false} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

Overal ter wereld kunnen er conflicten ontstaan tussen mens en dier, maar WWF is vooral actief in bepaalde prioritaire gebieden.

Onze belangrijkste actiegebieden

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

Dieren
Jaguar
lynx
BRUINE BEER
DOLFiJn
OLIFant
TIJGER
WILDE KAT
OTTER
WOLF
NEUSHOORN
LEEUW
bonobo
gorillA
KORKOEN
panda

Onze experten over het onderwerp

Wetenschap, engagement, passie en hoop zijn essentieel om de toekomst van de natuur te beschermen. We zullen onze ambitieuze doelstellingen bereiken dankzij de inspanningen van ons team wetenschappers, biologen en experten.

Emilie Van der Henst

EU Wildlife Cybercrime Project Coordinator

Maak kennis

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!