Bedrijven transformeren

Voor een duurzame verandering

Op internationaal vlak werkt WWF op lokale, regionale en mondiale markten die grote gevolgen hebben voor de natuur en de aantasting van de biodiversiteit.

WWF wil wegen op het milieubeleid van deze markten zodat goederen en diensten waarvan wij gebruik maken op een duurzame manier geproduceerd, geleverd en geconsumeerd worden. Op lange termijn streven we een neutrale of zelfs positieve milieu-impact na.

Tussen 300 en 500
bedrijven controleren ongeveer 70% van de wereldwijde vraag naar goederen en diensten
Bijna 8 miljard
consumenten

Centrale thema’s bij onze internationale samenwerking met bedrijven

WWF moedigt het bedrijfsleven aan om zich bij hen aan te sluiten om te komen tot politieke engagementen die goed zijn voor de biodiversiteit en het klimaat. Zo kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen bij de transitie die hun eigen activiteiten overschrijdt.

Bedrijven bieden een belangrijke hefboom voor verandering op het vlak van milieubeleid. Ze hebben de macht om te kiezen voor meer duurzame praktijken. Het is ook hun verantwoordelijkheid dat de natuurlijke rijkdommen en ecosystemen waarvan hun activiteiten afhangen, op een duurzame manier beheerd worden.

Bij de samenwerking met deze bedrijven focussen we op twee centrale thema’s:

1. Grondstoffen

WWF werkt samen met bedrijven die grondstoffen aankopen en gebruiken die afkomstig zijn uit de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan palmolie en cacao (teelten die zorgen voor ontbossing), producten uit de zee (zowel in het wild gevangen vis zoals tonijn als gekweekt zoals zalm of garnalen) en producten uit het bos zoals papier en hout.

Samen streven we naar innoverende oplossingen en duurzame toeleveringsmodellen. Zo willen we de omzetting van habitats (van bijvoorbeeld bossen in teelten) stoppen in gebieden die belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

2. Klimaat

Op het vlak van energie en klimaat maken we ons sterk voor ambitieuze doelstellingen: vermindering van de CO²-uitstoot, transitie naar 100% hernieuwbare energie en invoering van betere praktijken in bedrijven. Ons doel? De transitie naar een koolstofneutrale toekomst en een gemiddelde temperatuurstijging die onder de 1,5°C blijft. Om die klimaatdoelstelling te realiseren, hebben WWF en The Shift in 2020 de Belgische klimaatalliantie gelanceerd. We nodigen alle Belgische organisaties, waaronder bedrijven, uit om samen te werken om de klimaatambities te versterken.

Acties van WWF

In de praktijk moedigt WWF de transitie aan naar verantwoorde productie- en consumptiemodellen op zowel lokale en nationale als mondiale markten. Dat doen we onder meer door allianties ('Belgian Alliance for Climate Action' of 'Beyond Chocolate') met bedrijven, burgers, consumenten, gemeenschappen … Zo willen we concrete antwoorden bieden op milieu-uitdagingen zoals ontbossing, overbevissing en klimaatverandering.

Onafhankelijkheid van WWF

De samenwerking tussen een niet-gouvernementele organisatie (ngo) zoals WWF en een bedrijf veronderstelt duidelijke en precieze criteria en richtlijnen. De middelen die we dankzij deze samenwerking krijgen, worden gebruikt om:

  • bedrijven te helpen om hun milieu-impact te beperken en commerciële sectoren om de transitie te maken naar meer duurzaamheid;
  • het publiek te sensibiliseren voor de missie en de projecten van WWF;
  • onze natuurbehoudsprojecten rechtstreeks te ondersteunen. Bekijk de volledige cijfers in onze jaarrapporten.