Illegale houthandel

Voor een verantwoorde bevoorrading

De handel in illegaal hout bemoeilijkt de ecologische, sociale en economische uitdagingen die onze planeet het hoofd moet bieden. Deze zeer winstgevende praktijk vormt een ernstige bedreiging voor alle bossen wereldwijd.

In België wordt zeer veel hout verbruikt. Ons land is bovendien een belangrijke draaischijf voor de internationale houthandel. We hebben dus een belangrijke rol te spelen om te zorgen dat het hout dat via België wordt doorgevoerd niet illegaal gekapt wordt.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

15 tot 30%
van het hout dat wereldwijd gekapt wordt, is illegaal. In sommige regio’s ligt dat cijfer nog hoger: voor verschillende tropische landen is dat 50 tot 90%.
1
België is de grootste invoerder van tropisch hout in de Europese Unie (in 2018).

Wat zijn de uitdagingen bij de strijd
tegen de illegale houtkap?

De illegale houtkap is één van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde versnelling van de ontbossing. Hij zorgt voor een onomkeerbaar biodiversiteitsverlies en heeft schadelijke gevolgen voor alle soorten die in de bossen natuurlijke hulpbronnen, voedsel en een schuilplaats vinden.

Verantwoordelijken voor de illegale houthandel

De Europese Unie (EU) is een van de grootste invoerders van hout ter wereld. De EU importeert hout uit het Amazone- en Congobekken, de boreale wouden en China. 

Een aanzienlijk deel van dat hout komt de EU binnen via België. Daarna wordt het opnieuw uitgevoerd of gaat het naar andere lidstaten. De EU heeft een wet aangenomen die de invoer van hout (en afgeleide producten) afkomstig van illegale kap verbiedt, maar WWF heeft heel wat tekortkomingen in de uitvoering en het toepassingsgebied van die wetgeving blootgelegd.  

België is de zesde grootste houtinvoerder van Europa. Het hout is afkomstig uit instabiele landen of conflictregio’s waar corruptie welig tiert. Het wordt ons land ingevoerd via de Antwerpse haven.

Elk land dat hout invoert of doorvoert, is een potentiële schakel in de illegale houthandel.

De acties van WWF-België

Hoop voor het Amazonegebied

Na de verschrikkelijke branden van 2019 richt WWF zich op preventie, het ecologische herstel van de getroffen gebieden en hulpverlening aan de lokale gemeenschappen.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN

Gevolgen van de illegale houthandel

De illegale handel draagt enerzijds bij tot de vernietiging van wouden met een zeer grote ecologische waarde. Denk bijvoorbeeld aan het Amazonegebied, de wouden van het Congobekken of de boreale wouden. In Europa worden ook de laatste oude bossen van de Karpaten bedreigd.

Anderzijds heeft de illegale handel ook zeer grote gevolgen voor inheemse bevolkingen die afhankelijk zijn van deze bossen.

Wist je dat de illegale houthandel het meest winstgevende milieumisdrijf is? Dat betekent dus ook dat ontwikkelingslanden van belangrijke inkomsten worden beroofd.

De acties van WWF-België

Het leefgebied van de jaguar in Suriname beschermen

De jaguar en zijn leefgebied in Suriname beschermen door een bosoppervlak van meer dan 85% te bewaren, de ontbossingsgraad te beperken en de stroperij te bestrijden.

HIER WIL IK MEER OVER WETEN
Volwassen Jaguar in het wild door de vegetatie

Acties van WWF-België

WWF pleit voor het streng toepassen van de Europese Houtverordening (EUTR). We willen ook dat dezelfde regels gelden voor alle producten op basis van hout. Volgens onderzoek van WWF zouden talrijke producten die niet onder de EUTR-wetgeving vallen – van houtskool, over decoratieve objecten en meubels tot wenskaarten – namelijk mogelijk illegaal hout bevatten.

We moedigen het grote publiek en bedrijven ook aan om te kiezen voor hout en houtproducten met het FSC®-label (Forest Stewardship Council). Dat garandeert dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Lees meer over onze doelstellingen in ons jaarrapport

{ "animals": [ {"jaguar": false}, {"lynx": false}, {"brown_bear": true}, {"dolphin": false}, {"elephant": false}, {"tiger": false}, {"forest_cat": false}, {"otter": false}, {"wolf": false}, {"rhinoceros": false}, {"lion": false}, {"bonobo": false}, {"gorilla": false}, {"tetra_lyre": false}, {"panda": false} ], "regions": [ {"amazonia": false}, {"europe_green_heart": true}, {"belgium": false}, {"miombo_forest": false}, {"mekong": false}, {"congo": false} ], "visuals": [ {"amazonia": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Amazonie_Michel%20Gunther%20%3A%20WWF.jpg?h=350ae023&itok=lQ68NM8r&focal_point_preview_value=50x50"}, {"europe_green_heart": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Coeur-Vert-Europe_Tomas%20Hulik.jpg?h=1ade7354&itok=Zw3DtGKU&focal_point_preview_value=50x50"}, {"belgium": "/sites/default/files/2021-01/belgique.jpg"}, {"miombo_forest": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Savanes-Miombo_Gernant%20Magnin%20%3A%20WWF-Netherlands.jpg?h=e34748b6&itok=mliaSZOC&focal_point_preview_value=50x50"}, {"mekong": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Grand-Mekong_WWF%20-%20Myanmar%20%3A%20Hkun%20Lat.jpg?h=4da6284b&itok=vs8LVNhl&focal_point_preview_value=50x50"}, {"congo": "/sites/default/files/styles/social_share/public/2020-12/Bassin-du-Congo_Jaap%20van%20der%20Waarde%20%3A%20WWF-%20Netherlands.jpg?h=98b1919b&itok=ltY6taKe&focal_point_preview_value=50x50"} ] }

De herkomstlanden en de importerende landen zijn schakels in de illegale houthandel. Elke partij heeft een rol te spelen om te zorgen dat deze illegale handel stopt en om onze bossen gezond te houden.

ONZE BELANGRIJKSTE ACTIEGEBIEDEN

Amazonegebied

Congobekken

België

Miombo-bossavanne

Groene hart van Europa

Mekongregio

DIEREN
Jaguar
lynx
bruine beer
dolfin
olifant
tijger
wilde kat
otter
wolf
neushoorn
leeuw
bonobo
gorilla
korkhoen
panda

Onze experten over het thema

Wetenschap, engagement, passie en hoop zijn allemaal essentieel om de toekomst van de planeet te beschermen. We verwezenlijken onze ambitieuze doelstellingen dankzij de inspanningen van ons team wetenschappers, biologen en experten.

Béatrice Wedeux

Forest Policy Officer

Maak kennis

Hoe kan ik het verschil maken?

Dankzij jouw steun kunnen we ons werk verder zetten om de natuur te beschermen en te bouwen aan een wereld waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een levende en veerkrachtige natuur die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Er zijn heel wat manieren om samen in actie te komen!