mondulkiri

Het leefgebied van de tijger herstellen in de oostelijke vlakten van Cambodja

Kroniek van een achteruitgang

Vroeger stonden de droge bossen op de oostelijke vlakten van Cambodja en de tropische wouden van het Kardemomgebergte bekend om hun rijke biodiversiteit en hun grote populatie tijgers. Decennia van sociale onrust en onzekerheid hebben in de jaren negentig echter geleid tot een grote toename van stroperij en houtkap. Hierdoor ging de lokale tijgerpopulatie drastisch achteruit, totdat de tijger zelfs helemaal uit Cambodja verdween. De laatste tijger werd er op beeld vastgelegd in 2007.

De natuur herstellen

Cambodja heeft een van de hoogste ontbossingspercentages ter wereld. Sinds 2016 zet WWF zich in om de biodiversiteit van de oostelijke vlakten te herstellen en te beschermen zodat we, op lange termijn, de tijger opnieuw kunnen introduceren.

De oostelijke vlakten van de Mekongregio strekken zich uit over een oppervlakte van meer dan 30 000 km² en omvatten vijf beschermde gebieden: één in Vietnam en vier in Cambodja. Om zijn doelstelling te bereiken richt WWF zich op twee van deze gebieden: de wildreservaten van Srepok en Phnom Phrich. Door de uitgestrektheid van de droge bossen op de oostelijke vlakten van Cambodja en de overvloed aan prooidieren is dit de uitgelezen plek om de tijger opnieuw te introduceren. In deze bossen leven trouwens nog heel wat andere bedreigde diersoorten, zoals de Aziatische olifant, de banteng, de Aziatische buffel, de gaur, de Maleise beer, de Siamese krokodil, het lierhert en ontelbare vogelsoorten.

De wilde dieren beschermen en samenwerken met de lokale gemeenschappen

WWF werkt samen met de Cambodjaanse regering om de ongerepte gebieden van de oostelijke vlakten te beschermen en te zorgen dat er voldoende prooien voorhanden zijn voor de roofdieren.

  • Door te garanderen dat de wetten voor de bescherming van de wilde dieren en de bossen worden nageleefd
  • Door de patrouilles te ondersteunen die stroperij en illegale ontbossing bestrijden.
  • Door te investeren in opleiding en aangepaste uitrusting voor de rangers.
  • Door de lokale gemeenschappen te betrekken en de krachten te bundelen om de illegale handel in wilde dieren en hout een halt toe te roepen.

Cambodja: bijdragen aan het voortbestaan van de tijger

In 2010 waren er wereldwijd nog maar 3.200 wilde tijgers: de soort stond op het randje van uitsterven. De 13 landen waarin tijgers voorkwamen, sloegen de handen in elkaar om het tij te keren voor deze grote katachtige. Doel: het aantal wilde tijgers verdubbelen tegen 2022. Dat ambitieuze project kreeg de naam TX2. In juli 2023 – de coronapandemie zorgde voor vertraging – publiceerde het Global Tiger Forum nieuwe cijfers: het schatte de wereldwijde populatie op 5.574 wilde tijgers. Het doel van TX2 werd dus bijna behaald – een overwinning voor natuurbehoud! 

Als één van de 13 ‘tijgerlanden’ werkt Cambodja mee aan de TX2-doelstellingen: het wil de tijger herintroduceren. Iconische katten huisvesten gaat wel gepaard met heel wat uitdagingen. Er moeten bijvoorbeeld ook genoeg prooidieren zijn voor tijgers, zodat het ecosysteem in evenwicht blijft. Dat is nu nog niet zo. Daarom verlegde WWF zijn focus in Cambodja. Tijgerherintroductie blijft een langetermijndoelstelling, maar eerst zetten we in op het herstel van biodiversiteit en prooidier- en olifantenpopulaties, en op het beheer en de bescherming van de beschermde gebieden die WWF steunt.  

Als natuurbeschermingsmaatregelen zorgvuldig worden toegepast, is de hoop groot dat Cambodja in de toekomst opnieuw tijgers kan verwelkomen. De terugkeer van de tijger zou niet alleen een mooie overwinning betekenen voor de bescherming van wilde dieren, maar ook een schitterende kans bieden om ecotoerisme te ontwikkelen in de regio. 

NAAM VAN HET PROJECT

Mondulkiri

REGIO

Mekongregio

DUUR

Start project: 01.2018
Huidige fase: 07.2022 - 06.2027

Budget huidige fase

€ 2.372.844

PARTNERS

WWF-Cambodja

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Bringing Back Cambodia’s Roar: Reintroducing Tigers to The Eastern Plains

ONS DOEL

De wilde dieren beschermen en de bossen met elkaar verbinden op de oostelijke vlakten van Cambodja.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

Stroperij blijft een ware ravage aanrichten bij de tijgerpopulaties en hun prooidieren. WWF zet zich samen met zijn partners in om illegale stroperij wereldwijd te bestrijden.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

CONFLICT TUSSEN MENS EN DIER

Aan de herintroductie van de tijger in Cambodja gaat ook een analyse vooraf om potentiële conflicten tussen mens en dier te voorkomen. WWF zet zich in om optimale omstandigheden te creëren, zodat mens en dier vreedzaam kunnen samenleven.

Meer info

CONFLICT TUSSEN MENS EN DIER

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

Illegale ontbossing en aantasting van het leefgebied van wilde dieren bedreigen de biodiversiteit van Mondulkiri. Ontdek wat WWF doet om aangetaste leefgebieden te herstellen.

Meer info

VERDWIJNING EN AANTASTING VAN HET LEEFGEBIED

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": true}, {"tiger": true}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-jaguar"}, {"lynx": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-lynx"}, {"brown_bear": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bruine-beer"}, {"dolphin": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-dolfijn"}, {"elephant": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-olifant"}, {"tiger": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-tijger"}, {"forest_cat": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wilde-kat"}, {"otter": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-europese-otter"}, {"wolf": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wolf"}, {"rhinoceros": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-neushoorn"}, {"lion": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-leeuw"}, {"bonobo": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bonobo"}, {"gorilla": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-gorilla"}, {"tetra_lyre": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-korhoen"} ] }

 

Onze andere projecten:

Volwassen tijger loopt overdag op een open plek

TX2

WWF is actief in zeven belangrijke gebieden in de 13 tijgerlanden om het aantal wilde tijgers te verdubbelen. WWF-België zet zich in Cambodja en Dawna-Tenasserim in om bij te dragen aan deze doelstelling. 

Hier wil ik meer over weten

Dawna-Tenasserim

De tijger en zijn leefgebied beschermen in de regio Dawna-Tenasserim en de milieu-impact van nieuwe wegeninfrastuctuur beperken.

Hier wil ik meer over weten