Het Surinaamse regenwoud

Het leefgebied van de jaguar beschermen in Suriname

De rijke biodiversiteit van Suriname

Suriname, een van de weinige koolstofnegatieve landen op aarde, herbergt een buitengewone fauna en flora en een rijke inheemse cultuur. Door zijn lage ontbossingsgraad en uitgestrekte bosareaal – het land is voor zo'n 93% bedekt met regenwoud! – vormt het een belangrijk leefgebied voor heel wat diersoorten zoals de jaguar, de reuzenotter, de tapir en het reuzengordeldier. Tot voor kort konden deze dieren in alle rust leven in deze weelderige bossen. Vandaag komen de biodiversiteit en de inheemse gemeenschappen echter onder druk te staan door illegale goudwinning, de klimaatverandering, stroperij, ontbossing en de sociale implosie van de dorpsgemeenschappen. Daarnaast brengt de recente ontdekking van aanzienlijke oliereserves in het gebied nieuwe uitdagingen mee. Er is dan ook een doeltreffend plan voor duurzaam beheer nodig om de biodiversiteit in het land te beschermen.

Illegale goudwinning bedreigt rivieren en bossen

In Suriname is het aantal clandestiene goudmijnen de laatste jaren enorm toegenomen. De kwikvergiftiging en -vervuiling van de rivieren die daarmee gepaard gaat, vormen een bedreiging voor alle leven op honderden kilometers afstand, ook voor dat van de lokale gemeenschappen.Kwik is een uiterst gevaarlijke verontreinigende stof die zich ophoopt in de natuur en de hele voedselketen aantast.

WWF in actie:

In samenwerking met de lokale overheden en gemeenschappen onderneemt WWF actie op vier verschillende fronten om de jaguar en zijn leefgebied te beschermen:

  • Door nationale bewustmakingscampagnes te voeren rond stroperij. De bevolking informeren over het grote belang van de jaguar voor de biodiversiteit helpt mens en dier om vreedzaam samen te leven.  
  • Door het opzetten en coördineren van de ‘Nationale Jaguarwerkgroep’. Onderzoek naar de jaguar en zijn leefgebied in het zuidwesten van Suriname zal waardevolle wetenschappelijke gegevens opleveren over de jaguarpopulatie, hun leefgebied en de bedreigingen. Hierdoor kan de impact van de plotse en snelle opkomst van de illegale handel in jaguarproducten worden gemeten en beter worden gecontroleerd en bestreden.
  • Door intensief te lobbyen bij de beleidsmakers om de mijnbouwwetgeving te consolideren en het natuurbeschermingswerk in het zuiden van Suriname veilig te stellen.
  • Door een app te ontwikkelen die de illegale ontbossing in kaart brengt. Zo kunnen de boswachters de illegale houtkap sneller en doeltreffender opsporen. Op die manier konden in 2020 zo’n 2 500 boomstammen afkomstig van illegale houtkap onderschept worden.

NAAM VAN HET PROJECT

De Guyana’s - Suriname

regio

De Guyana’s - Suriname

DUUR

07.2017 - 12.2022

Budget

€ 1.259.000

WWF-Guyana’s, Amazon Conservation Team
(ACT) Suriname, Anton de Kom Universiteit van
Suriname, Conservation International Suriname (CIS), Forest Stewardship Council (FSC), Green Growth
Suriname, Natuurbeheer Suriname (NB), Neowild,
Panthera, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht
Suriname (SBB), Tropenbos International Suriname

FINANCIËLE STEUN

Giften aan WWF-België

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Jaarrapport 2020

ONS DOEL

Het leefgebied van de jaguar beschermen in Suriname, door een bosoppervlak van meer dan 85% te bewaren en de ontbossingsgraad onder de 0,1% per jaar te houden.

Bedreigingen die dit project het hoofd moet bieden

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

De stijgende vraag naar jaguarproducten bedreigt de soort. WWF onderneemt actie op het terrein en op wereldschaal om de jaguar te beschermen.

Meer info

STROPERIJ EN ILLEGALE HANDEL

ONTBOSSING

De ontbossing door illegale mijnbouw is nefast voor de biodiversiteit in Suriname. WWF bindt hier de strijd mee aan, zowel lokaal als wereldwijd.

Meer info

ONTBOSSING

{ "animals": [ {"jaguar": true}, {"lynx": false}, {"brown_bear": false}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false} ], "urls": [ {"jaguar": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-jaguar"}, {"lynx": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-lynx"}, {"brown_bear": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bruine-beer"}, {"dolphin": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-dolfijn"}, {"elephant": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-olifant"}, {"tiger": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-tijger"}, {"forest_cat": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wilde-kat"}, {"otter": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-europese-otter"}, {"wolf": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-wolf"}, {"rhinoceros": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-neushoorn"}, {"lion": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-leeuw"}, {"bonobo": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-bonobo"}, {"gorilla": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-gorilla"}, {"tetra_lyre": "/nl/bedreigde-dieren/bescherm-de-korhoen"} ] }

 

Onze andere projecten:

Hoop voor het Amazonegebied

Na de verschrikkelijke branden van 2019 richt WWF zich op preventie, het ecologische herstel van de getroffen gebieden en hulpverlening aan de lokale gemeenschappen.

Hier wil ik meer over weten

De tropische wouden in Ecuador beschermen

Om de achteruitgang van de Ecuadoraanse wouden tegen te gaan, zet WWF zich samen met de lokale overheden en gemeenschappen in om de wouden wettelijk te beschermen en een duurzaam beheerplan te ontwikkelen.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN
Volwassen Jaguar liggend op een tak in de jungle

Een ‘Jaguarplan’ om de soort te redden

De jaguar beschermen in Zuid-Amerika door het ‘Jaguarplan’ te ondersteunen in Ecuador, een van de 14 landen waar de soort voorkomt.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN